Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Studentská soutěž o Cenu Zdeňka Veselovského

Česká a Slovenská etologická společnost vyhlašuje Cenu Zdeňka Veselovského za rok 2023

 

Kdo se může přihlásit:

§   student(ka) české nebo slovenské vysoké školy (jakékoli národnosti / státního občanství). Členství v ČSEtS není podmínkou. 

Podmínky soutěže:

§   cena se uděluje za prvoautorský článek zveřejněný v odborném časopise v 2023 (za datum zveřejnění je považována jakákoli forma zveřejnění včetně “online early”)

§   student(ka) deklaruje příslušnost k české nebo slovenské mateřské instituci v článku v podobě afiliace

§   datum přijetí publikace k tisku musí předcházet datu obhajoby disertační či diplomové práce uchazeče

Co je třeba předložit:

§   dokument nominované publikace ve formátu pdf

§   stručné shrnutí (do 100 slov), v čem spočívá mimořádnost práce

§   shrnutí školitele o autorském podílu prvního autora a prohlášení, že studuje či v dané době studoval

§   stručný odborný životopis (obsahující i data narození, zahájení a případně ukončení studia)

Cena bude udělena odbornou komisí ČSEtS. Komise se bude rozhodovat na základě originality práce a jejího přispění k etologickému výzkumu.

Cena je spojena s finanční odměnou 15 tisíc Kč. Bude udělována v ročních intervalech. (Komise si však vyhrazuje právo rozhodnout o neudělení ceny v daném roce.) Slavnostní udělení ceny proběhne během etologické konference. Laureát(ka) bude vždy vyzván(a) k přednesení příspěvku o oceněné práci na konferenci (pokud již tato nebyla prezentována v předchozích letech).

Přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zasílejte na: petr-vesely@seznam.cz nejpozději do 31. 5. 2024.

 

Vítězové Ceny Zdeňka Veselovského z minulých let

2024 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová