Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Srovnání velikosti a kvality domovských areálů jelence viržinského  

Pavel Šustr, Luděk Bartoš 3, Jitka Víchová, Karl V. Miller,
Odbor vědy a ochrany přírody, Správa NP a CHKO Šumava, Sušická 399, 34192 Kašperské Hory
Odd. etologie, VÚ živočišné výroby, Přátelství 815, 10400 Praha 10
School of Forest Resources Athens, The University of Georgia, Athéna, Georgia 30602, U. S. A.

Dva druhy jelenovitých - jelenec viržinský (Odocoileus virginianus)(n=5) a daněk skvrnitý (Dama dama)(n=5) byly sledovány telemetricky ve třech po sobě jdoucích letech (1997-1999) v oblasti Dobříšska (N 49,78400, E 14,16840). Domovské okrsky byly vypočteny metodou Kernel home range 95% (K95) a Minimum Convex Polygon 100% (MCP100). Byla hodnocena kvalita domovského okrsku zastoupením bezlesí (pole, louky) v okrsku. Očekávali jsme menší stabilní domovský okrsek s nižším zastoupením bezlesí u druhu lépe přizpůsobeného prostředí. Domovský okrsek daňka (K95 5,86 +- 0,39 km2, MCP100 6,97 +- 2,29 km2) byl menší, než domovský okrsek jelence (K95 8,41 +- 2,53 km2, MCP100 15,84 +- 8,34 km2, F(1, 28)=6.53, P=0.016). Byly porovnány letní a zimní domovské okrsky. Velikosti letních domovských okrsků se významně nelišily (K95 jelenec - letní 7,56 +- 7,82 km2, zimní 9,30 +-5,71 km2; K95 daněk - letní 6,28 +- 1,12 km2, zimní 4,42 +- 1,66 km2, , F(1, 15)=0.55, NS). V zimě naopak daněk využíval menší plochu (4,42 ± 1,66 km2) než jelenec (9,30 ± 5,71 km2, F(1, 13)=9.55, P=0.009). Zastoupení bezlesí v domovském okrsku daňka bylo vyšší v letním období (23,0 +- 3,0%) než v zimě (13,7 +- 2,52%), u jelence bylo naopak vyšší v zimě (36,4 +- 27,7%) než v létě (28,0 +- 22,1%). Výsledky studie naznačují lepší přizpůsobení podmínkám u daňka skvrnitého ve srovnání s jelencem viržinským.

Klíčová slova: telemetrie; domovský okrsek; jelenec běloocasý; daněk skvrnitý