Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť

ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Poslání společnosti

Logo

Společnost poskytuje fórum pro výměnu vědeckých poznatků a názorů všem svým členům z různých oblastí vědy, zabývajících se chováním živočichů. Pohledy z odlišných zorných úhlů totiž mohou obohatit pochopení zákonitostí. Cílem společnosti je také prohlubovat znalosti o chování v oblasti základní i aplikované etologie, podporovat výzkum a jiné zpusoby obohacování věd o chování a problémech chování zvířat hospodářských, zájmových a volně žijících, a podporovat vzájemné sdílení a propagaci poznatků.

 

Číslo účtu pro CZK: 2300962948/2010; pro EUR:
IBAN: CZ4720100000002500962950, SWIFT: FIOB CZ PP XXX

Kontaktný e-mail: casetolspol@gmail.com

Aktuální informace:

Registrace na konferenci ČSEtS 2020

Registrace na konferenci ČSEtS 2020 je otevřena. Nezapomeňte se včas registrovat. Deadline pro aktivní účast je 10.9.2020. 

Přidáno 25. 8. 2020

Registrace na konferenci ČSEtS 2020

Brzy bude otevřena registrace na konferenci ČSEtS 2020. Pozor, termín konání konference byl posunut o týden na 29.10.-1.11. 2020. Konference se bude konat na Zámku v Kostelci nad Černými lesy (školní lesní podnik ČZU).

Program konference:

Čtvrtek 29.10. – registrace, welcome drink, popularizační přednáška Miloslava Jirků 

Pátek 30.10. – hlavní program, valná hromada ČSEtS

Sobota 31.10. - hlavní program, společenský večer s hudbou a prohlídka zámku

Neděle 1.11. - exkurze do Milovic

 

Můžete se těšit na plenární přednášky, které přednese:

Péter Pongrácz - Department of Ethology, Eötvös Loránd University

Jan Havlíček -  Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Peter Juhás – Katedra speciální zootechniky, Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre

Přidáno 3. 8. 2020

Pozvánka na 47. konferenci ČSEtS

Výbor ČSEtS a Česká zemědělská univerzita v Praze 

 
si Vás dovolují pozvat na 47. konferenci ČSEtS (pozvánka zde), která se bude konat 5.-8.11.2020 v Kostelci nad Černými Lesy. 
 
Možnosti ubytování k nalezení zde.
 
Další informace budou postupem času upřesněny a zveřejněny na webu ČSEtS a na facebookové stránce (https://www.facebook.com/casetolspol).
 
 
Věříme, že se aktuální situace do té doby uklidní a my se na vás budeme moci těšit
 
 Výbor ČSEtS   

Přidáno 9. 4. 2020

Vyhlášení ceny Zdeňka Veselovského za rok 2020

Česká a Slovenská etologická společnost vyhlašuje 

Cenu Zdeňka Veselovského za rok 2020

 

Kdo se může přihlásit: student(ka) české nebo slovenské vysoké školy (jakékoli národnosti / státního občanství). Členství v ČSEtS není podmínkou. 

Podmínky soutěže:

- cena se uděluje za prvoautorský článek zveřejněný v odborném časopise v 2019 (za datum zveřejnění je považována jakákoli forma zveřejnění včetně “online early”)

- student(ka) deklaruje příslušnost k české nebo slovenské mateřské instituci v článku v podobě afiliace

- datum přijetí publikace k tisku musí předcházet datu obhajoby disertační či diplomové práce uchazeče

 

Co je třeba předložit:

- dokument nominované publikace ve formátu pdf

- stručné shrnutí (do 100 slov), v čem spočívá mimořádnost práce

- shrnutí školitele o autorském podílu prvního autora a prohlášení, že studuje či v dané době studoval

- stručný odborný životopis (obsahující i data narození, zahájení a případně ukončení studia)

 

Cena bude udělena odbornou komisí ČSEtS. Komise se bude rozhodovat na základě originality práce a jejího přispění k etologickému výzkumu. Cena je spojena s finanční odměnou 10 tisíc Kč. Bude udělována v ročních intervalech. (Komise si však vyhrazuje právo rozhodnout o neudělení ceny v daném roce.) 

Slavnostní udělení ceny proběhne během etologické konference. Laureát(ka) bude vždy vyzván(a) k přednesení příspěvku o oceněné práci na konferenci (pokud již tato nebyla prezentována v předchozích letech).

 

Přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zasílejte na: casetolspol@gmail.com do 30. 4. 2020.

Přidáno 9. 4. 2020

Zrušení ECBB

Vzhledem k současné situaci pandemie koronaviru byla zrušena chystaná konference ECBB 2020. Více informací naleznete na https://www.ecbb.uzh.ch/, kde se také můžete vyjádřit, jak případně uspořádat konferenci online.

Přidáno 4. 4. 2020

1....567 89...44
2022 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová