Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Jíst či nejíst maso? Vliv konzumace masa na příjemnost tělesné vůně.  

Jan Havlíček, Pavlína Lenochová,
Kat. antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha
Kat. antropologie a genetiky člověka, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Axilární (podpažní) vůně je individuálně specifická a je potenciálně bohatým zdrojem informací o svém producentovi. Pachová individualita je jednak důsledkem genetických faktorů a jednak faktorů prostředí. Stravovací zvyklosti jsou hlavním enviromentálním zdrojem pachové variability. Naše znalosti o tom, jak jednotlivé složky stravy ovlivňují náš pachový podpis, jsou však velmi kusé. Některé anekdotické zprávy v etnologické literatuře však naznačují, že vegetariáni voní lépe než lidé, kteří konzumují maso. Tento efekt, ale doposud nebyl experimentálně testován. V této studii jsme proto zjišťovali zda konzumace „červeného“ masa negativně ovlivňuje příjemnost axilární vůně. Naše studie byla postavena na vyváženém mezisubjektovém designu. Sedmnáct mužů (dárců vzorků) dodržovalo „masovou“ nebo „bezmasou“ dietu po dobu dvou týdnů. Poslední den diety nosili dárci po dobu 24h v podpaží vatové polštářky . Čerstvé vzorky od jednotlivých mužů pak byly hodnoceny ohledně jejich příjemnosti, atraktivity, maskulinity a intenzity skupinou 30 žen neužívajících hormonální antikoncepci. Tato procedura byla opakována se stejnými dárci, kteří ovšem drželi opačnou dietu, o měsíc později. Analýza byla provedena pomocí testu ANOVA s opakovanými měřeními s hodnotitelem jako jednotkou analýzy. Vůně jedinců, kteří drželi „bezmasou“ dietu, byla hodnocena jako signifikantně příjemnější (F1,29=7.0; p=0.01), atraktivnější (F1,29=7.7; p<0.01) a méně intenzivní (F1,29=7.0; p=0.01). Tyto výsledky naznačují, že konzumace masa může mít vliv na subjektivně vnímanou hedonickou hodnotu tělesné vůně.

Klíčová slova: člověk; čich; atraktivita; tělesná vůně; maso; strava