Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť

ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Poslání společnosti

Logo

Společnost poskytuje fórum pro výměnu vědeckých poznatků a názorů všem svým členům z různých oblastí vědy, zabývajících se chováním živočichů. Pohledy z odlišných zorných úhlů totiž mohou obohatit pochopení zákonitostí. Cílem společnosti je také prohlubovat znalosti o chování v oblasti základní i aplikované etologie, podporovat výzkum a jiné zpusoby obohacování věd o chování a problémech chování zvířat hospodářských, zájmových a volně žijících, a podporovat vzájemné sdílení a propagaci poznatků.

Číslo účtu: 2300962948/2010
FIO banka


Kontaktný e-mail: casetolspol@gmail.com

Aktuální informace:

Vyhlášení Ceny Zdeňka Veselovského

Po roce znovu vyhlašujeme loni obnovenou Cenu Zdeňka Veselovského. Účast je opět podmíněna platným členstvím v ČSEtS a aktivním studiem v bakalářském, magisterském či doktorském studijním programu. Stejně jako minulý rok můžete žádat o výzkumný projekt nebo studijní pobyt během roku 2017. Vítězové pak budou mimo jiné prezentovat výsledky projektu na konferenci ČSEtS v roce 2018.

Další podrobnosti najdete zde.  Uzávěrka přihlášek je 15.1.2017.

Přidáno 2. 12. 2016

Quark - report z konference

Na stránkách časopisu Quark vyšel článek o průběhu letošní konference ČSEtS. Článek je možno přečíst zde.

Přidáno 23. 11. 2016

ECBB 2018

Příští konferenci ECBB bude organizovat Liverpoolská John Moores University a bude se konat 9. – 12. srpna 2018 v ACC Liverpool.  Webová stránka konference bude brzy spuštěna.

Přidáno 23. 11. 2016

Ceny za nejlepší studentské přednášky a postery

Vítězové podle odborné komise

Cenu odborné komise za nejlepší přednášku získali (zleva): Martin Hůla 3. místo, Michal Porteš 1. místo, Vojtěch Kubelka 2. místo.

Vítězové podle lidu

Cenu publika za nejlepší přednášku získali (zleva): Denisa Průšová 3. místo, Michal Šulc 1. místo, Vojtěch Kubelka 2. místo.

Vítězové podle odborné komise

Cenu odborné komise za nejlepší poster získaly (zprava): Tereza Janková 3 místo, Kateřina Dudová 2. místo, Tereza Klusáčková (v zastoupení) 1. místo. Čestné uznání za UV poster získal David Stella.

Vítězové podle lidu

Cenu publika za nejlepší poster získali (zleva): Kateřina Dudová a Petra Skalníková 3. místo, David Stella 2 místo, Tomáš Senko 1 místo.

Všem vítězům gratulujeme!

Přidáno 6. 11. 2016

1 2345...29
2016 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová