Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Invázia sedemnástiek! (alebo kam chodil Hitchcock pre inšpiráciu)  

Boris Bilčík
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, Ivanka pri Dunaji, Slovensko

Dvojnásobní rekordmani - v dlhovekosti a v sile spevu, to sú periodické cikády (Magicicada, Cicadidae, Homoptera), ktorých domov je na severoamerickom kontinente. Dĺžka ich vývinu je podľa druhu úctyhodných 13, respektíve 17 rokov. Celé toto obdobie prežijú nymfy v hĺbke 30 až 50 cm pod zemou, živiac sa na xyléme koreňového systému stromov. S nástupom vhodného počasia v máji až júni, sa nymfy synchrónne vyhrabávajú zo zeme, milióny v priebehu niekoľkých dní. Okamžite vylezú po vegetácii na vyvýšené miesto, kde sa zvliekajú do imág prežívajúcich 2-4 týždne. Samci počas slnečných dní "spievajú" na vrcholkoch stromov a lákajú svojím spevom samičky. Po párení samičky ostrým kladielkom narušia kôru na mladých vetvičkách a nakladú vajíčka. Z nich sa po 6-10 týždňoch vyliahnu nymfy, ktoré popadajú na zem, zahrabú sa a cyklus sa opakuje. V južnej časti USA sa vyskytujú 4 druhy cikád s 13 ročným cyklom a v severnej časti zase tri druhy s periodicitou 17 rokov. Aj keď sa cikády v danej oblasti objavujú v jeden rok, cikády v iných oblastiach nie sú synchronizované a môžu sa objaviť v iných rokoch, čím sa vytváraju tzv. rodiny, alebo ročníky (Broods). Jedným zo zástupcov 17 ročných cikád je Magicicada septendecim s veľkosťou 4-5 cm, typickými červenými očami a oranžovým žilkovaním krídiel. Najpočetnejším z ročníkov M. septendecim je Brood X, ktorý sa vyskytuje v oblasti Marylandu, Pennsylvánie, Indiany, Kentucky a Tennessee. Naposledy sa Brood X objavil na jar roku 2004, najbližsie ich teda budeme môcť uvidieť až roku 2021. Periodické cikády su zaujímave aj z pohľadu behaviorálnej ekológie, ako príklad úniku pred predátormi a parazitmi. Príspevok priblíži obrazovou a zvukovou formou správanie, rozmnožovanie a vývin tohoto fascinujúceho druhu hmyzu.

Klíčová slova: etológia hmyzu, periodické cikády, Magicicada septendecim