Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť

ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Poslání společnosti

Logo

Společnost poskytuje fórum pro výměnu vědeckých poznatků a názorů všem svým členům z různých oblastí vědy, zabývajících se chováním živočichů. Pohledy z odlišných zorných úhlů totiž mohou obohatit pochopení zákonitostí. Cílem společnosti je také prohlubovat znalosti o chování v oblasti základní i aplikované etologie, podporovat výzkum a jiné zpusoby obohacování věd o chování a problémech chování zvířat hospodářských, zájmových a volně žijících, a podporovat vzájemné sdílení a propagaci poznatků.

 

Číslo účtu pro CZK: 2300962948/2010; pro EUR:
IBAN: CZ4720100000002500962950, SWIFT: FIOB CZ PP XXX

Kontaktný e-mail: casetolspol@gmail.com

Aktuální informace:

Abstrakty z 27. etologické konference

 1. Chování mladých psů v domácnostech
  E. Baranyiová, A. Holub, M. Ernstová

 2. Potlačená pátrací aktivita myší po opakovaných agonistických interakcích s agresívním partnerem - možný model deprese
  L. Bartoňková, J. Gorbunov, A. Šulcová

 3. Taktika samců daňka skvrnitého (Dama dama) při bojovém chování v říji
  L. Bartoš, B. Špinková, P. Šustr, J. Panamá, J. Víchová, J. Maletínská, V. Kšáda

 4. Hustota dopamínových D1 a D2 receptorov v mozgu nosníc
  B. Bilčík, Ľ. Košťál, Ľ. Kubíková, P. Výboh1, L. J. Keeling

 5. Obsadzovanie ceckov ciciakmi a ich správanie v rôznom
  Ľ. Botto, V. Brestenský, Š. Mihina, G. Szabová, A. Hanus

 6. Vplyv systému odchovu jalovíc na ich vzťah k človeku, pohybové a hravé správanie
  J. Brouček, M. Uhrinčať, Š. Mihina, A. Hanus, Š. Marenčák, P. Kišac

 7. Etologie koní v průběhu porodu a puerperia
  J. Dražan, S. Hošák

 8. Etológia kôz po pôrode
  E. Gyarmathy, J. Dubravská

 9. Zhoršení psychomotorické výkonnosti a zvýšení rizika dopravní nehody v důsledku latentní infekce prvokem Toxoplasma gondii
  J. Havlíček, Z. Šmahel, P. Kodym, M. Malý a J. Flegr

 10. Chování starých psů v domácnostech
  A. Holub, E. Baranyiová, M. Ernstová, B. Janáčková

 11. Vliv ustájení kojících prasnic na vývoj agonistického
  H. Chaloupková, G. Illmannová

 12. Mohou prasnice vokalizací při kojení vzájemně ovlivnit frekvenci kojení
  G. Illmannová, H. Chaloupková, J. Podroužek, M. Špinka

 13. Poruchy správania hovädzieho dobytka na Slovensku
  P. Juhás, O. Debrecéni

 14. Vzťah medzi umiestnením chlpového víru na hlave jalovíc
  P. Kišac, J. Brouček, P. Fľak, M. Uhrinčať, Š. Mihina, A. Hanus, Š. Marenčák

 15. Využití poznatků o příjmu krmiva při volbě
  D. Klecker, Z. Havlíček, V. Jedlička, L. Zeman

 16. Klíč k užití neparametrického testu u nominálních
  Zd. Klein

 17. Variácia srdečného tepu, krvného tlaku a telesnej teploty u rodičov brojlerov počas dňa a v závislosti na správaní a kŕmnom režime
  Ľ. Košťál a C. J. Savory

 18. Kvalitatívne a kvantitatívne rozdiely v hlasových prejavoch športových koní vo vzťahu k excitabilite CNS
  L. Kršková

 19. Vplyv reštrikcie krmiva na denzitu centrálnych dopamínových receptorov u rodičovských línií brojlerov
  Ľ. Kubíková, Ľ. Košťál, P. Výboh

 20. Zabíjet či nezabíjet
  S. Lhota, J. Havlíček

 21. Únikové správanie jašterice zelenej (Lacerta viridis)
  I. Majláth,V. Fekiač, B. Šmajda

 22. Vybrané etologické prejavy jašterice zelenej (Lacerta viridis)
  I. Majláth, V. Fekiač, B. Šmajda

 23. Jak rozezná prasnice vlastní selata od cizích II
  J. Maletínská, M. Špinka, J. Víchová, I. Stěhulová, J. Panamá, J. Šimůnek

 24. Pachové značky jezevce lesního ve vztahu k jeho domovskému okrsku
  T. Matyáštík a V. Bičík

 25. Horizonty lidského světa
  R. Nesnídalová, V. Hroch

 26. Individuálne rozdiely v excitabilite CNS a v bludiskovom učení u súrodencov ošípaných (Sus scrofa f. domestica)
  M. Novacký, I. Liday

 27. "I. v. drug self-administration" - zvířecí experimentální model farmakologického studia drogových závislostí
  J. Nováková, J. Vinklerová, A.Šulcová

 28. Rozmnožovací úspěšnost u osmáka degu (Octodon degus)
  J. L. Panamá Arias

 29. Etologie a anestezie
  P. Raušer

 30. Působení klimatu na člověka
  M. Semotánová, J. Semotán

 31. Analýza hravého chování selat domácího prasete a selat – kříženců domácího a divokého prasete
  E. Šmídová, M. Špinka, F. de Jonge a G. Illmannová

 32. Změnilo se mateřské chování prasat v průběhu domestikace
  M. Špinka, G. Illmannová, F. de Jonge, M. Andersson

 33. Je cílem soubojů samců daňka skvrnitého (Dama dama) v době říje zisk nových daněl
  B. Špinková, L. Bartoš, P. Šustr, J. Panamá, J. Víchová, J. Maletínská, V. Kšáda

 34. Sociální chování skotu bez tržní produkce mléka - hierarchie stáda a mateřské chování skotu v období od porodu do 180 dnů věku telete
  I. Stěhulová, M. Špinka, J. Víchová, J. Podroužek

 35. Etologické aspekty taxonomického hodnocení mravence Leptothorax nylanderi
  K. Tichá

 36. Vzťah medzi matkou a teľaťom pri rôznej veľkosti
  M. Uhrinčať, J. Brouček, Š Mihina, A. Hanus

 37. Kompasový smysl zvířat
  M. Vácha

 38. Ověření magnetometotaxe potemníka moučného
  M. Vácha, M. Pavelková

 39. Chování potkanů v Morrisově vodním bludišti za testové situace s možností výběru
  O. Vajnerová, H. Koryntová

 40. Mezidenní variabilita v stanovištní etologii při pastvě ovcí na Mohelenské hadcové stepi
  P. Veselý

 41. Etologie pastvy jalovic
  P. Veselý, V. Divilek

 42. Allosucking u skotu I
  J. Víchová, L. Bartoš

 43. Hormonální regulace chování hmyzu
  J. Žďárek

 44. Správanie sa stáda kráv v prírodných podmienkach
  V. Zimmermann, P. Juhás

Přidáno 24. 6. 2000

Správy Českej a Slovenskej etologickej spoločnosti, Apríl 2000, č. 13

 

Apríl 2000, č. 13

Slovo na úvod

Členské příspěvky a jiné...

Konference "Ochrana zvířat a welfare ´99"

Adresár členov výboru ČSEtS

Folia Ethologica I. - Petr Donát "Úvod do etofarmakologie"

Klaus Vestergaard (14.9.1944-16.11.1999)

Konferencie

Internetovský kútik

 

SPRÁVY ESEtS e. 13, April 2000. Vydáva česká a Slovenská etologická spoloenosť ako nepredajný bulletin pre členov ESEtS. Vychádza dvakrát do roka (február, október) v náklade 150 výtlačkov. Texty neprešli jazykovou úpravou. Z poverenia výboru spoloenosti pripravil B. Bileík a 1. Košťál, Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovensko. Tel.: +421-7-45943232, fax: +421-7-45943932, E-mail: bilbo@ubgz.savba.sk

Ke stažení: PDF, Word 97

Přidáno 24. 6. 2000

Nová kniha - Jezevec lesní - jeho biologie a význam v ekosystému

 

Nová kniha

 

V rámci edice PRAEDATOR právě vyšla monografie:

 

Mgr. Tomáš Matyáštík, Prof. V. Bičík a Dr. L. Rehák

 

JEZEVEC LESNÍ - jeho biologie a význam v ekosystému

 

Několik kapitol v knize se týká take etologie jezevce. Některé poznatky prvních dvou autorů (mj. členu ČSEtS) byly prezentovány i v minulých letech na etologických konferencích.

 

 

 

Objednávky lze uskutečnit u Tomáše Matyáštíka nebo u vydavatele:

Venator - institut pro vědu a vzdělávání
Petržilkova 2261
158 00 Praha 5

Mgr. Tomáš Matyaštík
Katedra zoologie
Přírodovědecká Fakulta Univerzity Palackého
Tř. Svobody 26
771 46 Olomouc

Přidáno 23. 6. 2000

Program 27. etologické konference

 
 
Česká a slovenská etologická společnost
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno


pod záštitou
prof. RNDr. Václava Suchého, DrSc., rektora
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno,
doc. MVDr. Vladimíra Večerka, CSc., děkana
Fakulty veterinární hygieny a ekologie,
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Brno - Nové Dvory
4. - 6. 5. 2000


K tisku připravily
Doc. MVDr. Eva Baranyiová, CSc. a Ing. Věra Čermáková (VÚVeL Brno)
Vytisklo Ediční středisko VFUB -ing. Jiří Latini
© Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2000
© Česká a slovenská etologická společnost 2000

 


 

Čtvrtek, 4. května

 

11:30 registrace účastníků (po celou dobu konference)

13.00 oběd

14.00 zahájení konference

 

Chování člověka

Předsedají J. Žďárek, V. Bičík

14.15 S. Fraňková (přehledná přednáška)

K některým problémům evoluce potravního chování člověka

14:50 R. Nesnídalová, V. Hroch

Horizonty lidského světa

15:10 J. Havlíček, Z. Šmahel, P. Kodym, M. Malý, J. Flegr

Zhoršení psychomotorické výkonnosti a zvýšení rizika dopravní nehody v důsledku latentní infekce Toxoplasma gondii

15.30 N. Semotánová, J. Semotán

Působení klimatu na člověka

 

15:50 Přestávka

 

Chování hmyzu

Předsedají J. Maletínská, B. Bilčík

16:10 J. Žďárek (přehledná přednáška)

Hormonální regulace chování hmyzu

16:50 P. Myška

Další pootevření ”černé schránky” hmyzího mozku

17:10 K. Tichá

Etologické aspekty taxonomického hodnocení mravence Leptothorax nylanderi

17.30 M.Vácha

Kompasový smysl zvířat

 

18:30 Večeře

19:30 valná hromada ČSEtS

20:30 volné promítání, diapozitivy

 

 

Pátek, 5. května

Chování hospodářských zvířat I.

Předsedají Ľ. Botto, L. Bartoš

8:00 I. Stěhulová, M. Špinka, J. Víchová, J. Podroužek

Sociální chování skotu bez tržní produkce mléka – hierarchie stáda a mateřské chování skotu v období od porodu do 180 dnů věku telete

8:20 J. Víchová, L. Bartoš

Allosucking u skotu I.

8:40 M. Uhrinčať, J. Brouček, Š. Mihina, A. Hanus

Vzťah medzi matkou a teľaťom při rôznej veľkosti pôrodného koterca

9:00 J. Brouček, M. Uhrinčať, Š. Mihina, A. Hanus, Š. Marenčák, P. Kišac

Vplyv systému odchovu jalovíc na ich vzťah k človeku, pohybové a hravé správanie

9:20 P. Kišac, J. Brouček, P.Fľak, M. Uhrinčať, Š. Mihina, A. Hanus, Š. Marenčák

Vzťah medzi umiestnením chlpového víru na hlave jalovíc a ich excitabilitou

9:40 P. Juhás, O. Debrecéni

Poruchy správania hovädzieho dobytka na Slovensku

10:00 V. Zimmermann, P. Juhás

Správanie sa stáda kráv v prírodných podmienkach

10:20 E. Gyarmathy, J. Dúbravská

Etológia kôz po pôrode

10.40 P. Veselý

Mezidenní variabilita v stanovištní etologii při pastvě ovcí na Mohelenské hadcové stepi

11:00 Přestávka

 

 

 

Varia I.

Předsedají Ľ. Košťál, V. Struhár

11:20 L. Kršková

Kvalitatívne a kvantitatívne rozdiely v hlasových prejavoch športových koní vo vzťahu k excitabilite CNS

11:40 J. Dražan, S. Hošák

Etologie koní v průběhu porodu a puerperia

12:00 E. Baranyiová, A. Holub, M. Ernstová, B. Janáčková

Chování mladých psů v domácnostech

12:20 A. Holub, E. Baranyiová, M. Ernstová, B. Janáčková

Chování starých psů v domácnostech

12:40 A. Nečas, E. Baranyiová, A. Holub, M. Martiníková, J. Zatloukal

Pokousání při střetech psů

 

13.00 oběd

Pátek, 5. května odpoledne

Chování hospodářských zvířat II.

Předsedají A. Holub, Zd. Klein

14.00 H. Chaloupková, G. Illmannová

Vliv ustájení kojících prasnic na vývoj agonistického chování selat

14.20 M. Špinka, G. Illmannová, F. de Jonge, M. Andersson

Změnilo se mateřské chování prasat v průběhu domestikace?

