Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Vítězové Ceny Zdeňka Veselovského

2021

Cenu Zdeňka Veselovského za nejlepší prvoautorskou publikaci získala Tereza Hromádková s publikací: Seasonally specific responses to wind patterns and ocean productivity facilitate the longest animal migration on Earth

 

Publikaci si můžete stáhnout na adrese: https://www.researchgate.net/publication/339530181

 

2020

Cenu Zdeňka Veselovského za nejlepší prvoautorskou publikaci získala Justína Mertušová s publikací: Is neurogenesis in two songbird species related to their song sequence variability?

Publikaci si můžete stáhnout na adrese: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2018.2872

 

 

2019

Cenu Zdeňka Veselovského za nejlepší prvoautorskou publikaci získala Justina Polomová s prací: Is neurogenesis in two songbird species related to their song sequence variability?

Publikaci si můžete stáhnout na adrese: https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rspb.2018.2872

 

2018

Cenu Zdeňka Veselovského za nejlepší prvoautorskou publikaci získal Peter Mikula s prací: Adjusting risk-taking to the annual cycle of long-distance migratory birds

Publikaci si můžete stáhnout na adrese: https://www.nature.com/articles/s41598-018-32252-1

 

2017

Cenu Zdeňka Veselovského za nejlepší prvoautorskou publikaci získal Lukáš Vejřík s prací: European catfish (Silurus glanis) as a freshwater apex predator drives ecosystem via its diet adaptability

Publikaci si můžete stáhnout na adrese: https://www.nature.com/articles/s41598-017-16169-9

 

2016

Podporu výzkumného projektu získala Katarína Bučková s projektem Vplyv individuálneho versus párového odchovu na rýchlosť učenia a emocionálny stav teliat.

Anotace projektu Projekt sa zameriava na problematiku welfare teliat na mliečnych farmách. Tie sú v rannej ontogenéze z praktického hľadiska ustajňované individuálne. Nedostatok sociálnych skúsenosti v tejto perióde života však môže viesť k poruchám v ich vývoji. Projekt bude testovať, či je odchov v páre dostatočný pre získanie potrebných sociálnych skúseností.  

2015

Podporu výzkumného projektu získala Tereza Zikánová s projektem Ženské neverbální projevy dvoření a jejich interpretace u mužů a žen.

Podporu pro výzkumný pobyt obdržel Michal Porteš s projektem Mezipopulační rozdíly ve zpěvu lindušky úhorní (Anthus campestris) v závislosti na biotopu a hnízdní hustotě.

Vítězům gratulujeme a těšíme se na prezentaci výsledků na konferenci ČSEtS.


Mezi lety 2009-2015 byla studentská soutěž dočasně zrušená.

2008

Hana Svobodová
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Početnost a chování kožatky velké (Dermochelys coriacea) v pobřežních vodách jižního Irska

Mgr. Jaroslava Valentová
Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
Souvislost mužské sexuální orientace s maskulinními a femininními znaky

Veronika Roubová
Jihočeská univerzita, Biologická fakulta
Sociální čištění u samic makaků magotů (Macaca sylvanus): Vliv dominance, příbuznosti a kvality vztahu.

2007

Mgr. Tereza Petrusková
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Bioakustické analýzy mezipopulačních a vnitropopulačních rozdílů ve zpěvu lindušky lesní (Anthus trivialis)

Mgr. Martina Konenčná
Jihočeská univerzita, Biologická fakulta
Vztah sociální dominance a hladiny stresových hormonů u volně žijících makaků magotů (Macaca sylvanus) na Gibraltaru.

Mgr. Kateřina Klapilová
Univerzita Karlova, Univerzita Karlova,1. lékařská fakulta
Sexuální chování stálých párů v průběhu menstruačního cyklu ženy

2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová