Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Reprodukční strategie hořavky duhové: samčí strategie, samičí volba a pohlavní výběr  

Martin Reichard
UBO AV CR, Kvetna 8, 603 65 Brno

Hořavka duhová (Rhodeus sericeus) je sladkovodní ryba kladoucí jikry do žaberní dutiny mlžů. Během období tření hájí samci teritoria v okolí živých mlžů a lákají samice ke tření. Samci ani samice o potomstvo nepečují a po nakladení jiker se embrya vyvíjí v žaberní dutině mlže. Během reprodukční sezóny se samci i samice třou několikrát denně, s různými partnery, a při každém třecím aktu jsou odloženy jen 2-4 jikry. Vzhledem k možnosti jednoduše experimentálně manipulovat s kvalitou, množstvím a prostorovým rozmístěním teritorií se hořavky staly významným modelovým druhem v behaviorální, populační a evoluční biologii. Souborná přednáška se bude týkat především pohlavního výběru. Nejdříve se zaměřím na samčí strategie - rozdíly v reprodukčním chování samců a jejich významu pro reprodukční úspěšnost jedince a populační parametry. Dále se budu zabývat samičí volbou a jejím vlivem na variabilitu v reprodukční úspěšnosti samců a samčí strategie obecně. Uvedené příkladové studie kombinují využití klasických etologických metod a genetických analýz paternity. V přednášce budou také stručně představeny projekty probíhající v současné době (role MHC variability na reprodukční úspěšnost hořavek, propojení populačně genetických přístupů s behaviorální ekologií, koevoluční dynamika mezi hořavkami a mlži v Evropě a Asii).

Klíčová slova: pohlavni vyber; reprodukcni biologie; ryby; kompetice spermii; alternativni reprodukcni strategie