Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Kognitivní schopnosti papouška šedého (Psittacus erithacus): výběr podle vzoru  

Michaela Andělová, Petra Kůrková, Zuzana Zahradníková, Anna Voříšková, Iveta Hanková, Eva Hladíková, Lenka Tichotová, Marina Vančatová,
Laboratoř mezidruhové komunikace, Fakulta humanitních studií, Legerova 63, 120 00 Praha 2

Cílem práce je prozkoumat schopnost papouška šedého (Psittacus erithacus) porovnávat podněty podle fyzických podobností (barva a tvar) a podle počtu prvků, schopnost vytvořit si pravidlo „když...pak“ a to poté zobecnit a aplikovat na nová zadání v rámci daných kategorií. Předchozí studie doložily tyto schopnosti u vran obecných šedých (Corvus corone cornix). Zároveň od tohoto experimentu očekáváme, že výsledky naznačí, že papoušek šedý je schopen rozlišovat množství prvků, což předešlý experiment provedený v Laboratoři mezidruhové komunikace na týchž jedincích v minulých letech nepotvrdil. Testováno je 5 subadultních papoušků. Pokusnému ptákovi jsou nabídnuty dvě misky připevněné na táce 45 x 20, z nichž jedna obsahuje semeno a druhá je prázdná. Misky jsou přikryty kartičkami. Ta, pod kterou je semeno ukryto, je shodná s třetí kartičkou - „vzorem“ umístěným uprostřed mezi miskami. Kartička na prázdné misce je v rámci dané kategorie odlišná. Konkrétní uspořádání kartiček je náhodné až na dvě omezení: vzor nesmí být více než dvakrát po sobě stejný a zároveň semeno nesmí být více než dvakrát na stejném místě. Nulová hypotéza zní, že papoušci si budou vybírat misky náhodně.

Klíčová slova: papoušek šedý; výběr podle vzoru; schopnost rozlišovat množství;