Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Krmení mláďat a současně snášení vajec:Přechod rodičovské péče mezi prvním a druhým hnízděním u rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus)  

Jiří Porkert
Gočárova 542, Hradec Králové 500 02

Zakládání druhých hnízd po úspěšně ukončeném prvním hnízdění je významnou strategií ke zvyšování sezónní hnízdní produktivity druhu. Schopnost dvojího hnízdění ročně je však omezena délkou trvání vegetační periody a mezi různými populacemi druhu se velmi liší. Zahájení druhého hnízdění (výběr místa, stavba hnízda a snášení vajec) probíhá ve zkráceném časovém intervalu a vždy se překrývá se současnou péčí o vyvedená mláďata z prvního hnízdění. O přechodu rodičovské péče mezi prvním a druhým hnízděním je, díky obtížným možnostem sledování, dosud známo jen málo údajů. Tato studie navazuje na 20 let výzkumu hnízdní biologie populace rehka zahradního v borovém lese ve východních Čechách (Porkert & Zajíc, Fol. Zool. 54 (2005), 111-122) a příspěvek uvádí předběžné výsledky sledování přechodu rodičovské péče mezi prvním a druhým hnízděním u 13 párů. Mláďata prvního hnízdění vylétávají z hnízda ve stáří 12-16 dnů (median=14). Základy hnízda pro druhé hnízdění většinou staví samice již během prvního hnízdění. Výstelka hnízdní kotliny bývá dokončena těsně před zahájením druhé snůšky, které následuje za 1-11 dnů (median=5) po vyvedení prvního hnízda. Mláďata prvního hnízdění jsou krmena v okolí hnízda od obou rodičů většinou až do dokončení druhé snůšky. Po zahájení inkubace vajec samice krmit přestává, samec někdy pokračuje ještě několik dní. Ve 46.2 % případů použili rodiče při prvním a druhém hnídění stejné hnízdo. Časový interval zahájení druhého hnízdění se při použití stejného nebo nového hnízda významně nelišil. V příspěvku budou dále diskutovány faktory omezující produktivitu druhých hnízdění a frekvenci jejich výskytu u různých populací.

Klíčová slova: rodičovská péče; produktivita; ptáci; krmení mláďat