Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť

ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Poslání společnosti

Logo

Společnost poskytuje fórum pro výměnu vědeckých poznatků a názorů všem svým členům z různých oblastí vědy, zabývajících se chováním živočichů. Pohledy z odlišných zorných úhlů totiž mohou obohatit pochopení zákonitostí. Cílem společnosti je také prohlubovat znalosti o chování v oblasti základní i aplikované etologie, podporovat výzkum a jiné zpusoby obohacování věd o chování a problémech chování zvířat hospodářských, zájmových a volně žijících, a podporovat vzájemné sdílení a propagaci poznatků.

Číslo účtu: 2300962948/2010
FIO banka


Kontaktný e-mail: casetolspol@gmail.com

Aktuální informace:

Spuštění nového webu a registrace na 43. konferenci ČSEtS

Vážené kolegyně a kolegové, členové ČSEtS,

rádi bychom vám představili inovovanou stránku společnosti a zároveň spuštění registrace na 43. konferenci ČSEtS!

V rámci sjednocení administrativy nového systému prosíme všechny členy společnosti, aby se co nejdříve zaregistrovali (v sekci „Elektronická prihláška“). V tomto kroku je možné aktualizovat nebo doplnit údaje o sobě a o svém pracovišti.

Následně je možné se (v sekci „Registrace na konferenci“) zaregistrovat na 43. konferenci ČSEtS. Pokud se jakožto členové společnosti předtím přihlásíte s údaji, které jste zadávali při registraci do systému, formulář vám předvyplní některé údaje (tento krok tedy není nutný, ale usnadní vám vyplňování formuláře). Zájemci o účast na konferenci, kteří nejsou členové ČSEtS, mohou tento krok přeskočit a vyplnit přihlášku na konferenci přímo.

Další užitečné informace (např. o ubytování) můžete najít po rozkliknuí v pravém menu (v kategorii "Konference ČSEtS") nebo též na facebooku ČSEtS.

Přidáno 4. 7. 2016

Nové webové stránky ČSEtS

Jak jste si již možná všimli, byly spuštěny nové webové stránky. Zatím jsou však ve zkušebním provozu a může se stát, že některé odkazy nebudou fungovat, nebo že se jednotlivé věci budou různě měnit. Oficiální spuštění nicméně očekávejte velmi brzy. Spolu s ním bude také brzy spuštěn registrační formulář na 43. konferenci ČSEtS.

Přidáno 15. 6. 2016

Pozvánka na 43. konferenci ČSEtS

Výbor ČSEtS a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre si vás dovoluje pozvat na 43. konferenci ČSEtS, která se bude konat v Nitře 2. - 5. 11. 2016

Můžete se těšit na:

Plenární přednášky
doc. RNDr. Lucia Kršková, Ph.D. (PrF Univerzity Komenského, Bratislava): „Minulosť ako kolíska budúcnosti - úloha prenatálnych adaptácii v procese formovania postnatálnych behaviorálnych stratégií"

RNDr. Petr Procházka, Ph.D. (Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno): „Rákosníci a kukačky - nesmiřitelní soupeři v koevolučním zápase"

Mgr. Jakub Straka, Ph.D. (katedra zoologie PřF UK, Praha): „Kukačky nejsou jenom kukačky" aneb Včely jako paraziti včel"

Popularizační přednáška
Prof. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. (Ornitologická laboratoř UP, Olomouc): „Více než padesát odstínů šedi ...“

Pro více informací rozklikněte...

Přidáno 10. 5. 2016

1 2345...43
2016 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Lišková | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Lišková