Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Ontogeneze vokalizace prasnice (Sus scrofa f. domestica) při kojení  

Kristýna Bělská, Gudrun Illmannová, Helena Chaloupková
Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha Uhříněves

Vokalizace prasnice během kojení je nejenom druhově specifická (např. charakteristický nárůst vokalizace 25 sekund před ejekcí mléka), ale je také známo, že v ustálené laktaci je i individuálně specifická. To znamená, že každá prasnice má typický individuální vzorec chrochtání při kojení, který je opakovatelný mezi jednotlivými dny laktace a mezi laktacemi. Zatím nebylo zkoumáno i) jak brzy po porodu se objevuje charakteristický vzorec vokalizace prasnic při kojení a ii) jestli je tento vzorec opakovatelný u individuálních prasnic v prvních dnech po porodu. Chování deseti prasnic bylo nahráváno 24 hodin po porodu, 2. den, 3. den a 8. den. V každém časovém úseku byla pro každou prasnici analyzována vokalizace ze 3 kojení s ejekcí mléka. Byly sledovány tyto parametry - maximální počet zachrochtání v pětisekundovém intervalu a celkový počet chrochtání během 50 sekund a nárůst vokalizace během 25 sekund před ejekcí mléka. Výsledky prvních analýz jsou následující: i) maximální počet zachrochtání v pětisekundovém intervalu (Proc Mixed; F3.27=2.59, NS) a celkový počet chrochtání během 50 sekund před ejekcí (Proc Mixed; F3.27=0.94, NS) se mezi jednotlivými dny téměř nelišily. Den pozorování měl vliv na celkový počet chrochtání během 50 sekund před ejekcí (Proc Mixed; F3.27=4.53, p<0.05). Prasnice chrochtaly při kojení nejvíce 2. den po porodu. ii) Opakovatelnost individuálního vzorce chrochtání prasnice mezi 24 hodinami po porodu a 8. dnem byla vysoká pro všechny tři zkoumané parametry - maximální počet zachrochtání v pětisekundovém intervalu (n=10 sows, rs=0.78; p<0.01), celkový počet chrochtání během 50 sekund před ejekcí (n=10 sows, rs=0.77; p<0.01) a nárůst vokalizace během 25 sekund před ejekcí (n=10 sows, rs=0.84; p<0.01). Výsledky naznačují, že charakteristický vzorec vokalizace prasnic při kojení je vyvinutý už 24 hodin po porodu a individuální vzorec vokalizace prasnice při kojení je vysoce opakovatelný mezi 1. a 8. dnem po porodu.

Klíčová slova: vokalizace; prasnice; kojení