14:40 G. Illmannnová, H. Chaloupková, J. Podroužek, M. Špinka

Mohou prasnice vokalizací při kojení vzájemně ovlivnit frekvenci kojení?

15:00 J. Maletínská, M. Špinka, J.Víchová, I. Stěhulová, J. L. Panamá, J. Šimůnek

Jak rozezná prasnice vlastní selata od cizích II.?

15:20 E. Šmídová, M. Špinka, F. de Jonge. G. Illmannová

Analýza hravého chování selat domácího prasete a selat-kříženců domácího a divokého prasete

15:40 M. Novacký, I. Liday

Individuálne rozdiely v excitabilite CNS a v bludiskovom učení u súrodencov ošípaných (Sus scrofa f. domestica)

16:00 Ľ. Botto, V. Brestenský, Š. Mihina, G. Szabová, A. Hanus

Obsadzovanie ceckov ciciakmi a ich správanie v rôznom období dojčenia

 

16:20 přestávka

 

Chování laboratorních zvířat

 

Předsedají S. Fraňková, M. Špinka

 

16:40 J. Nováková, J. Vinklerová, A. Šulcová

 

"I. v. drug self-administration" - zvířecí experimentální model farmakologického studia drogových závislostí

 

17:00 L. Bartoňková, J. Gorbunov, A. Šulcová

 

Potlačená pátrací aktivita myší po opakovaných agonistických interakcích s agresivním partnerem - možný model deprese

 

17.20 O. Vajnerová, H. Koryntová

 

Chování potkanů v Morrisově vodním bludišti za testové situace s možností výběru

 

 

 

 

 

Chování hospodářských zvířat III.

 

Předsedají G. Illmannová, I. Liday

 

17:40 Ľ. Košťál, C. J. Savory

 

Variácia srdečného tepu, krvného tlaku a telesnej teploty u rodičov brojlerov počas dňa a v závislosti na správaní a kŕmnom režime

 

18.00 <

Přidáno 19. 4. 2000

27. etologická konference Brno-Nový Dvůr 4.- 6. 5. 2000

Informace pro přihlášené

Vážení přátelé,

27. etologická konference České a  Slovenské etologické společnosti se bude konat v hotelu Nový Dvůr u školního statku Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, v podhradí romantického hradu Veveří.

Cena ubytování jedné osoby (se snídaní) 150 Kč, cena oběda s večeří do 150 Kč. Další ubytování je možné na statku vzdáleném 200 m, ubytování jedné osoby 150 Kč, snídaně v hotelu (do 30 Kč). Příplatek na společenský večer 100 Kč.

Konferenční poplatek: 300 Kč, studenti a důchodci 150 Kč

Jak se na Nový Dvůr dostanete
Autem
Z dálnice směr od Prahy a Olomouce exit 178 (Ostrovačice, směr Veverská Bítýška, Kuřim).
Z dálnice od Bratislavy odbočit na Prahu, vpravo pak také exit 178 (Ostrovačice, směr Veverská Bítýška, Kuřim).

Doprava MDH Brno
Tramvaj linka 1 (směr Bystrc, zastávka Bystrc-ZOO)
Přestup: autobus linka 103, hned u zastávky tramvaje (v provozu pouze v pátek , sobotu a neděli)
Odjezdy z Bystrce směr Veverská Bítýška:
v pátek 14.00, 17.00 a 20. 00 h (zastávka Nový Dvůr, jízda 17 minut, jízdenka za 18 Kč; pro majitele průkazek MHD na 2 pásma 11 Kč)
v sobotu 8.00, 11.00 h

Směr Brno:
Odjezdy Nový Dvůr
v pátek 14.38, 18.08 , 20.38 h
v sobotu 8.38, 11.38, 14.38, 18.08, 20.32 h
v neděli 8.38, 11.38, 14.38, 18.08, 20.32 h

Dálkové autobusy (odjezd z autobusového nádraží Zvonařka)
denně v 6.40 a 13.15 h z nástupiště 34

Abstrakty laskavě zašlete na disketě, označené jménem autora do 31. března na adresu
E. Baranyiová
Veterinární a farmaceutická univerzita
Palackého 1-3
612 42 Brno

nebo e-mailem na adresu
actavet@vfu.cz

Abstrakty dodejte v obvyklém rozsahu, 300-400 slov (1 strana formátu A5), Times 10 b, Word nebo .rtf, dle možnosti bez tabulek a grafů, text nezarovnávat vpravo. Abstrakt by měl odpovědět na 4 otázky: cíl práce, použité metody, získané výsledky, jejich význam pro vědu.

S případnými dotazy se obraťte na uvedenou adresu

Přidáno 10. 3. 2000

1....424344 4546
2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová