Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť

ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Poslání společnosti

Logo

Společnost poskytuje fórum pro výměnu vědeckých poznatků a názorů všem svým členům z různých oblastí vědy, zabývajících se chováním živočichů. Pohledy z odlišných zorných úhlů totiž mohou obohatit pochopení zákonitostí. Cílem společnosti je také prohlubovat znalosti o chování v oblasti základní i aplikované etologie, podporovat výzkum a jiné zpusoby obohacování věd o chování a problémech chování zvířat hospodářských, zájmových a volně žijících, a podporovat vzájemné sdílení a propagaci poznatků.

Číslo účtu: 2300962948/2010
FIO banka


Kontaktný e-mail: casetolspol@gmail.com

Aktuální informace:

Nové webové stránky ČSEtS

Jak jste si již možná všimli, byly spuštěny nové webové stránky. Zatím jsou však ve zkušebním provozu a může se stát, že některé odkazy nebudou fungovat, nebo že se jednotlivé věci budou různě měnit. Oficiální spuštění nicméně očekávejte velmi brzy. Spolu s ním bude také brzy spuštěn registrační formulář na 43. konferenci ČSEtS.

Přidáno 15. 6. 2016

Pozvánka na 43. konferenci ČSEtS

Výbor ČSEtS a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre si vás dovoluje pozvat na 43. konferenci ČSEtS, která se bude konat v Nitře 2. - 5. 11. 2016

Můžete se těšit na:

Plenární přednášky
doc. RNDr. Lucia Kršková, Ph.D. (PrF Univerzity Komenského, Bratislava): „Minulosť ako kolíska budúcnosti - úloha prenatálnych adaptácii v procese formovania postnatálnych behaviorálnych stratégií"

RNDr. Petr Procházka, Ph.D. (Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno): „Rákosníci a kukačky - nesmiřitelní soupeři v koevolučním zápase"

Mgr. Jakub Straka, Ph.D. (katedra zoologie PřF UK, Praha): „Kukačky nejsou jenom kukačky" aneb Včely jako paraziti včel"

Popularizační přednáška
Prof. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. (Ornitologická laboratoř UP, Olomouc): „Více než padesát odstínů šedi ...“

Pro více informací rozklikněte...

Přidáno 10. 5. 2016

Změna čísla účtu společnosti

Od 1.4. 2016 již neplatí staré číslo účtu ČSEtS u České Spořitelny. Nově lze platit na následující čísla, čili také v Eurech:

Čísla účtů:
Platba v korunách: 2300962948/2010, FIO Banka
Platba v Eurech: 2500962950/2010, FIO Banka

Přidáno 30. 3. 2016

1 2345...43
2016 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Lišková | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Lišková