Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Vliv pohlaví koloucha na úspěšnost sání u cizích laní jelena evropského (Cervus elaphus): podpora kompenzační hypotézy  

Adam Dušek, Luděk Bartoš
Oddělení etologie, Výzkumný ústav živočišné výroby, Přátelství 815, Praha Uhříněves, 104 01, Česká republika
Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Viničná 7, Praha 2, 128 44, Česká republika

U jelena evropského (Cervus elaphus), podobně jako u mnoha jiných kopytníků, bylo zjištěno, že potomci nesají pouze u svých vlastních matek, ale také u cizích samic (Packer et al. 1992, Anim. Behav. 43: 265-281). Toto chování může být pro mláďata výhodné, protože tak kromě příjmu potravy od vlastních matek získávají potravu navíc od cizích samic. Příčinou tohoto chování však může být i potřeba kompenzace nedostatečného příjmu potravy od vlastních matek. Cílem této studie bylo testovat kompenzační hypotézu (Bartoš et al. 2001, Anim. Sci. 72: 493-500). Zvířata byla chována ve výbězích cca 0,7 ha velkých. Celkem bylo pozorováno 46 laní a 21 kolouchů. Zvažovanými faktory byly: bojová úspěšnost, pohlaví, datum porodu a porodní hmotnost koloucha a agresivita laně. Z celkového počtu 1131 sání jsme zaznamenali 177 sání u cizí laně a z celkového počtu 303 pokusů o sání bylo 87 případů u cizí laně. Pravděpodobnost úspěšného sání byla odhadována logistickou regresí (procedura GENMOD pro opakovaná měření, SAS V9). Úspěšnost sání koloucha závisela na jeho věku, pohlaví a na tom, zda sál u vlastní matky či cizí laně (2(4) = 10,10; p < 0,05). U matek byli v sání do vyššího věku úspěšnější samčí kolouši, zatímco u cizích laní to byli naopak samičí kolouši. Možným vysvětlením větší úspěšnosti sání samičích kolouchů u cizích laní a samčích kolouchů u vlastních matek by mohl být mezipohlavní rozdíl v rychlosti a energetické náročnosti růstu. Protože samci rostou déle než samice a jejich růst je celkově energeticky náročnější, matky mohly tolerovat déle sání samčích potomků než sání samičích potomků. Na druhou stranu, cizí samice se mohly při kojení naučit tolerovat spíše cizí samičí kolouchy. Výsledky této studie nepřímo podporují naší dřívější kompenzační hypotézu (Bartoš et al. 2001, Anim. Sci. 72: 493-500).

Klíčová slova: allosuckling; kompenzační hypotéza; pohlaví; jelen evropský; Cervus elaphus