Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Není černočervená jako černočervená? Jak se naivní koňadry učí a generalizují ploštice (Heteroptera), slunéčka (Coccinella septempunctata) a pěnodějky (Cercopis vulnerata)  

Michala Kopečková, Kateřina Svádová, Alice Exnerová, Aneta Niederlová
Katedra zoologie PřF. UK, Viničná 7, 12844 Praha 2

Jako mimetický komplex označujeme skupinu druhů, které mají podobné varovné signály určené predátorům, mohou mít různé a různě účinné obranné mechanismy, a tím pádem z existence takového komplexu různou měrou těží. Není jasné, jak velká shoda ve vzhledu je potřebná, aby predátor zkušenost s jedním druhem vztáhl i na druhy ostatní. Studovanými druhy byly čtyři středoevropské černočervené druhy ploštic (Pyrrhocoris apterus, Lygaeus equestris, Graphosoma lineatum a Spilostethus saxatilis), slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata, Coleoptera) a pěnodějka (Cercopis vulnerata, Cicadomorpha), které jsme předkládaly ručně odchovaným sýkorám koňadrám (Parus major) ve věku 35-50 dní. V prvním experimentu byl mláďatům předkládán vždy jeden druh ploštic střídavě s alternativní kořistí (larva Tenebrio mollitor), dokud s ním nepřestala manipulovat, a druhý den jim byly předloženy všechny čtyři druhy současně. S každým druhem ploštice bylo testováno vždy 25 mláďat. Ve druhém experimentu se stejným způsobem učila vyhýbat buď pěnodějce nebo slunéčku (vždy 15 mláďat), druhý den pak dostala rovněž čtyři druhy ploštic a navíc to, s čím se seznámila předchozí den. Rychlost učení jednotlivých druhů se liší – nejrychleji se mláďata učila C. septempunctata, nejpomaleji P. apterus. Druhý den se mláďata chovala poučeněji – s kořistí manipulovalo méně ptáků než první den, navíc doba od předložení kořisti do prvního útoku byla druhý den vždy delší než první den. Mláďata, která se učila P. apterus, druhý den manipulovala nejvíce ze všech ptáků, a to se všemi druhy stejně, hojně i kořist zabíjela. Mláďata, která se učila C. septempunctata, druhý den také hodně manipulovala, ale téměř vůbec nezabíjela. Ptáci, kteří se učili G. lineatum nebo C. vulnerata, manipulovali druhý den nejméně s tím, co znali. Mladé koňadry vztahují zkušenost s jedním druhem kořisti na ostatní předkládané druhy, přičemž některé generalizují spíše než jiné. Některé druhy (P. apterus) mají méně účinné vlastní obranné mechanismy, a těží tak z podobnosti více. Experimenty proběhly za podpory Grantové agentury AV ČR (projekt A6141102)

Klíčová slova: mimetický komplex; aposematismus; učení; generalizace