Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Plenární přednášky

 1. Alice Exnerová - Aposematismus z ptačí perspektivy
 2. Jaroslav Flegr - Vliv parzita Toxoplasma gondii na lidské chování - ohlédnutí po 15 letech
 3. Martin Reichard - Reprodukční strategie hořavky duhové: samčí strategie, samičí volba a pohlavní výběr
 4. Jan Zrzavý, Věra Řičánková - Fylogeneze a behaviorální znaky: evoluce psovitých šelem (Carnivora: Canidae)

Přednášky

 1. Luděk Bartoš, Radim Kotrba, Milan Tománek, George A. Bubenik - Vliv sociálního prostředí na hladiny testosteronu a kortikosteronu u samců jelena evropského (Cervus elaphus)
 2. Boris Bilčík - Invázia sedemnástiek! (alebo kam chodil Hitchcock pre inšpiráciu)
 3. Vladimír Blažek, Michaela Bradová - Preference tělesných znaků při výběru partnera
 4. Ľubomír Botto, Peter Kišac, Monika Knížatová, Vojtech Brestenský, Lucia Mačuhová, Štefan Mihina, - Obsadzovanie ceckov dojčiacich prasníc v rôznom veku prasiatok
 5. Helena Chaloupková, Gudrun Illmannová, Kristýna Bělská - Vliv raného ustájení selat na jejich stresovou reakci před odstavem a v období výkrmu
 6. Adam Dušek, Luděk Bartoš - Vliv pohlaví koloucha na úspěšnost sání u cizích laní jelena evropského (Cervus elaphus): podpora kompenzační hypotézy
 7. Jan Havlíček, Pavlína Lenochová, - Jíst či nejíst maso? Vliv konzumace masa na příjemnost tělesné vůně.
 8. Barbara Husárová, Kateřina Klapilová, Jan Havlíček, A. Kuběna - Ako merať žiarlivosť – nová projektívna metóda a jej využitie
 9. Gudrun Illmannová, Kristýna Bělská , Helena Chaloupková, - Reaktivnost prasnice na vokalizaci selat během 24 hodin po porodu
 10. Šárka Kaňková, Jaroslav Flegr, Daniel Frynta - Vliv latentní toxoplasmózy na sekundární pohlavní index u člověka
 11. Peter Kišac, Jan Brouček, Michal Uhrinčať, Štefan Mihina, Anton Hanus, Štefan Marenčák - Vplyv napájania vodou na neskoršie ociciavanie teliat
 12. Kateřina Klapilová, Jan Havlíček, Barbara Husárová, Weiss Petr - Faktory ovlivňující mužskou žárlivost a její projevy
 13. Stanislav Komárek - Kde se vzal koncept aposematismu ? Historický pohled
 14. Martina Konečná, Tomáš Urbánek, Stanislav Lhota 1, Jan Pluháček, Ondřej Abonyi - Porovnání hodnocení vlastností u volně žijících samců hulmanů posvátných (Semnopithecus entellus) se zaznamenaným chováním.
 15. Michala Kopečková, Kateřina Svádová, Alice Exnerová, Aneta Niederlová - Není černočervená jako černočervená? Jak se naivní koňadry učí a generalizují ploštice (Heteroptera), slunéčka (Coccinella septempunctata) a pěnodějky (Cercopis vulnerata)
 16. Ľubica Kubíková, Elena A. Kuhn, Erich D. Jarvis - Bazálne gangliá modulujú behaviorálne indukovanú génovú expresiu motorickej dráhy
 17. Tereza Kumstátová, Adam Petrusek1, Roman Fuchs - Rozdíly v „nářečí“ lindušek lesních z českých lokalit
 18. Leoš Landa, Karek Šlais, Jana Kučerová, Alexandra Šulcová - Behaviorální senzitizace k účinkům metamfetaminu, kanabinoidů a extáze u myší
 19. Pavlína Lenochová, Martin Čech, Jan Havlíček - Budeš mi zítra vonět jako dnes? aneb Stabilita a proměnlivost kvality lidských vůní v průběhu času
 20. Lucia Mačuhová, Michal Uhrinčať, Pierre-Guy Marnet, Jana Margetínová, Vladimír Tančin - Vplyv stresu pred a počas dojenia na parametre dojiteľnosti bahníc
 21. Richard Marván - Postavení v dominanční hierarchii, sexuální chování a reprodukční úspěch samců šimpanze bonobo (Pan paniscus)
 22. Monika Okuliarová, Ľubor Košťál, Michal Zeman, - Zvýšený obsah testosterónu vo vajci diferenciálne ovplyvňuje správanie samcov prepelice japonskej počas ontogenézy
 23. Ján Orság - Motivácia sliepok popoliť sa
 24. Věra Pivoňková, Anna Kotrčová, Jitka Hanušová, Jaroslav Flegr, Jan Havlíček - Psychologická dominance mužů pozitivně koreluje s mírou jejich morfologické maskulinity.
 25. Jan Pluháček, Luděk Bartoš, Jitka Víchová, - Kdo ukončuje kojení u zebry stepní Equus burchelli chované v zoo
 26. Jiří Porkert - Krmení mláďat a současně snášení vajec:Přechod rodičovské péče mezi prvním a druhým hnízděním u rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus)
 27. Marek Rajman, Boris Bilčík, Monika Sedlačková, Inma Estevéz, Ľubor Košťál, - Vzťah medzi postavením v hierarchickom rebríčku a fyziologickými parametrami samcov brojlerov – rádiotelemetrická štúdia
 28. Marco Stella, Stanislav Komárek, - Rádl, Dexler a mluvící koně. Zapomenutá kapitola z dějin výzkumu chování v Čechách
 29. Vladimír Tančin, Juliana Mačuhová, Dieter Schams, Rupert M. Bruckmaier, - Význam zvýšených hladín oxytocínu vyvolaných naloxónom na priebeh dojenia kráv.
 30. Michal Uhrinčať, Jan Brouček, Peter Kišac, Anton Hanus, - Preferencia pôrodného koterca dojnicami v závislosti na jeho veľkosti.
 31. Jaroslava Valentová, Jan Havlíček - Mužská homosexualita z interkulturní perspektivy
 32. Jitka Víchová, Luděk Bartoš, Ludmila Švecová - Význam rozevírání pre-orbitálních žláz (slzníků) u kolouchů jelena evropského (Cervus elaphus): indikátor excitace?
 33. Vlček K., Laczo J., Blahna K., Vyhnálek, M., Hort J., - Poškození paměti episodického typu v různých stádiích Alzheimerovy choroby
 34. Radka Šárová, Marek Špinka, José Panamá, Martina Vondráková - Vliv přítomnosti vlastního telete na aktivitu a synchronizaci u krav masného skot
 35. Marek Špinka, Iva Dostálková - Matematický model synchronizace chování ve dvojici zvířat
 36. Pavel Šustr, Luděk Bartoš 3, Jitka Víchová, Karl V. Miller, - Srovnání velikosti a kvality domovských areálů jelence viržinského

Postery

 1. Michaela Andělová, Petra Kůrková, Zuzana Zahradníková, Anna Voříšková, Iveta Hanková, Eva Hladíková, Lenka Tichotová, Marina Vančatová, - Kognitivní schopnosti papouška šedého (Psittacus erithacus): výběr podle vzoru
 2. Danica Babicová, Mgr. Jan Havlíček, PhD. , - Preference poměru pasu a boků u jedinců s poruchou příjmu potravy – návrh projektu
 3. Kristýna Bělská, Gudrun Illmannová, Helena Chaloupková - Ontogeneze vokalizace prasnice (Sus scrofa f. domestica) při kojení
 4. Erika Csoltová - Psychology and behaviour of the reaction to isolation and social recovery in infant monkeys
 5. Jorga Drábková, Jitka Víchová, Luděk Bartoš, Jan Pluháček, Radim Kotrba, Ludmila Švecová, Adam Dušek - Délka kojení vlastních a allosajících kolouchů u jelena evropského (Cervus elaphus) II.
 6. Dvořáková Romana, Mgr.Marina Vančatová, Jitka Víchová - Mezidruhová komunikace mezi člověkem a koněm - schopnost domestikovaných koní (Equus caballus) porozumět lidským gestům.
 7. Jitka Hanušová, Martina Hrušková, Věra Pivoňková, Anna Kotrbová, Jan Havlíček , Jaroslav Flegr, - Souvislost poměru druhého a čtvrtého prstu s osobnostními rysy
 8. Eva Baranyiová, Antonín Holub, Mojmír Tyrlík, Martina Volfová, - Interakce koček a lidí na venkově a ve městech
 9. Zuzana Janesová, Ondrej Debrecéni, Vladimír Zimmermann, Andrej Čopík, - Reakcie dojčiacich kráv pri pridelovaní cudzích teliat
 10. Peter Juhás, Ondrej Debrecéni, - Zhodnotenie výskytu súbojov prasiatok v troch typoch ustajnenia
 11. Ema Knotková, František Sedláček, Radim Šumbera - Jak je důležité slyšet, co se kde šustne. Audiogram rypoše stříbřitého (Heliophobius argenteocinereus).
 12. Dagmar Kohoutová, Pavlína Lenochová, Jan Havlíček, - Ovlivnění pachového podpisu člověka holením podpaží – návrh projektu
 13. Jana Kottferová, Jana Mareková, Olga Ondrašovičová, Milan Ondrašovič, Naďa Sasáková, Milada Vargová, Anton Hvozdík - Neurózy spoločenských zvierat
 14. Miloslav Kršiak - Retroevoluční a proevoluční pohled v etologii člověka
 15. Lucia Kršková, Michaela Vrabcová, Alžbeta Talarovičová , - Vplyv geneticky indukovanej hypertenzie na zmeny v správaní transgénnych TGR(mREN2)27 potkanov
 16. Radim Líčeník, Daniela Jelenová, - Komunikace v medicíně
 17. Lucia Mačuhová, Michal Uhrinčať, Pierre-Guy Marnet, Juliana Mačuhová, Štefan Mihina, Milan Margetín, Vladimír Tančin, - Reakcia bahníc na strojové dojenie: hodnotenie priebehu toku mlieka
 18. Jana Mareková, Jana Kottferová, Milada Vargová, Oľga Ondrašovičová, Milan Ondrašovič, Naďa Sasáková - Welfare zvierat z pohľadu veterinárnej etológie
 19. Jana Margetínová, Dušan Apolen , - Teplota prostredia a správanie oviec na pasienku.
 20. Aida Mezzeiová, Ľubica Kubíkova, Boris Bilčík, Pavel Výboh, Joergen Kjaer, Ľubor Košťál, - Vzťah medzi expresiou génu Hoxb8 v mozgu a ozobávaním peria u kúr znáškového typu
 21. Ivan Murin - Kinetogram alebo fotogrametria, pomôže nám to ?
 22. Jan Náhlík, Eva Baranyiová, Mojmír Tyrlík - Výpovědi českých dětí o kousnutí psem
 23. Aneta Niederlová, Alice Exnerová, Michala Kopečková, Kateřina Svádová, Eva Landová, Pavel Štys, - Účinnost obranných mechanismů Coccinella septempunctata a Pyrrhocoris apterus vůči ptačím predátorům
 24. Jana Pelechová, Jan Havlíček, Barbara Husárová, Kateřina Klapilová - Souvislost osobnosti jedince a romantické žárlivosti – plán projektu
 25. Karel Šlais, Leoš Landa, Alexandra Šulcová - Extáze, metamfetamin a ligandy kanabinoidních receptorů v modelu agonistického chování myší
 26. Kateřina Svádová, Michala Kopečková, Eva Landová, Alice Exnerová - Je rychlost učení vyhýbat se nevhodné kořisti u sýkor koňader (Parus major) ovlivněna jejich věkem a hnízdem ze kterého pochází?
 27. Irena Tománková, Pavla Hejcmanová, Radim Kotrba, Marek Špinka, Michal Hejcman, - Reakce antilopy losí (Taurotragus oryx) na rukou podávané atraktivní krmivo
 28. Kateřina Tomášová, Radim Kotrba, Linda Mojžíšová, J.L.A. Panamá, - Diurnální režim u antilopy losí během celodenního ustájení
 29. Radka Tykalová, Jitka Víchová, Jana Dubcová, Pavlína Pavlišová, - Predikce vztahu k člověku u mladých koní
 30. Anna Voříšková, Jitka Hanušová, - Souvislosti motorických a dalších schopností a osobnostních rysů s velikostí slovníku u papoušků žako
 31. Lucie Šulcová, Luděk Bartoš - Pachové značkování u psa domácího (Canis familiaris)