Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Zajímavé odkazy: Aplikovaná etologie a wellfare

Aplikovaná etológia
Táto webová stránka obsahuje informácie o správaní domácich zvierat a zvierat držaných v zajatí. Dajú sa tu nájsť i iné kontaktné webové adresy s podobnou tematikou.

Niečo o hospodárskych zvieratách

Môžete tu nájsť informácie o chove a o chorobách hospodárskych zvierat. Sú tu adresy časopisov zaoberajúcich sa poľnohospodárskou tematikou i veterinárskou tematikou a myslím si, že tu je i veľa praktických rád a postrehov.

2024 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová