Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Kdo ukončuje kojení u zebry stepní Equus burchelli chované v zoo  

Jan Pluháček, Luděk Bartoš, Jitka Víchová,
Oddělení etologie, VÚŽV, Přátelství 815, Praha 10 Uhříněves, 104 01
Zoologická zahrada Ostrava, Michálkovická 197, Ostrava, 710 00

Délka ani frekvence kojení koňovitých (i většiny savců) neodpovídá příjmu mléka (mateřské investici). Znakem, který naznačuje mateřskou investici, tak zůstává ukončování kojení. Testovali jsme, zda podíl kojení ukončených matkou ku kojením ukončeným hříbětem bude vyšší, pokud je matka březí, pokud kojí samičku, pokud na začátku kojení nežere (věnuje kojení více pozornosti). S rostoucím věkem hříběte by měl poměr ukončování kojení matkou stoupat. Dále jsme testovali, zda podíl kojení ukončených cizím zvířetem (= nikdo z dvojice kojící matka – hříbě) roste s klesajícím postavením matky v sociální hierarchii. Od ledna 1999 do ledna 2000 a od září 2001 do března 2002 jsme pozorovali celkem dvacet hříbat (alespoň po dobu 1,5 měsíce ve věku od narození do odstavu/330 dnů) u čtrnácti různých klisen ve třech stádech zeber stepních v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Během 831 hodiny pozorování ve 159 dnech jsme zaznamenali 3285 kojení. Vliv výše uvedených faktorů na podíl kojení ukončených matkou a cizím zvířetem jsme testovali logistickou regresí (procedura GENMOD, SAS; analýzy byly ošetřeny pro opakovaná měření faktorů hříbě a matka). Březost matky neovlivňovala ukončování kojení. Zatímco u samiček podíl kojení ukončených matkou se stoupajícím věkem hříběte klesal, tak u samečků se podíl kojení ukončených matkou v závislosti na jejich věku neměnil. Matka ukončila kojení častěji, když na jeho začátku nežrala, než když žrala. To je možné vysvětlit tak, že když se matka věnuje pro ni důležité aktivitě (příjem potravy), nedává tolik pozornosti kojení hříběte. Podíl kojení ukončených cizím zvířetem se zvyšoval s klesajícím postavením matky v sociální hierarchii. Uvedené výsledky naznačují, že samečkové ve snaze o co největší zisk se snaží prodlužovat kojení co nejvíce, a to bez ohledu na jejich rostoucí věk. (To pravděpodobně souvisí s tím, že jsou v dospělosti vystaveni větší kompetici než samice.) Tento výsledek je první svého druhu u pohlavně jednotvárných, polygynních kopytníků.

Klíčová slova: Zebra stepní; Equus burchelli; zoo; kojení; sociální hierarchie