Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť

ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Poslání společnosti

Logo

Společnost poskytuje fórum pro výměnu vědeckých poznatků a názorů všem svým členům z různých oblastí vědy, zabývajících se chováním živočichů. Pohledy z odlišných zorných úhlů totiž mohou obohatit pochopení zákonitostí. Cílem společnosti je také prohlubovat znalosti o chování v oblasti základní i aplikované etologie, podporovat výzkum a jiné zpusoby obohacování věd o chování a problémech chování zvířat hospodářských, zájmových a volně žijících, a podporovat vzájemné sdílení a propagaci poznatků.

 

Číslo účtu pro CZK: 2300962948/2010
Číslo účtu pro EURO: 2500962950/2010

Kontaktný e-mail: casetolspol@gmail.com

Aktuální informace:

Pozvánka na 46. konferenci ČSEtS

Pozvánka na 46. konferenci ČSEtS je k dispozici zde.

Přidáno 21. 3. 2019

Vyšel nový zpravodaj ČSEtS

Milí členové a přátelé etologické společnosti, 

 

tento týden vyšlo nové číslo Zpravodaje ČSEtS, který si můžete stáhnout na našich stránkách v sekci Zpravodaj.

Děkujeme všem, kteří se aktivně podíleli na jeho obsahu a věřím, že sa Vám bude líbit.

Přidáno 27. 2. 2019

Pozvánka na 46. konferenci ČSEtS

Výbor ČSEtS a Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského si Vás dovolují pozvat na 46. konferenci ČSEtS, která se bude konat 7.-10. listopadu 2019 v Bratislavě. 

Přidáno 15. 1. 2019

Česká a Slovenská etologická společnost vyhlašuje Cenu Zdeňka Veselovského za rok 2019

Kdo se může přihlásit:

§   student(ka) české nebo slovenské vysoké školy (jakékoli národnosti / státního občanství). Členství v ČSEtS není podmínkou. 

Podmínky soutěže:

§   cena se uděluje za prvoautorský článek zveřejněný v odborném časopise v 2018 (za datum zveřejnění je považována jakákoli forma zveřejnění včetně “online early”)

§   student(ka) deklaruje příslušnost k české nebo slovenské mateřské instituci v článku v podobě afiliace

§   datum přijetí publikace k tisku musí předcházet datu obhajoby disertační či diplomové práce uchazeče

Co je třeba předložit:

§   dokument nominované publikace ve formátu pdf

§   stručné shrnutí (do 100 slov), v čem spočívá mimořádnost práce

§   shrnutí školitele o autorském podílu prvního autora a prohlášení, že studuje či v dané době studoval

§   stručný odborný životopis (obsahující i data narození, zahájení a případně ukončení studia)

Cena bude udělena odbornou komisí ČSEtS. Komise se bude rozhodovat na základě originality práce a jejího přispění k etologickému výzkumu.

Cena je spojena s finanční odměnou 10 tisíc Kč. Bude udělována v ročních intervalech. (Komise si však vyhrazuje právo rozhodnout o neudělení ceny v daném roce.) Slavnostní udělení ceny proběhne během etologické konference. Laureát(ka) bude vždy vyzván(a) k přednesení příspěvku o oceněné práci na konferenci (pokud již tato nebyla prezentována v předchozích letech).

Přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zasílejte na: casetolspol@gmail.com do 21. 4. 2019.

Přidáno 11. 1. 2019

Ceny za nejlepší studentské přednášky a postery 45. konference ČSEtS

Cenu odborné komise za nejlepší přednášku získali: Ondřej Michálek (1. místo), Katarína Bučková (2. místo) a Hana Kahounová (3. místo).

Cenu odborné komise za nejlepší poster získali: Lucie Marhounová (1. místo), Martina Morová (2. místo) a Kristýna Sedláčková (3. místo).

Cenu publika za nejlepší přednášku získali: Martin Hůla (1. místo), Monika Nečasová (2. místo) a Hana Kahounová (3. místo).

Cenu publika za nejlepší poster získali: Kristina Kverková (1. místo), Lucie Marhounová (2. místo) a Veronika Janatová (3. místo).

Všem vítězům moc gratulujeme a budeme se těšit zase za rok, tentokrát v Bratislavě.

Přidáno 16. 11. 2018

1 2345...35
2019 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová