Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť

ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Poslání společnosti

Logo

Společnost poskytuje fórum pro výměnu vědeckých poznatků a názorů všem svým členům z různých oblastí vědy, zabývajících se chováním živočichů. Pohledy z odlišných zorných úhlů totiž mohou obohatit pochopení zákonitostí. Cílem společnosti je také prohlubovat znalosti o chování v oblasti základní i aplikované etologie, podporovat výzkum a jiné zpusoby obohacování věd o chování a problémech chování zvířat hospodářských, zájmových a volně žijících, a podporovat vzájemné sdílení a propagaci poznatků.

 

Číslo účtu pro CZK: 2300962948/2010; pro EUR:
IBAN: CZ4720100000002500962950, SWIFT: FIOB CZ PP XXX

Kontaktný e-mail: casetolspol@gmail.com

Aktuální informace:

Křest nové učebnice etologie

Vážení a milí kolegové,

rádi bychom Vás touto cestou pozvali na křest nové učebnice etologie, pořádaný Přírodovědeckou fakultou UK, Fakultou agrobiologie ČZU a nakladatelstvím Academia ve čtvrtek 13. června od 17 hodin na pěkném a mnohým z Vás známém místě přírodního amfiteátru na takzvaných malých albertovských schodech (koordináty 50.0706528N, 14.4248417E). Učebnice je souborným dílem více než 40 autorů, z nichž mnoho patří mezi dlouholeté členy ČSEtS, namátkou Luděk Bartoš, Jitka Bartošová, František Sedláček, Helena Chaloupková, nebo Tereza Petrusková. Editory jsou Marek Špinka, Jan Havlíček, Iveta Štolhoferová a Daniel Frynta.

Knihu pokřtí Stanislav Komárek a budete mít také možnost zakoupit si výtisky učebnice s výraznou slevou 25 % (platba hotově i kartou). Pozvánku naleznete zde.  

V úctě a vděčnosti Váš

Výbor ČSEtS

 

Přidáno 30. 5. 2024

51. konference ČSEtS v Českých Budějovicích

Vážení kolegové,

51. konference ČSEtS se bude konat v Českých Budějovicích. Prosím, označte si ve svých kalendářích čtvrtý listopadový víkend: 22. až 24. listopadu 2024. Více informací a otevření registrace již brzy. Pozvánku na konferenci najdete zde.

Váš výbor ČSEtS

Přidáno 24. 5. 2024

Příprava Zpravodaje ČSEtS

Vážení a milí členové,

jako každý rok připravujeme i letos Zpravodaj České a Slovenské etologické společnosti a prosíme vás tak o každoroční příspěvky:

 • Postřehy ze stáží, konferencí, z tuzemských a zahraničních cest – krátké povídání o zážitcích, fotky s popisky
 • Významná jubilea a šťastné události 
 • Rozloučení či vzpomínka na kolegy, kteří nás v uplynulém roce opustili 
 • Představení PhD absolventů - představení absolventa, včetně krátké anotace disertační práce, fotka absolventa
 • Představení běžících projektů spjatých s etologií – krátká anotace, fotka týmu
 • Představení nových vědeckých, odborných, knižních publikací členů společnosti – krátká anotace
 • Jakékoliv další sdělení členům společnosti, které nezapadá do předešlých kategorií

 

Příspěvky můžete zasílat na e-mail společnosti: casetolspol@gmail.com. Uzávěrka je 31.5.2024.

Za každý příspěvek budeme velmi vděční!

Přidáno 24. 4. 2024

Česká a Slovenská etologická společnost vyhlašuje Cenu Zdeňka Veselovského za rok 2023

Kdo se může přihlásit:

 • student(ka) české nebo slovenské vysoké školy (jakékoli národnosti / státního občanství). Členství v ČSEtS není podmínkou. 

Podmínky soutěže:

 • cena se uděluje za prvoautorský článek zveřejněný v odborném časopise v roce 2023 (za datum zveřejnění je považována jakákoli forma zveřejnění včetně “online early”)
 • student(ka) deklaruje příslušnost k české nebo slovenské mateřské instituci v článku v podobě afiliace
 • datum přijetí publikace k tisku musí předcházet datu obhajoby disertační či diplomové práce uchazeče

 Co je třeba předložit:

 • dokument nominované publikace ve formátu pdf
 • stručné shrnutí (do 100 slov), v čem spočívá mimořádnost práce
 • shrnutí školitele o autorském podílu prvního autora a prohlášení, že studuje či v dané době studoval
 • stručný odborný životopis (obsahující i data narození, zahájení a případně ukončení studia)

 

Cena bude udělena odbornou komisí ČSEtS. Komise se bude rozhodovat na základě originality práce a jejího přispění k etologickému výzkumu.

Cena je spojena s finanční odměnou 15 tisíc Kč. Bude udělována v ročních intervalech. (Komise si však vyhrazuje právo rozhodnout o neudělení ceny v daném roce.) Slavnostní udělení ceny proběhne během etologické konference. Laureát(ka) bude vždy vyzván(a) k přednesení příspěvku o oceněné práci na konferenci (pokud již tato nebyla prezentována v předchozích letech).

Přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zasílejte na petr-vesely@seznam.cz nejpozději do 31. 5. 2024.

Přidáno 23. 4. 2024

1 2345...51
2024 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová