Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Reaktivnost prasnice na vokalizaci selat během 24 hodin po porodu  

Gudrun Illmannová, Kristýna Bělská , Helena Chaloupková,
Výzkumný ústav živočišné výroby, 104 00 Praha 10 Uhříněves

Prasnice (Sus scrofa f. domestica) jsou po porodu poměrně nepohyblivé a pasivní, což bývá interpretováno jako dobré mateřské chování. Přesto by prasnice měla být vysoce reaktivní na vokalizaci zalehávaného selete a její reaktivita by neměla záviset na čase, který uplynul od porodu. Není známo i) jestli prasnice během 24 hodin po porodu reagují na jakoukoli vokalizaci selat nebo jestli reagují výhradně na vokalizaci zalehávaného selete a ii) jestli se tato reaktivnost mění během prvních 24 hodin po porodu. Chování 11 prasnic a jejich selat bylo nahráváno 24 h po porodu. Byly rozlišeny 3 fáze: porod (od začátku do konce porodu), P1 (konec porodu až 12 hodin po porodu), P2 (12 hodin až 24 hodin po porodu). V každé fázi byl uléhající prasnici přehrán jednominutový záznam hlasu zalehávaného selete. Při kojení byl spuštěn jednominutový záznam vokalizace selat bojujících o struky a to jen ve P1 a P2. Jako playbacky jsme používali záznam několika hlasů cizích selat, protože prasnice nerozezná kvičení (scream calls) vlastních selat po porodu. Jako kontrola byl použit záznam zvuku projíždějícího traktoru, jako nebiologický podnět. Všechny záznamy měly stejnou hlasitost a byly přehrávány v náhodném pořadí. Pro statistické hodnocení byla použita procedura GENMOD v programu SAS, v závorkách je uvedena hodnota χ2. i) Prasnice signifikantně více reagovali na vokalizaci zalehávaného selete než na traktor (χ2(1)=4.55, P=0.03) a byla zjištěna tendence, že prasnice reagovala více na selata bojujících o struky při kojení než na traktor (χ2(1)=3.39, P=0.06). ii) Čas uplynulý od porodu neměl signifikantní vliv na reaktivitu prasnice na vokalizaci zalehávaného selete versus traktor (χ2(2)=1.19, NS) nebo na vokalizaci bojujících selat versus traktor (χ2(1)=0.24, NS) . Závěrem lze říci, že prasnice reagují nejvíce na vokalizaci zalehávaného selete oproti nebiologickému zvuku (kontrole), a jejich reaktivita nezávisí na čase, který uplynul od porodu.

Klíčová slova: prase, mateřské chování, porod, komunikace,