Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť

ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Poslání společnosti

Logo

Společnost poskytuje fórum pro výměnu vědeckých poznatků a názorů všem svým členům z různých oblastí vědy, zabývajících se chováním živočichů. Pohledy z odlišných zorných úhlů totiž mohou obohatit pochopení zákonitostí. Cílem společnosti je také prohlubovat znalosti o chování v oblasti základní i aplikované etologie, podporovat výzkum a jiné zpusoby obohacování věd o chování a problémech chování zvířat hospodářských, zájmových a volně žijících, a podporovat vzájemné sdílení a propagaci poznatků.

 

Číslo účtu pro CZK: 2300962948/2010; pro EUR:
IBAN: CZ4720100000002500962950, SWIFT: FIOB CZ PP XXX

Kontaktný e-mail: casetolspol@gmail.com

Aktuální informace:

Prodloužený termín pro příspěvky do Zpravodaje ČSEtS

Letos nás čeká 50. konference ČSEtS, proto chystáme speciální jubilejní číslo Zpravodaje. Uzávěrka příspěvků je proto prodloužena až do příští neděle, tedy 21. května.

 

Zejména dlouholeté členy ČSEtS prosíme o příspěvek nejen ve formě zamyšlení se nad minulostí společnosti, ale také o vyjádření přání, či vizí o budoucím směřování ČSEtS. Budeme také rádi za jakékoliv fotky nebo videa z minulých konferencí. Formu příspěvku necháváme čistě na vás.

 

Dále vás prosíme o každoroční příspěvky:

 • Postřehy ze stáží, konferencí, z tuzemských a zahraničních cest – krátké povídání o zážitcích, fotky s popisky
 • Rozloučení či vzpomínka na kolegy, kteří nás v uplynulém roce opustili 
 • Významná jubilea a šťastné události 
 • Představení PhD absolventů - představení absolventa, včetně krátké anotace disertační práce, fotka absolventa
 • Představení běžících projektů spjatých s etologií – krátká anotace, fotka týmu
 • Představení nových vědeckých, odborných, knižních publikací členů společnosti – krátká anotace
 • Jakékoliv další sdělení členům společnosti, které nezapadá do předešlých kategorií

 

Příspěvky můžete zasílat na e-mail společnosti: casetolspol@gmail.com. Uzávěrka je 21.5.2023.

 

Za každý příspěvek budeme velmi vděční!

Přidáno 13. 5. 2023

Blíží se termín pro příspěvky do Zpravodaje ČSEtS!

Letos nás čeká 50. konference ČSEtS, proto chystáme speciální jubilejní číslo Zpravodaje. Uzávěrka příspěvků je již tuto neděli, tedy 14. května!

 

Zejména dlouholeté členy ČSEtS prosíme o příspěvek nejen ve formě zamyšlení se nad minulostí společnosti, ale také o vyjádření přání, či vizí o budoucím směřování ČSEtS. Budeme také rádi za jakékoliv fotky nebo videa z minulých konferencí. Formu příspěvku necháváme čistě na vás.

 

Dále vás prosíme o každoroční příspěvky:

 • Postřehy ze stáží, konferencí, z tuzemských a zahraničních cest – krátké povídání o zážitcích, fotky s popisky
 • Rozloučení či vzpomínka na kolegy, kteří nás v uplynulém roce opustili 
 • Významná jubilea a šťastné události 
 • Představení PhD absolventů - představení absolventa, včetně krátké anotace disertační práce, fotka absolventa
 • Představení běžících projektů spjatých s etologií – krátká anotace, fotka týmu
 • Představení nových vědeckých, odborných, knižních publikací členů společnosti – krátká anotace
 • Jakékoliv další sdělení členům společnosti, které nezapadá do předešlých kategorií

 

Příspěvky můžete zasílat na e-mail společnosti: casetolspol@gmail.com. Uzávěrka je 14.5.2023.

 

Za každý příspěvek budeme velmi vděční!

Přidáno 10. 5. 2023

Blíží se termín pro přihlášení se do soutěže o Cenu Zdeňka Veselovského!

Uzávěrka přihlášek je již tuto neděli, tedy 30. dubna!

 

Kdo se může přihlásit:

 • student(ka) české nebo slovenské vysoké školy (jakékoli národnosti / státního občanství). Členství v ČSEtS není podmínkou. 

 

Podmínky soutěže:

 • cena se uděluje za prvoautorský článek zveřejněný v odborném časopise v roce 2022 (za datum zveřejnění je považována jakákoli forma zveřejnění včetně “online early”)
 • student(ka) deklaruje příslušnost k české nebo slovenské mateřské instituci v článku v podobě afiliace
 • datum přijetí publikace k tisku musí předcházet datu obhajoby disertační či diplomové práce uchazeče

 

Co je třeba předložit:

 • dokument nominované publikace ve formátu pdf
 • stručné shrnutí (do 100 slov), v čem spočívá mimořádnost práce
 • shrnutí školitele o autorském podílu prvního autora a prohlášení, že studuje či v dané době studoval
 • stručný odborný životopis (obsahující i data narození, zahájení a případně ukončení studia)

 

Cena bude udělena odbornou komisí ČSEtS. Komise se bude rozhodovat na základě originality práce a jejího přispění k etologickému výzkumu.

Cena je spojena s finanční odměnou 10 tisíc Kč. Bude udělována v ročních intervalech. (Komise si však vyhrazuje právo rozhodnout o neudělení ceny v daném roce.) Slavnostní udělení ceny proběhne během etologické konference. Laureát(ka) bude vždy vyzván(a) k přednesení příspěvku o oceněné práci na konferenci (pokud již tato nebyla prezentována v předchozích letech).

Přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zasílejte na: casetolspol@gmail.com nejpozději do 30. 4. 2023.

Přidáno 24. 4. 2023

ISHE Summer Institute

Vážení přátelé,

rádi bychom vás pozvali na ISHE Summer Institute v Českých Budějovicích. Akci organizuje International Society for Human Ethology, můžete se těšit na spoustu skvělých přednášek i workshopů. Pro studenty, kteří budou prezentovat vlastní práci, je registrační poplatek i ubytování zdarma!! Deadline na abstrakt je 23. dubna 2023. 

Více informací viz leták nebo webové stránky společnosti.

Váš výbor ČSEtS

Přidáno 18. 4. 2023

Příprava Zpravodaje ČSEtS - do 14. 5. 2023

Letos nás čeká 50. konference ČSEtS, proto chystáme speciální jubilejní číslo Zpravodaje.

 

Zejména dlouholeté členy ČSEtS prosíme o příspěvek nejen ve formě zamyšlení se nad minulostí společnosti, ale také o vyjádření přání, či vizí o budoucím směřování ČSEtS. Budeme také rádi za jakékoliv fotky nebo videa z minulých konferencí. Formu příspěvku necháváme čistě na vás.

 

Dále vás prosíme o každoroční příspěvky:

 • Postřehy ze stáží, konferencí, z tuzemských a zahraničních cest – krátké povídání o zážitcích, fotky s popisky
 • Rozloučení či vzpomínka na kolegy, kteří nás v uplynulém roce opustili 
 • Významná jubilea a šťastné události 
 • Představení PhD absolventů - představení absolventa, včetně krátké anotace disertační práce, fotka absolventa
 • Představení běžících projektů spjatých s etologií – krátká anotace, fotka týmu
 • Představení nových vědeckých, odborných, knižních publikací členů společnosti – krátká anotace
 • Jakékoliv další sdělení členům společnosti, které nezapadá do předešlých kategorií

 

Příspěvky můžete zasílat na e-mail společnosti: casetolspol@gmail.com. Uzávěrka je 14.5.2023.

 

Za každý příspěvek budeme velmi vděční!

Přidáno 21. 3. 2023

1....345 67...51
2024 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová