Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť

ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Poslání společnosti

Logo

Společnost poskytuje fórum pro výměnu vědeckých poznatků a názorů všem svým členům z různých oblastí vědy, zabývajících se chováním živočichů. Pohledy z odlišných zorných úhlů totiž mohou obohatit pochopení zákonitostí. Cílem společnosti je také prohlubovat znalosti o chování v oblasti základní i aplikované etologie, podporovat výzkum a jiné zpusoby obohacování věd o chování a problémech chování zvířat hospodářských, zájmových a volně žijících, a podporovat vzájemné sdílení a propagaci poznatků.

 

Číslo účtu pro CZK: 2300962948/2010; pro EUR:
IBAN: CZ4720100000002500962950, SWIFT: FIOB CZ PP XXX

Kontaktný e-mail: casetolspol@gmail.com

Aktuální informace:

Registrace na konferenci ČSEtS 2020

Brzy bude otevřena registrace na konferenci ČSEtS 2020. Pozor, termín konání konference byl posunut o týden na 29.10.-1.11. 2020. Konference se bude konat na Zámku v Kostelci nad Černými lesy (školní lesní podnik ČZU).

Program konference:

Čtvrtek 29.10. – registrace, welcome drink, popularizační přednáška Miloslava Jirků 

Pátek 30.10. – hlavní program, valná hromada ČSEtS

Sobota 31.10. - hlavní program, společenský večer s hudbou a prohlídka zámku

Neděle 1.11. - exkurze do Milovic

 

Můžete se těšit na plenární přednášky, které přednese:

Péter Pongrácz - Department of Ethology, Eötvös Loránd University

Jan Havlíček -  Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Peter Juhás – Katedra speciální zootechniky, Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre

Přidáno 3. 8. 2020

Pozvánka na 47. konferenci ČSEtS

Výbor ČSEtS a Česká zemědělská univerzita v Praze 

 
si Vás dovolují pozvat na 47. konferenci ČSEtS (pozvánka zde), která se bude konat 5.-8.11.2020 v Kostelci nad Černými Lesy. 
 
Možnosti ubytování k nalezení zde.
 
Další informace budou postupem času upřesněny a zveřejněny na webu ČSEtS a na facebookové stránce (https://www.facebook.com/casetolspol).
 
 
Věříme, že se aktuální situace do té doby uklidní a my se na vás budeme moci těšit
 
 Výbor ČSEtS   

Přidáno 9. 4. 2020

Vyhlášení ceny Zdeňka Veselovského za rok 2020

Česká a Slovenská etologická společnost vyhlašuje 

Cenu Zdeňka Veselovského za rok 2020

 

Kdo se může přihlásit: student(ka) české nebo slovenské vysoké školy (jakékoli národnosti / státního občanství). Členství v ČSEtS není podmínkou. 

Podmínky soutěže:

- cena se uděluje za prvoautorský článek zveřejněný v odborném časopise v 2019 (za datum zveřejnění je považována jakákoli forma zveřejnění včetně “online early”)

- student(ka) deklaruje příslušnost k české nebo slovenské mateřské instituci v článku v podobě afiliace

- datum přijetí publikace k tisku musí předcházet datu obhajoby disertační či diplomové práce uchazeče

 

Co je třeba předložit:

- dokument nominované publikace ve formátu pdf

- stručné shrnutí (do 100 slov), v čem spočívá mimořádnost práce

- shrnutí školitele o autorském podílu prvního autora a prohlášení, že studuje či v dané době studoval

- stručný odborný životopis (obsahující i data narození, zahájení a případně ukončení studia)

 

Cena bude udělena odbornou komisí ČSEtS. Komise se bude rozhodovat na základě originality práce a jejího přispění k etologickému výzkumu. Cena je spojena s finanční odměnou 10 tisíc Kč. Bude udělována v ročních intervalech. (Komise si však vyhrazuje právo rozhodnout o neudělení ceny v daném roce.) 

Slavnostní udělení ceny proběhne během etologické konference. Laureát(ka) bude vždy vyzván(a) k přednesení příspěvku o oceněné práci na konferenci (pokud již tato nebyla prezentována v předchozích letech).

 

Přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zasílejte na: casetolspol@gmail.com do 30. 4. 2020.

Přidáno 9. 4. 2020

Zrušení ECBB

Vzhledem k současné situaci pandemie koronaviru byla zrušena chystaná konference ECBB 2020. Více informací naleznete na https://www.ecbb.uzh.ch/, kde se také můžete vyjádřit, jak případně uspořádat konferenci online.

Přidáno 4. 4. 2020

Vyšel nový zpravodaj ČSEtS

Milí členové a přátelé etologické společnosti, 

tento týden vyšlo nové číslo Zpravodaje ČSEtS, který si můžete stáhnout na našich stránkách v sekci Zpravodaj.

Děkujeme všem, kteří se aktivně podíleli na jeho obsahu a věřím, že se Vám bude líbit.

Přidáno 25. 3. 2020

1....789 1011...46
2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová