Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Zajímavé odkazy: Etologická pracoviště

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Oddělení ekologie a etologie - Praha 

Centrum kognitivní etologie - České Budějovice

Výzkumný ústav živočišné výroby, oddělení etologie - Praha

Ústav biochémie a genetiky živočichov SAV - Ivanka pri Dunaji

Ethology Institute Cambridge - Animal Behavior and Learning

Konrad Lorenz Institute of Ethology - The Konrad Lorenz Institute of Ethology is a biological research institute for the study of animal behavior. Ethology (or Behavioral Biology) is an integrative field that addresses questions about how and why animals do what they do. Since spring 2015 it is also the headquaters of the Österreichischen Vogelwarte/Austrian Ornithological Centre (AOC).

Behavioral Biology Laboratory

The Biology of Behavior Institute (BoBI) - the University of Houston

The David S. Olton Behavioral Biology Program

Animal Behavior Group - Freie Universität Berlin

Behavioural Biology Unit: Ethology and Animal Psychology, Institute of Zoology - University of Liège

Center for the Integrative Study of Animal Behavior Indiana University

2024 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová