Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť

ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Poslání společnosti

Logo

Společnost poskytuje fórum pro výměnu vědeckých poznatků a názorů všem svým členům z různých oblastí vědy, zabývajících se chováním živočichů. Pohledy z odlišných zorných úhlů totiž mohou obohatit pochopení zákonitostí. Cílem společnosti je také prohlubovat znalosti o chování v oblasti základní i aplikované etologie, podporovat výzkum a jiné zpusoby obohacování věd o chování a problémech chování zvířat hospodářských, zájmových a volně žijících, a podporovat vzájemné sdílení a propagaci poznatků.

 

Číslo účtu pro CZK: 2300962948/2010; pro EUR:
IBAN: CZ4720100000002500962950, SWIFT: FIOB CZ PP XXX

Kontaktný e-mail: casetolspol@gmail.com

Aktuální informace:

49. konferenci ČSEtS se blíží!

Vážení kolegové,

nezapomeňte se registrovat na 49. konferenci ČSEtS - termín pro registraci je 19.9.2022. Těšit se mimo jiné můžete na tři skvělé plenární přednášky:

 • Dr. Vedrana Šlipogor: „Unique, just like everyone else? Integrative approach to personality and learning in common marmosets Callithrix jacchus."
 • Prof. Michal Zeman: „Keď sa pokazia biologické hodiny: dôsledky na fyziológiu a správanie."
 • Dr. Tereza Nekovářová: „Jak mozek tvoří čas: Teorie relativity z pohledu neurověd."

 

Aktualizovanou pozvánku najdete zde.

Váš výbor ČSEtS

Přidáno 5. 8. 2022

Pozvánka a přihlašování na 49. konferenci ČSEtS

Vážení členové a účastníci konference,

 

rádi bychom vás pozvali na plánovanou 49. konferenci České a Slovenské etologické společnosti, která bude probíhat v termínu 3. až 6. listopadu 2022 v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. Grafickou pozvánku naleznete zde.

 

Přihlašování na konferenci je otevřeno od 1. 8. 2022. S příspěvky je možné se přihlásit do 19. 9. 2022, bez příspěvku pak do předvečera konference. Stravování bude možné v menze Mendelovy univerzity. Účastníci si zajišťují vlastní ubytování.

 

Těšíme se po dlouhé době na shledanou tváří v tvář.

 

S pozdravem, za výbor ČSEtS,

Petra Eretová

Přidáno 29. 7. 2022

Příprava Zpravodaje ČSEtS

Vážení a milí kolegové,

obracíme se na vás s prosbou o zaslání příspěvků do Zpravodaje ČSEtS.

Můžete přispět následujícími způsoby:

 • Postřehy z konferencí (včetně z naší EK).
 • Rozloučení či vzpomínka na kolegy, kteří nás v uplynulém roce opustili.
 • Významná jubilea a šťastné události.
 • Představení PhD absolventů.
 • Jakékoliv další sdělení členům společnosti, které nezapadá do předešlých kategorií.

Příspěvky můžete zasílat na e-mail: moravcsikova@af.czu.cz. Uzávěrka je 22.5.2022. Za každý příspěvek budeme vděčni.

Výbor ČSEtS

Přidáno 29. 4. 2022

Registrujte se na konferenci ECBB

Registration is now open for the European Conference on Behavioural Biology, which will be held in Groningen this summer (July 20-23): https://ecbb22.wordpress.com/.

After a long period of restricted interactions, the theme of the conference is “All of Life is social!”. Come explore with us the many facets of social life, from proximate to ultimate mechanisms in a wide variety of species.

You can submit your contributions (talks and posters) to one of the parallel symposia with themes ranging from social foraging to animal welfare and from cultural evolution to epidemiology - or to one of the open symposia. For symposium information, see here.

 

Keynote speakers:

David J. Anderson (California Institute of Technology) on the neuronal circuitry of sexual and aggressive behaviour

Nicola Clayton (University of Cambridge) on comparative cognition

Audrey Dussutour (University Paul Sabatier) on behavioural plasticity in slime molds

Rose Thorogood (University of Helsinki) on social information and evolution

Peter Kappeler (University of Göttingen) on the evolution of primate social systems

Joel Levine (University of Toronto, Mississauga) on the neurogenetics of social behaviour

Franjo Weissing (University of Groningen) on theoretical models of social behaviour

 

Programme overview:

Wednesday July 20

 • Afternoon/early evening: registration, plenary talk

Thursday July 21

 • Morning: plenary and 3 parallel symposia
 • Afternoon: plenary and 3 parallel symposia

Friday July 22

 • Morning: plenary and 3 parallel symposia
 • Afternoon: plenary and 3 parallel symposia

Saturday July 23

 • Morning: plenary and 3 parallel symposia
 • Afternoon: plenary and 3 parallel symposia
 • Evening: conference dinner

 

For more information see https://ecbb22.wordpress.com/iour

Přidáno 10. 4. 2022

Česká a Slovenská etologická společnost vyhlašuje Cenu Zdeňka Veselovského za rok 2022

 

Kdo se může přihlásit:

 • student(ka) české nebo slovenské vysoké školy (jakékoli národnosti / státního občanství). Členství v ČSEtS není podmínkou. 

Podmínky soutěže:

 • cena se uděluje za prvoautorský článek zveřejněný v odborném časopise v 2021 (za datum zveřejnění je považována jakákoli forma zveřejnění včetně “online early”)
 • student(ka) deklaruje příslušnost k české nebo slovenské mateřské instituci v článku v podobě afiliace
 • datum přijetí publikace k tisku musí předcházet datu obhajoby disertační či diplomové práce uchazeče

 Co je třeba předložit:

 • dokument nominované publikace ve formátu pdf
 • stručné shrnutí (do 100 slov), v čem spočívá mimořádnost práce
 • shrnutí školitele o autorském podílu prvního autora a prohlášení, že studuje či v dané době studoval
 • stručný odborný životopis (obsahující i data narození, zahájení a případně ukončení studia)

 

Cena bude udělena odbornou komisí ČSEtS. Komise se bude rozhodovat na základě originality práce a jejího přispění k etologickému výzkumu.

Cena je spojena s finanční odměnou 10 tisíc Kč. Bude udělována v ročních intervalech. (Komise si však vyhrazuje právo rozhodnout o neudělení ceny v daném roce.) Slavnostní udělení ceny proběhne během etologické konference. Laureát(ka) bude vždy vyzván(a) k přednesení příspěvku o oceněné práci na konferenci (pokud již tato nebyla prezentována v předchozích letech).

Přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zasílejte na: casetolspol@gmail.com nejpozději do 30. 4. 2021.

Přidáno 27. 3. 2022

12 345...45
2022 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová