Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť

ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Poslání společnosti

Logo

Společnost poskytuje fórum pro výměnu vědeckých poznatků a názorů všem svým členům z různých oblastí vědy, zabývajících se chováním živočichů. Pohledy z odlišných zorných úhlů totiž mohou obohatit pochopení zákonitostí. Cílem společnosti je také prohlubovat znalosti o chování v oblasti základní i aplikované etologie, podporovat výzkum a jiné zpusoby obohacování věd o chování a problémech chování zvířat hospodářských, zájmových a volně žijících, a podporovat vzájemné sdílení a propagaci poznatků.

 

Číslo účtu pro CZK: 2300962948/2010; pro EUR:
IBAN: CZ4720100000002500962950, SWIFT: FIOB CZ PP XXX

Kontaktný e-mail: casetolspol@gmail.com

Aktuální informace:

Konference aplikované etologie ISAE

Praha duben 2002

Přidáno 1. 3. 2002

Fotografie z 28. Etologickej konferencie Českej a Slovenskej etologickej spoločnosti

3. - 5. 5. 2001 - Račkova dolina - Slovensko

Přidáno 13. 5. 2001

28. Etologická konferencia Českej a Slovenskej etologickej spoločnosti

3. - 5. 5. 2001 - Račková dolina - Slovensko

Přidáno 29. 1. 2001

4. září zemřel RNDr. Zdeněk Klein

Dne 4.9.2000 zemřel po těžké nemoci ve věku 56 let vědecký pracovník Psychiatrického centra Praha (PCP), antropolog a etolog, RNDr. Zdeněk Klein. Dr.Klein vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK a záhy nastoupil do Výzkumného ústavu psychiatrického v Praze. Počátkem 70.let ho zatkla Stb. Několik následujících roků strávil v komunistických žalářích jako politický vězeň. Po propuštění z vězení pracoval až do jara 1990 jako pomocný dělník. Po znovunabyté svobodě se vrátil do Psychiatrického centra Praha, kde se zabýval především behaviorální antropologií a lidskou etologií. Byl nadšeným etologem, který proslul zejména studiem terciárních pohlavních znaků, semiotikou lidské nonverbální komunikace (sestavil a vydal pozoruhodný Atlas gest), a pracemi v oblasti chiromantiky. Zdeněk Klein rád a s nasazením jezdil na etologické konference, kde jako odborník i společník účinně propojoval svět přírodovědy, medicíny, psychiatrie a věd o chování. Byl oddaným ctitelem Karla Čapka. Působil jako spiritus movens čapkovského bulletinu. Byl organizátorem celoústavních seminářů PCP, oblíbeným učitelem na Přírodovědecké fakultě i na 3.lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Ztrácíme v něm skromného a spolehlivého spolupracovníka, vzácného přítele a laskavého člověka. Nikdy na něho nezapomeneme.

 

Prof.MUDr.Cyril Höschl, DrSc.

Přidáno 11. 10. 2000

2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová