Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť

ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Poslání společnosti

Logo

Společnost poskytuje fórum pro výměnu vědeckých poznatků a názorů všem svým členům z různých oblastí vědy, zabývajících se chováním živočichů. Pohledy z odlišných zorných úhlů totiž mohou obohatit pochopení zákonitostí. Cílem společnosti je také prohlubovat znalosti o chování v oblasti základní i aplikované etologie, podporovat výzkum a jiné zpusoby obohacování věd o chování a problémech chování zvířat hospodářských, zájmových a volně žijících, a podporovat vzájemné sdílení a propagaci poznatků.

Číslo účtu: 2300962948/2010
FIO banka


Kontaktný e-mail: casetolspol@gmail.com

Aktuální informace:

ECBB 2018

Je spuštěna registrace na ECBB. Letos je pořádána pod záštitou Liverpool John Moores University. Do zítřka je možné Early registration. Registrovat se můžete zde: https://www.ljmu.ac.uk/conferences/ecbb.

Přidáno 12. 4. 2018

Česká a Slovenská etologická společnost vyhlašuje Cenu Zdeňka Veselovského za rok 2018

Kdo se může přihlásit:

§   student(ka) české nebo slovenské vysoké školy (jakékoli národnosti / státního občanství). Členství v ČSEtS není podmínkou. 

Podmínky soutěže:

§   cena se uděluje za prvoautorský článek zveřejněný v odborném časopise v 2017 (za datum zveřejnění je považována jakákoli forma zveřejnění včetně “online early”)

§   student(ka) deklaruje příslušnost k české nebo slovenské mateřské instituci v článku v podobě afiliace

§   datum přijetí publikace k tisku musí předcházet datu obhajoby disertační či diplomové práce uchazeče

Co je třeba předložit:

§   dokument nominované publikace ve formátu pdf

§   stručné shrnutí (do 100 slov), v čem spočívá mimořádnost práce

§   shrnutí školitele o autorském podílu prvního autora a prohlášení, že studuje či v dané době studoval

§   stručný odborný životopis (obsahující i data narození, zahájení a případně ukončení studia)

Cena bude udělena odbornou komisí ČSEtS. Komise se bude rozhodovat na základě originality práce a jejího přispění k etologickému výzkumu.

Cena je spojena s finanční odměnou 10 tisíc Kč. Bude udělována v ročních intervalech. (Komise si však vyhrazuje právo rozhodnout o neudělení ceny v daném roce.) Slavnostní udělení ceny proběhne během etologické konference. Laureát(ka) bude vždy vyzván(a) k přednesení příspěvku o oceněné práci na konferenci (pokud již tato nebyla prezentována v předchozích letech).

 

Přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zasílejte do 30.4. 2018 na casetolspol@gmail.com.

Přidáno 16. 3. 2018

Vyšel nový zpravodaj ČSEtS

Milí členové a přátelé etologické společnosti, 

 

tento týden vyšlo nové číslo Zpravodaje ČSEtS, který si můžete stáhnout na našich stránkách v sekci Zpravodaj.

Děkujeme všem, kteří se aktivně podíleli na jeho obsahu a věřím, že sa Vám bude líbit.

Přidáno 16. 2. 2018

Pozvánka na 45. konferenci ČSEtS

Výbor ČSEtS a Ostravská univerzita si Vás dovolují pozvat na 45. konferenci ČSEtS, která se bude konat 9.-12. listopadu 2018 v Ostravě. 

Přidáno 4. 12. 2017

Ceny za nejlepší studentské přednášky a postery 44. konference ČSEtS

Cenu odborné komise za nejlepší přednášku získali: Kristina Kverková (1. místo), Petr Tureček (2. místo) a Tereza Zikánová (3. místo).

Cenu odborné komise za nejlepší poster získali: Lucie Marhounová (1. místo), Monika Nečasová (2. místo) a Justína Polomová (3. místo).

Cenu publika za nejlepší přednášku získali: Tereza Zikánová (1. místo), Kristina Kverková (2. místo) a Ondřej Belfín (3. místo).

Cenu publika za nejlepší poster získali: Monika Nečasová (1. místo), Petra Skalníková (2. místo) a Martina Morová (3. místo).

Všem vítězům moc gratulujeme a budeme se těšit zase za rok, tentokrát v Ostravě.

Přidáno 30. 11. 2017

1 2345...32
2018 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová