Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Délka kojení vlastních a allosajících kolouchů u jelena evropského (Cervus elaphus) II.  

Jorga Drábková, Jitka Víchová, Luděk Bartoš, Jan Pluháček, Radim Kotrba, Ludmila Švecová, Adam Dušek
VÚŽV, Přátelství 815, Praha Uhříněves

Příspěvek doplňuje předchozí data. Testovali jsme, zda se liší délka kojení vlastních a cizích kolouchů u farmově chovaného jelena evropského, a zda jelínci sají u cizích laní déle než laněčky. V době od porodů do odstavu jsme v sezonách 2003 a 2005 u 23 laní a 38 kolouchů zaznamenali metodou adlibitního sledování 1730 případů kojení (5 až 541 s), z toho 11,62 % a 4,37 % u cizích laní. Vzhledem k předchozím výsledkům byly páry laň – cizí kolouch kategorizovány podle poměru četností kojení jednotlivých cizích kolouchů (shluková analýza, PROC CLUSTER, SAS) vůči všem kojením pro danou laň na „preferované“ (9) a „nepreferované“ (64) páry. Vliv „vztahu“ laně vůči kojenému kolouchovi (vlastní/cizí preferovaný/cizí nepreferovaný) na délku kojení jsme testovali zobecněným lineárním smíšeným modelem (PROC MIXED, SAS; délka kojení byla normalizována Box Coxovou transformací a ošetřena na opakovaná měření v páru laň-kolouch). Do modelu dále vstupovaly pevné efekty „věk koloucha“ při kojení, „pohlaví koloucha“, „sezóna“ a jejich interakce. Výsledný model potvrdil předběžné výsledky. Délku kojení významně ovlivňovaly faktory: „vztah“ (F(2, 1618) = 5,43; p < 0,01), „pohlaví koloucha“ (F(1, 1618) = 7,72; p < 0,01) a jejich interakce (F(2, 1618) = 9,73; p < 0,0001), „věk koloucha“ (F(1, 1618) = 97,28; p < 0,0001) a „sezóna“ (F(1, 104) = 6,42; p < 0,05). Ve druhé sezóně byla kojení delší než v první (LSMeans ± SE, 5,89 ± 0,12 vs. 5,60 ± 0,12), ale nikoli v rámci vztahu laně ke kolouchovi (interakce „sezóna“*“vztah“, n.s.). Kojení cizích nepreferovaných kolouchů byla nejkratší a významně se lišila od kojení vlastních kolouchů (5,40 ± 0,18 vs. 6,03 ± 0,06). Délka kojení v preferovaných párech (5,79 ± 0,25) se významně nelišila od nepreferovaných ani vlastních kojení. Kojení jelínků bylo delší než kojení laněček (6,03 ± 0,15 vs. 5,45 ± 0,14), podle interakce „vztah*pohlaví“ byl rozdíl mezi pohlavími významný pouze u preferovaných kojení. Kojení preferovaných laněček (4,72 ± 0,32) byla kratší než kojení vlastních kolouchů obou pohlaví. Naopak kojení preferovaných jelínků (6,85 ± 0,38) byla delší než kojení nepreferovaná a nelišila se od vlastních. Pro jelínky má tedy zřejmě kojení u cizích laní větší význam než pro laněčky.

Klíčová slova: jelen evropský, délka kojení, allosuckling, pohlaví