Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Je rychlost učení vyhýbat se nevhodné kořisti u sýkor koňader (Parus major) ovlivněna jejich věkem a hnízdem ze kterého pochází?  

Kateřina Svádová, Michala Kopečková, Eva Landová, Alice Exnerová
Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 12844 Praha 2

Schopnost predátorů vyhýbat se nevhodné kořisti může být vrozená a/nebo získaná učením. Předchozí studie ukázali, že mladé sýkory koňadry se musí učit vyhýbat aposematické ruměnici pospolné (Pyrrhocoris apterus). V rychlosti učení vyhýbat se nevhodné kořisti jsme pozorovali širokou individuální variabilitu. Značná variabilita může být způsobena (1) existencí senzitivní periody, ve které se mláďata učí efektivněji čemu se vyhýbat a/nebo co žrát, nebo (2) dědičné rozdíly ve schopnosti učit se vyhýbat nevhodné kořisti. Učení by tedy mohlo být urychlováno existencí senzitivní periody nebo příbuzností ptáků ptákům, kteří se rychle učí. Testovali jsme zda ovlivňuje rychlost učení věk a/nebo hnízdo, ze kterého mládě pocházelo. Vliv hnízda byl sledován na skupinách mláďat (2 – 6 mláďat) pocházejících ze stejného hnízda. Chování mláďat, která se učila odmítat přírodní černočervenou ruměnici, bylo ovlivněno hnízdem jejich původu. Naproti tomu, nebyl nalezen žádný signifikantní rozdíl mezi ptáky jednotlivých hnízd v rychlosti učení odmítat žlutou mutaci ruměnice pospolné. V přírodě jsou mláďata krmena rodiči do jejich 14. až 16. dne života v hnízdní dutině a poté ještě do jejich 30. až 35. dne života venku z hnízda. My jsme odchované sýkory koňadry učily vyhýbat se aposematickým ruměnicím pospolným (přírodním černočerveným a žluté mutaci) v věku mezi 38. a 58. dnem jejich života. Vliv věku na rychlost s jakou se mladé koňadry učí vyhýbat se nevhodné kořisti nebyl prokázán. Mezi 38. a 58. dnem života mladých koňader tudíž senzitivní perioda pro učení vyhýbat se nevhodné kořisti není, toto k učení citlivé období by mohlo být dříve, například když jsou mláďata ještě krmena rodiči mimo budku, a tak vidí co jim tito nosí a zároveň postupně zkouší i lovit sami.

Klíčová slova: učení, aposematismus, senzitivní perioda, Parus major, Pyrrhocoris apterus