Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť

ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Poslání společnosti

Logo

Společnost poskytuje fórum pro výměnu vědeckých poznatků a názorů všem svým členům z různých oblastí vědy, zabývajících se chováním živočichů. Pohledy z odlišných zorných úhlů totiž mohou obohatit pochopení zákonitostí. Cílem společnosti je také prohlubovat znalosti o chování v oblasti základní i aplikované etologie, podporovat výzkum a jiné zpusoby obohacování věd o chování a problémech chování zvířat hospodářských, zájmových a volně žijících, a podporovat vzájemné sdílení a propagaci poznatků.

 

Číslo účtu pro CZK: 2300962948/2010; pro EUR:
IBAN: CZ4720100000002500962950, SWIFT: FIOB CZ PP XXX

Kontaktný e-mail: casetolspol@gmail.com

Aktuální informace:

Registrace na konferenci ČSEtS 2021

Registrace na konferenci ČSEtS 2021 je otevřena. Nezapomeňte se včas registrovat. Deadline pro aktivní účast je 19.9.2021. Letos bude konference opět online, a to v termínu 5.- 6.11.2021. Můžete se těšit na zajímavé plenární přednášky.

Přidáno 2. 7. 2021

Teambuilding ČSEtS

Vzhledem k tomu, že je příští konference ČSEtS (2021) opět plánovaná online, rozhodli jsme se uspořádat v létě neformální setkání v Kyjově. Pokud budete mít zájem přijet, hlašte se prosím na mailu: casetolspol@gmail.com. Více detailů zde.

 

Přidáno 21. 6. 2021

Publikace za covidový rok

Vážení kolegové,

tato „doba covidová“ nás donutila trávit většinu času mezi čtyřmi stěnami, o samotě nebo v přílišné blízkosti našich nejbližších. Mnohé experimenty nemohly proběhnout, vůle počítat, psát a dýchat klesá s každou novou tiskovkou a všichni už asi víme, jak se cítí tygr v kleci. I tak se mnohým z nás podařilo překonat beznaděj – někdo začal sportovat, někdo bydlí na chatě, někdo zavřel děti do maštale – a díky povinně-volitelnému home office přidat starým zaprášeným datům nový zářivý publikační šat. Rádi bychom vás tímto požádali, abyste se svými výsledky za karanténní rok 2020/2021 řádně pochlubili. Pojďme se tímto způsobem vzájemně obohatit a inspirovat se do další práce. Pojďme představit vědu za časů covidu!

 Vaše příspěvky posílejte do 15.5 na mail: moravcsikova@af.czu.cz. Alespoň některé uveřejníme ve zpravodaji, na webu ČSEtS a na FB. 

Výbor ČSEtS

Přidáno 28. 4. 2021

Vyhlášení ceny Zdeňka Veselovského za rok 2021

Česká a Slovenská etologická společnost vyhlašuje 

Cenu Zdeňka Veselovského za rok 2021

 

Kdo se může přihlásit: student(ka) české nebo slovenské vysoké školy (jakékoli národnosti / státního občanství). Členství v ČSEtS není podmínkou. 

Podmínky soutěže:

- cena se uděluje za prvoautorský článek zveřejněný v odborném časopise v roce 2020 (za datum zveřejnění je považována jakákoli forma zveřejnění včetně “online early”)

- student(ka) deklaruje příslušnost k české nebo slovenské mateřské instituci v článku v podobě afiliace

- datum přijetí publikace k tisku musí předcházet datu obhajoby disertační či diplomové práce uchazeče

 

Co je třeba předložit:

- dokument nominované publikace ve formátu pdf

- stručné shrnutí (do 100 slov), v čem spočívá mimořádnost práce

- shrnutí školitele o autorském podílu prvního autora a prohlášení, že studuje či v dané době studoval

- stručný odborný životopis (obsahující i data narození, zahájení a případně ukončení studia)

 

Cena bude udělena odbornou komisí ČSEtS. Komise se bude rozhodovat na základě originality práce a jejího přispění k etologickému výzkumu. Cena je spojena s finanční odměnou 10 tisíc Kč. Bude udělována v ročních intervalech. (Komise si však vyhrazuje právo rozhodnout o neudělení ceny v daném roce.) 

Slavnostní udělení ceny proběhne během etologické konference. Laureát(ka) bude vždy vyzván(a) k přednesení příspěvku o oceněné práci na konferenci (pokud již tato nebyla prezentována v předchozích letech).

 

Přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zasílejte na: eretova@af.czu.cz do 30. 4. 2021.

Přidáno 28. 3. 2021

Spuštěna registrace na ASAB Easter Virtual Meeting

Upozorňujeme na spuštění registrace na další virtuální meeting, tentokrát společnosti ASAB (The Association for the Study of Animal Behaviour), který se bude konat v polovině dubna 2021. Veškeré informace naleznete na webových stránkách.

Přidáno 30. 1. 2021

1....456 78...45
2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová