Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Mezidruhová komunikace mezi člověkem a koněm - schopnost domestikovaných koní (Equus caballus) porozumět lidským gestům.  

Dvořáková Romana, Mgr.Marina Vančatová, Jitka Víchová
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, Katedra antropologie, Husníkova 2075, 158 00 Praha 5 Hůrka
Oddělení etologie, VÚŽV, P.O.BOX 1, 104 01 Praha 10, Uhříněves

Cílem projektu je ověřit kognitivní schopnosti koní. Zjišťujeme, zda domestikovaní koně rozumějí lidským gestům. Výsledky přinesou nové informace o tom, jak kůň člověka vnímá, kolik pozornosti mu věnuje a pomohou zlepšit komunikaci a spolupráci člověka a koně při výcviku a manipulaci. Projekt vychází z práce testující schopnost porozumět lidským gestům u psů a koní (McKinley a Sambrook 2000, Anim Cogn 3, 13–22). Experimenty na koních však selhaly z důvodu nevhodně navržené metodiky pro tréninkovou fázi. Náplní projektu tedy je, navrhnout úspěšnou tréninkovou metodu a otestovat, zda se kůň při výběru kbelíku s pamlskem orientuje na základě ukazovacího gesta běžně používaného mezi lidmi. Kůň vybírá ze dvou černých kbelíků umístěných dnem vzhůru na bílém podkladu (kontrast je důležitý pro vizuální vnímání koní) v aréně o velikosti cca 100 m2. V každém kbelíku je vyříznut otvor pro nenápadné vkládání pamlsku (mrkve, jablka, ovsa podle individuálních preferencí každého zvířete). V tréninkové fázi použijeme pouze jeden kbelík, na který je po umístění pamlsku poklepáno. Cílem je naučit koně přijít na poklepání ke kbelíku a vzít si pamlsek. V experimentální části umístí experimentátor pamlsek náhodně pod jeden ze dvou kbelíků, poklepe současně na oba kbelíky a po vykročení koně směrem ke kbelíkům dává nad kbelíkem obsahujícím pamlsek gesto v podobě zřetelného, ale klidného pohybu natažené ruky nahoru a dolu tak dlouho, dokud kůň jeden z kbelíků nezvolí. Testujeme dvě gesta: 1) experimentátor dřepí na dosah kbelíků a při pohybu rukou dolu se zároveň dotýká kbelíku; 2) experimentátor stojí cca 70 cm za kbelíky a gesto (pohyb ruky) dává ve stoje, aniž by se kbelíku dotýkal. Každý kůň bude testován 30krát (10krát obě gesta, 10krát kontrolní test bez ukazování); gesta a kontroly budou testovány v náhodném pořadí v různých dnech s několikadenním odstupem. Předpokládáme, že schopnost koně orientovat se podle lidských gest je ovlivněna jeho osobní zkušeností s chováním člověka. Budeme proto testovat tři skupiny koní (po deseti koních): a) koně před výcvikem; b) koně trénované obvyklým způsobem; c) koně trénované metodou „přirozeného partnerství člověka a koně“, při níž jsou ve zvýšené míře používány ruce. V současnosti ověřujeme spolehlivost metodiky tréninkové fáze.

Klíčová slova: Kognitivní schopnosti, komunikace, domestikovaní koně, lidská gesta