Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Studentská soutěž o Cenu Zdeňka Veselovského

Studentská soutěž o Cenu Zdeňka Veselovského za rok 2016 již skončila. Podporu výzkumného projektu získala Katarína Bučková s projektem Vplyv individuálneho versus párového odchovu na rýchlosť učenia a emocionálny stav teliat.

Anotace projektu: Projekt sa zameriava na problematiku welfare teliat na mliečnych farmách. Tie sú v rannej ontogenéze z praktického hľadiska ustajňované individuálne. Nedostatok sociálnych skúsenosti v tejto perióde života však môže viesť k poruchám v ich vývoji. Projekt bude testovať, či je odchov v páre dostatočný pre získanie potrebných sociálnych skúseností. 

 

Vítězové Ceny Zdeňka Veselovského z minulých let

2019 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová