Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Reakce antilopy losí (Taurotragus oryx) na rukou podávané atraktivní krmivo  

Irena Tománková, Pavla Hejcmanová, Radim Kotrba, Marek Špinka, Michal Hejcman,
KCHZP ITS ČZU,Kamýcká 129, 165 21 Praha
Oddělení etologie, VÚŽV, Přátelství,Praha Uhříněves
KEŽP FLE ČZU,Kamýcká 129, 165 21 Praha

U nedomestikovaných druhů zvířat je jedním z předpokladů úspěšného chovu v zajetí způsob vnímání (míra reakce) přítomnosti člověka, který s nimi musí manipulovat, čistit chovné zařízení a krmit je. Právě způsob podávání krmiva člověkem se udává jako jeden z nejefektivnějších v domestikačním procesu. Našim cílem bylo porovnat míru reakce antilopy losí na rukou podané známé atraktivní krmivo (krmná řepa) jak u antilop odchovaných na farmě (FAR) tak ze zoologické zahrady (ZOO). Předpokládali jsme, že antilopy budou přijímat krmivo z. ruky spíše od osoby známé (H1) než „cizí“ a spíše ve skupině s ostatními než v izolaci (H2). Dále jsme očekávali, že antilopy z FAR (H3) budou přijímat krmivo v testu dříve než ze ZOO, protože měli v minulosti častější kontakt s ošetřovatelem. Pořadí testu by mělo mít pozitivní vliv na příjem krmiva- učení (H4). Experiment proběhl v únoru až dubnu 2005 celkem u 10 antilop losích (průměr věku ± SD; 15,2 ± 7,2 měsíce). Pět antilop bylo odchováno na farmě Březová (u Kutné Hory), kde dochází k celoročnímu přímému kontaktu s ošetřovatelem i „cizími“ osobami. V prosinci 2004 bylo do tohoto chovu zařazeno 5 antilop ze ZOO Dvůr Králové, kde mají zvířata kontakt pouze s ošetřovateli a to při zimním ustájení. Zvířata byla rozdělena do tří skupin následovně: 1- tři antilopy z FAR, 2- tři ze ZOO, 3- dvě z FAR a dvě ze ZOO. Závisle proměnnou bylo jestli si antilopa v jednotlivém testu vezme krmivo či nikoliv. Celý experiment byl ukončen až když si v jednotlivém testu všechna zvířata vzala krmivo, tj. po desátém opakování. Pro vyhodnocení jsme použili PROC NLMIXED, SAS (nelineární smíšený model). Ve skupině (H2) si antilopy brali krmivo ochotněji než pokud byli v izolaci (T9 = -2,39; P = 0,041). Průběh experimentu (pořadí testu) měl vliv na příjem krmiva (T9 = 5,04; P = 0,001). Antilopy z farmy (H3) si brali krmivo ochotněji než ze ZOO (T9 = -3,23; P = 0,01). Vliv osoby (H1) nebyl prokázán. Podávání krmiv z „ruky“ ve skupině ostatních zvířat se ukázal jako vhodný způsob pro navázání přímého kontaktu antilop s člověkem a mohl by mít positivní vliv na ochočování.

Klíčová slova: Antilopa losí; míra reakce; ochočování;