Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť

ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Poslání společnosti

Logo

Společnost poskytuje fórum pro výměnu vědeckých poznatků a názorů všem svým členům z různých oblastí vědy, zabývajících se chováním živočichů. Pohledy z odlišných zorných úhlů totiž mohou obohatit pochopení zákonitostí. Cílem společnosti je také prohlubovat znalosti o chování v oblasti základní i aplikované etologie, podporovat výzkum a jiné zpusoby obohacování věd o chování a problémech chování zvířat hospodářských, zájmových a volně žijících, a podporovat vzájemné sdílení a propagaci poznatků.

 

Číslo účtu pro CZK: 2300962948/2010; pro EUR:
IBAN: CZ4720100000002500962950, SWIFT: FIOB CZ PP XXX

Kontaktný e-mail: casetolspol@gmail.com

Aktuální informace:

BIOLOGICKÉ ČTVRTKY VE VINIČNÉ

Zimní semestr 2003

 

9. října Stanislav Komárek: Moc, nemoc a psychosomatika
  Mezilidské interakce jako zdroj moci a nemoci
16. října  Ladislav Sieger: Základy teorie přežití v extrémních podmínkách
  Jak mohou lámové běhat nazí po sněhu a sušit na těle mokrá prostěradla a proč to umíme také
23. října Daniel Frynta & Kateřina Klosová: Biologické metody na nejisté půdě
  Kladistická klasifikace afrických a indoevropských jazyků
30. října Martin Reichard: Intimní obrázky ze života ryb
  S kým, kam, proč, a co na to ostatní
6. listopadu Kateřina Bímová: Mohou být biologické invaze užitečné?
  Komentovaná videoprojekce filmu “Nebezpečné rostliny”
13. listopadu Miloš Macholán: Nejvěrnější (ne)přítel člověka
  Evoluce rodu Mus ve světle současných poznatků 
20. listopadu Jan Sokol: Život a smrt
  Co je a co není v našich rukou?
27. listopadu Jan Petrášek: V džungli fluoreskujících organel
  Prozrazuje nám in vivo mikroskopie něco nového o stavbě a funkci rostlinné buňky?
4. prosince Luděk Bartoš: O symetrických paroháčích
  Fluktuující asymetrie a výběr partnera nejen u jelenovitých
11. prosince  Radka Storchová: eXtrachromosom
  Evoluce pohlavních chromosomů a jejich úloha při speciaci
18. prosince Viktor Černý: Lidé Čadské pánve
  Kulturní specifika a genetická diverzita

 Na Vaši účast se těší

 Fatima Cvrčková, Jaroslav Flegr, Daniel Frynta, Jan Havlíček, Lukáš Kratochvíl, David Storch

Přidáno 20. 10. 2003

Pozvánka na slavnostní udílení cen RNDr. Zdeňka Kleina

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní udílení cen

 

RNDr. Zdeňka Kleina

 

za nejlepší práce v oboru integrovaných věd humánní etologie publikovaných v Neuroendocrinology Letters,

které se pod záštitou rektora Univerzity Karlovy

 prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc

koná ve středu 21. května od 11.00 hod v Malé aule historické budovy Karolina.

 

Současně Vás zveme na přednášky laureátů ceny, které se konají tentýž den

od 17.00 hod na Fakultě humanitních studií UK v Praze

v místnoti 1036 (přízemí).

 

Přednášejí:  

 

Prof. Dr. Karl Grammer

Ludwig-Boltzmann-Institut für Stadtethologie, Vídeň

za laureáty ceny za rok 2001

 

 

Prof. Dr. Jaak Panksepp

Bowling Green State University, Ohio

za laureáty ceny za rok 2002

Přidáno 19. 5. 2003

Letní etologická škola

Česká a Slovenská Etologická Společnost,

Institut humánní etologie, Mnichov

a

Fakulta humanitních studií UK

pořádají
ve dnech 16-17 června 2003

letní etologickou školu

Témata přednášek se budou týkat otázek etologie člověka, evoluční psychologie, genetiky chování, sociobiologie a vývojové psychologie.

Lektoři: Dr. Wulf Schiefenhoevel, Prof. Frank Salter, Dr. Grammer, Prof. Eibl-Eibesfeldt, Dr. Henry Harpending, Dr. Michael Maguire.

Všechny přednášky budou v angličtině.

Místo konání: Fakulta humanitních studií UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5.
Doprava: Metro B Jinonice.
Stravování je možné v areálu university v bufetu nebo v menze.
Zápis: Studenti FHS UK se zapisuji v nabídce Informačního systému fakulty.
Studenti jiných fakult UK nebo jiných Universit mohou se přihlásit E-mailem
na adrese: Marina.Vancatova@seznam.cz

Přidáno 6. 5. 2003

Program Telemetrie

Přidáno 14. 4. 2003

BIOLOGICKÉ ČTVRTKY VE VINIČNÉ

Letní semestr 2003 

 

27. února Jiří Sádlo: Zemský ráj to pouze napohled
  Krajinné revoluce od vrcholného středověku do současnosti
6. března  Arnošt Šizling: Rapoport's rule: pravidlo na hranicích biologického myšlení
  aneb "Není Zeměkoule náhodou rotační válec?"
13. března Lubomír Peške: Bloudění v systémech ptačí orientace
  Současné poznatky o orientaci, navigaci a migraci 
20. března Karel Janko: Zamrzlý tok genů
  Speciace na Antarktickém šelfu
27. března Viktor Žárský: Lamarck podle Rádla a Goulda   
  Máme věřit vědě nebo vědcům?
3. dubna Vojtěch Jarošík & Lukáš Kratochvíl: Potíže růstu 
  O teplotě, velikosti těla a vývojové izomorfii 
10. dubna Roman Matyášek: Jeden nebo více genomů?
  Dynamický vývoj rodičovských genomů u polyploidních organismů
17. dubna Zdeněk Pinc: Antropologie závazku
  Srovnání Durkheimovské sociologie a Levinasovy filosofie dialogu
24. dubna Rudolf Hoffmann: Co s Pandořinou skřínkou?
  Etické problémy lékaře v dnešním tisíciletí

  Na Vaši účast se těší

Fatima Cvrčková, Jaroslav Flegr, Daniel Frynta, Jan Havlíček, Ivan Horáček, Karel Kleisner, Lukáš Kratochvíl

Přidáno 4. 3. 2003

1....394041 4243...46
2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová