Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Účinnost obranných mechanismů Coccinella septempunctata a Pyrrhocoris apterus vůči ptačím predátorům  

Aneta Niederlová, Alice Exnerová, Michala Kopečková, Kateřina Svádová, Eva Landová, Pavel Štys,
Katedra zoologie, UK PřF, Viničná 7, 128 44 Praha 2

Ploštice a slunéčka jsou ve střední Evropě nejhojnějšími aposematickými druhy hmyzu. Zejména hojné je slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata a ruměnice pospolná Pyrrhocoris apterus. Oba druhy mají podobné černočervené výstražné zbarvení, ale zcela odlišné chemické obranné látky. V sekretu pachových žláz ruměnice převládají aldehydy, slunéčka obsahují především pyraziny a alkaloidy (coccinellin). Je otázkou, zda se ptáci chovají vůči oběma druhům stejně, nebo zda mezi nimi rozlišují. Srovnávali jsme reakce ptačích predátorů, odchycených ve volné přírodě, vůči Coccinella septempunctata a Pyrrhocoris apterus. Jako predátoři byly zvoleny tyto druhy: sýkora koňadra Parus major, červenka obecná Erithacus rubecula, strnad obecný Emberiza citrinella, kos černý Turdus merula a vrabec polní Passer montanus. Každý pták byl testován pouze s jedním ze srovnávaných aposematických druhů. Ptákům byl v pokusné kleci s jednostranně průhledným sklem střídavě pětkrát nabídnut aposematik a kontrolní kořist - larva Tenebrio mollitor - pro ověření potravní motivace. Jednotlivé testy trvaly pět minut, pokud nebyla kořist sežrána dříve. Zaznamenávali jsme, zda pták s kořistí manipuloval, zda ji zabil a případně sežral. Reakce jednotlivých ptačích druhů vůči slunéčkům a ruměnicím se značně lišily. Koňadry se vyhýbaly shodně oběma aposematikům. Červenky s ruměnicemi zkoušely opatrně manipulovat, ale téměř nikdy je nezabily; slunéčkům se zcela vyhýbaly. Kosi a strnadi často manipulovali s ruměnicemi, zabíjeli je a konzumovali, zatímco slunéčkům se vyhýbali. Vrabci se zcela vyhýbali ruměnicím, slunéčka naopak běžně zabíjeli a konzumovali, a to bez jakýchkoli známek podráždění či nevolnosti. Výsledky ukazují rozdíly v účinnosti obranných mechanismů obou testovaných druhů hmyzu vůči různým ptačím predátorům. Reakce některých ptačích predátorů je navíc specifická vůči jednotlivým aposematikům. Výzkum byl financován z grantu GAAV ČR (A6141102) a výzkumného záměru MŠMT 0021620828.

Klíčová slova: aposematismus; Coccinella; Pyrrhocoris; ptáci