Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť

ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Poslání společnosti

Logo

Společnost poskytuje fórum pro výměnu vědeckých poznatků a názorů všem svým členům z různých oblastí vědy, zabývajících se chováním živočichů. Pohledy z odlišných zorných úhlů totiž mohou obohatit pochopení zákonitostí. Cílem společnosti je také prohlubovat znalosti o chování v oblasti základní i aplikované etologie, podporovat výzkum a jiné zpusoby obohacování věd o chování a problémech chování zvířat hospodářských, zájmových a volně žijících, a podporovat vzájemné sdílení a propagaci poznatků.

 

Číslo účtu pro CZK: 2300962948/2010; pro EUR:
IBAN: CZ4720100000002500962950, SWIFT: FIOB CZ PP XXX

Kontaktný e-mail: casetolspol@gmail.com

Aktuální informace:

Letní etologická škola

Česká a Slovenská Etologická Společnost,

Institut humánní etologie, Mnichov

a

Fakulta humanitních studií UK

pořádají
ve dnech 16-17 června 2003

letní etologickou školu

Témata přednášek se budou týkat otázek etologie člověka, evoluční psychologie, genetiky chování, sociobiologie a vývojové psychologie.

Lektoři: Dr. Wulf Schiefenhoevel, Prof. Frank Salter, Dr. Grammer, Prof. Eibl-Eibesfeldt, Dr. Henry Harpending, Dr. Michael Maguire.

Všechny přednášky budou v angličtině.

Místo konání: Fakulta humanitních studií UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5.
Doprava: Metro B Jinonice.
Stravování je možné v areálu university v bufetu nebo v menze.
Zápis: Studenti FHS UK se zapisuji v nabídce Informačního systému fakulty.
Studenti jiných fakult UK nebo jiných Universit mohou se přihlásit E-mailem
na adrese: Marina.Vancatova@seznam.cz

Přidáno 6. 5. 2003

Program Telemetrie

Přidáno 14. 4. 2003

BIOLOGICKÉ ČTVRTKY VE VINIČNÉ

Letní semestr 2003 

 

27. února Jiří Sádlo: Zemský ráj to pouze napohled
  Krajinné revoluce od vrcholného středověku do současnosti
6. března  Arnošt Šizling: Rapoport's rule: pravidlo na hranicích biologického myšlení
  aneb "Není Zeměkoule náhodou rotační válec?"
13. března Lubomír Peške: Bloudění v systémech ptačí orientace
  Současné poznatky o orientaci, navigaci a migraci 
20. března Karel Janko: Zamrzlý tok genů
  Speciace na Antarktickém šelfu
27. března Viktor Žárský: Lamarck podle Rádla a Goulda   
  Máme věřit vědě nebo vědcům?
3. dubna Vojtěch Jarošík & Lukáš Kratochvíl: Potíže růstu 
  O teplotě, velikosti těla a vývojové izomorfii 
10. dubna Roman Matyášek: Jeden nebo více genomů?
  Dynamický vývoj rodičovských genomů u polyploidních organismů
17. dubna Zdeněk Pinc: Antropologie závazku
  Srovnání Durkheimovské sociologie a Levinasovy filosofie dialogu
24. dubna Rudolf Hoffmann: Co s Pandořinou skřínkou?
  Etické problémy lékaře v dnešním tisíciletí

  Na Vaši účast se těší

Fatima Cvrčková, Jaroslav Flegr, Daniel Frynta, Jan Havlíček, Ivan Horáček, Karel Kleisner, Lukáš Kratochvíl

Přidáno 4. 3. 2003

Etologická literatura na česko-slovenském trhu

Etologická, evolučně biologická a vybraná psychologická literatura v češtině. Podtržené tituly je možno kliknutím objednat ve virtuálním knihkupectví

Alan Baddeley Vaše paměť Books, 1999
Baker, R. Válka spermií. Jota, Brno 1996
Denise D. Cumminsová Záhady experimentální psychologie Portál, 1998
Antonio R. Damasio Descartesův omyl Mladá fronta, 2000
Darwin, Ch. Darwinův původ druhů v ilustracích. Panorama, Praha, 1989
Dawkins, R. Sobecký gen. Mladá Fronta, Praha, 1999
Richard Dawkins Slepý hodinář  Paseka, 2002
Franck, Dierk Etologie, KAROLINUM, 1996
Evans, D. - Zarate, O. Evoluční psychologie, Portál, 2002
Robert Foley Lidé před člověkem Argo, 1999
Fosseyová, D. Gorily v mlze. Mladá Fronta, Praha, 1988
Roger Fouts, Stephen Tukell Mills Nejbližší příbuzní Mladá fronta, 2000
Fraňková, S. Klein, Z. Úvod do etologie člověka. HZ Systém, Praha 1997
Bert Hölldobler, Edward O. Wilson Cesta k mravencům Academia, 1997
Stanislav Komárek Příroda a kultura Vesmír, 2000
(...)

Přidáno 18. 11. 2002

1....434445 4647...49
2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová