Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Adresář členů výboru

RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D.
předsedkyně
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Katedra ekologie
Viničná 7
128 44 Praha 2
Česká republika
kumstatova@post.cz
RNDr. Petr Veselý, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice
Česká republika
petr-vesely@seznam.cz
Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Katedra obecné antropologie
Fakulta humanitních studií
Univerzita Karlova
José Martího 31
162 52 Praha 6 - Veleslavín
jitka.lindova@seznam.cz
Mgr. Tomáš Senko
Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
senko5@uniba.sk
Mgr. Michaela Syrová
pokladník
Přírodovědecká fakulta
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice
Česká republika
Syrova.Michaela@seznam.cz
Mgr. Kamil Vlček, Ph.D.
tajemník
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Oddělení neurofyziologie paměti
Vídeňská 1083, 14220 Praha 4
Česká republika
kamil@biomed.cas.cz

RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
web administrátor
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Katedra Zoologie
Viničná 7
128 44 Praha 2
Česká republika
petra.frydlova@seznam.cz

 

2019 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová