Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Výpovědi českých dětí o kousnutí psem  

Jan Náhlík, Eva Baranyiová, Mojmír Tyrlík
FVL VFUB, Palackého 1 3, 612 42 Brno
FVHE VFUB, Palackého 1 3, 612 42 Brno
PÚ FF MU, Arne Nováka 1, 602 00 Brno

Cílem sdělení, které vychází z odborné práce prvního autora, bylo analyzovat situace, v nichž jsou děti kousnuty psem a identifikovat rizikové faktory pokousání. Data jsme získávali pomocí dotazníků od dětí ve věku 4 až 13 let. Výsledky byly hodnoceny pomocí χ2 a Fisherova testu. Mezi 391 dětmi z měst s rozdílným počtem obyvatel (Protivín, Písek, Brno) jsme u 92 zaznamenali 103 případů kousnutí psem (některé byly kousnuty opakovaně), které byly dále analyzovány. Průměrný věk kousnutého dítěte byl 7,3 let (Protivín 6,8 let, Písek 7,6 let, Brno 7,7 let; F = 2.903, d.f. = 2, p < 0,06). Průměrný věk dětí kousnutých vlastním psem byl 8,1 let, psem patřícím známým 6,6 a psem cizím 7,1 let (F = 1.028, d.f. = 2, < 0,361). Ze 103 hodnocených odpovědí vyplynulo, že bylo kousnuto 58 (56,3 %) chlapců a 45 (43,7%) dívek. Psi kousli dítě v 66, 7 % případů, feny ve 33,3 % (χ2 = 6,338, d.f. = 1, p < 0,014). Psi kousli častěji venku (77,5 %) než doma (22,5 %), feny naopak častěji doma (55,0 %) než venku (45,0%). Doma kousali častěji malí psi (51,5 %), zatímco venku středně velcí (73,1 %) a velcí (80,5%) (χ2 = 9,022, d.f. = 2, p < 0,011). Děti byly nejčastěji kousnuty, když si se psem hrály (25,7 %), když je napadl volně pobíhající pes (25,7), když psa hladily (22,8 %), když se pes pokoušel vzít jídlo nebo předmět, který dítě drželo v ruce (12,9 %), když psovi způsobily úmyslně bolest nebo jej dráždily (11,9 %). Nejčastěji byly kousnuty psem známých (36,3 %), méně často psem vlastním (33,3 %) a cizím (30,4 %). Ošetřeny u lékaře byly po kousnutí velkým (54,5 %), středně velkým (27, 3 %) a malým psem (18,2 %) (χ2 = 3,585, d.f. = 2, p < 0,166). Výsledky lze využít ve výukových programech zaměřených na prevenci kousnutí psem. Mohou tak přispívat ke snižování počtu psů předávaných do útulků či utrácených.

Klíčová slova: děti; psi; dotazník; interakce; rizikové faktory;