Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť

ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Poslání společnosti

Logo

Společnost poskytuje fórum pro výměnu vědeckých poznatků a názorů všem svým členům z různých oblastí vědy, zabývajících se chováním živočichů. Pohledy z odlišných zorných úhlů totiž mohou obohatit pochopení zákonitostí. Cílem společnosti je také prohlubovat znalosti o chování v oblasti základní i aplikované etologie, podporovat výzkum a jiné zpusoby obohacování věd o chování a problémech chování zvířat hospodářských, zájmových a volně žijících, a podporovat vzájemné sdílení a propagaci poznatků.

 

Číslo účtu pro CZK: 2300962948/2010; pro EUR:
IBAN: CZ4720100000002500962950, SWIFT: FIOB CZ PP XXX

Kontaktný e-mail: casetolspol@gmail.com

Aktuální informace:

Příprava Zpravodaje ČSEtS - do 14. 5. 2023

Letos nás čeká 50. konference ČSEtS, proto chystáme speciální jubilejní číslo Zpravodaje.

 

Zejména dlouholeté členy ČSEtS prosíme o příspěvek nejen ve formě zamyšlení se nad minulostí společnosti, ale také o vyjádření přání, či vizí o budoucím směřování ČSEtS. Budeme také rádi za jakékoliv fotky nebo videa z minulých konferencí. Formu příspěvku necháváme čistě na vás.

 

Dále vás prosíme o každoroční příspěvky:

 • Postřehy ze stáží, konferencí, z tuzemských a zahraničních cest – krátké povídání o zážitcích, fotky s popisky
 • Rozloučení či vzpomínka na kolegy, kteří nás v uplynulém roce opustili 
 • Významná jubilea a šťastné události 
 • Představení PhD absolventů - představení absolventa, včetně krátké anotace disertační práce, fotka absolventa
 • Představení běžících projektů spjatých s etologií – krátká anotace, fotka týmu
 • Představení nových vědeckých, odborných, knižních publikací členů společnosti – krátká anotace
 • Jakékoliv další sdělení členům společnosti, které nezapadá do předešlých kategorií

 

Příspěvky můžete zasílat na e-mail společnosti: casetolspol@gmail.com. Uzávěrka je 14.5.2023.

 

Za každý příspěvek budeme velmi vděční!

Přidáno 21. 3. 2023

Česká a Slovenská etologická společnost vyhlašuje Cenu Zdeňka Veselovského za rok 2022

 

 Kdo se může přihlásit:

 • student(ka) české nebo slovenské vysoké školy (jakékoli národnosti / státního občanství). Členství v ČSEtS není podmínkou. 

Podmínky soutěže:

 • cena se uděluje za prvoautorský článek zveřejněný v odborném časopise v roce 2022 (za datum zveřejnění je považována jakákoli forma zveřejnění včetně “online early”)
 • student(ka) deklaruje příslušnost k české nebo slovenské mateřské instituci v článku v podobě afiliace
 • datum přijetí publikace k tisku musí předcházet datu obhajoby disertační či diplomové práce uchazeče

 Co je třeba předložit:

 • dokument nominované publikace ve formátu pdf
 • stručné shrnutí (do 100 slov), v čem spočívá mimořádnost práce
 • shrnutí školitele o autorském podílu prvního autora a prohlášení, že studuje či v dané době studoval
 • stručný odborný životopis (obsahující i data narození, zahájení a případně ukončení studia)

 

Cena bude udělena odbornou komisí ČSEtS. Komise se bude rozhodovat na základě originality práce a jejího přispění k etologickému výzkumu.

Cena je spojena s finanční odměnou 10 tisíc Kč. Bude udělována v ročních intervalech. (Komise si však vyhrazuje právo rozhodnout o neudělení ceny v daném roce.) Slavnostní udělení ceny proběhne během etologické konference. Laureát(ka) bude vždy vyzván(a) k přednesení příspěvku o oceněné práci na konferenci (pokud již tato nebyla prezentována v předchozích letech).

Přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zasílejte na: casetolspol@gmail.com nejpozději do 30. 4. 2023.

Přidáno 8. 3. 2023

Nejlepší studentské přednášky a postery

Na 49. konferenci v Brně byla opět spousta skvělých studentských přednášek a posterů.

Nejlepší přednášky:

 • Malavika Madhavan: Does breeding density influence vocal individuality in the territorial calls of little owls (Athene noctua) in two central European populations? 1. místo poroty
 • Ladislava Krausová: Cuckoo-hawk mimicry: pohled ťuhýka obecného, sdílené 1. místo účastníků konference
 • Simona Sovadinová: Domovské okrsky mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) během období dospívání: předběžné výsledky radiotelemetrického monitoringu v České republice a Finsku, sdílené 1. místo účastníků konference
 • Adéla Polónyiová: Efektivita pátrání záchranných psů, 2. místo poroty a 3. místo účastníků konference
 • Ágnes Moravcsíková: Reducing aggressive behaviour in rabbit does housed in groups, 3. místo poroty


Nejlepší postery:

 • Markus Stasek: Social Learning in Common Marmosets (Callithrix jacchus) via Video Demonstrations, 1. místo poroty a 1. místo účastníků konference
 • Alena Fišerová: Interspecific competition between the Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) and the Syrian Woodpecker (Dendrocopos syriacus), 2. místo poroty
 • Ondřej Fišer: Signs of holistic perception in predator recognition by untrained great tits (Parus major), 2. místo účastníků konference
 • Iveta Štolhoferová: Beware the snake! Fear of snakes in the cradle of human kind, 3. místo poroty a 3. místo účastníků konference

Všem výhercům gratulujeme!

Přidáno 12. 11. 2022

Sborník 49. konference

K dispozici je již úplný sborník 49. konference ČSEtS. Najdete jej zde.

Přidáno 2. 11. 2022

Program 49. konference ČSEtS

49. konference ČSEtS se již blíží, její podrobný program naleznete zde.

 

Více informací k místu konání pak najdete zde.

Tipy na výlet po Brně a okolí najdete zde.

Přidáno 19. 10. 2022

12 345...47
2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová