Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť

ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Poslání společnosti

Logo

Společnost poskytuje fórum pro výměnu vědeckých poznatků a názorů všem svým členům z různých oblastí vědy, zabývajících se chováním živočichů. Pohledy z odlišných zorných úhlů totiž mohou obohatit pochopení zákonitostí. Cílem společnosti je také prohlubovat znalosti o chování v oblasti základní i aplikované etologie, podporovat výzkum a jiné zpusoby obohacování věd o chování a problémech chování zvířat hospodářských, zájmových a volně žijících, a podporovat vzájemné sdílení a propagaci poznatků.

 

Číslo účtu pro CZK: 2300962948/2010; pro EUR:
IBAN: CZ4720100000002500962950, SWIFT: FIOB CZ PP XXX

Kontaktný e-mail: casetolspol@gmail.com

Aktuální informace:

Konference aplikované etologie ISAE

Praha duben 2002

Přidáno 1. 3. 2002

Fotografie z 28. Etologickej konferencie Českej a Slovenskej etologickej spoločnosti

3. - 5. 5. 2001 - Račkova dolina - Slovensko

Přidáno 13. 5. 2001

28. Etologická konferencia Českej a Slovenskej etologickej spoločnosti

3. - 5. 5. 2001 - Račková dolina - Slovensko

Přidáno 29. 1. 2001

4. září zemřel RNDr. Zdeněk Klein

Dne 4.9.2000 zemřel po těžké nemoci ve věku 56 let vědecký pracovník Psychiatrického centra Praha (PCP), antropolog a etolog, RNDr. Zdeněk Klein. Dr.Klein vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK a záhy nastoupil do Výzkumného ústavu psychiatrického v Praze. Počátkem 70.let ho zatkla Stb. Několik následujících roků strávil v komunistických žalářích jako politický vězeň. Po propuštění z vězení pracoval až do jara 1990 jako pomocný dělník. Po znovunabyté svobodě se vrátil do Psychiatrického centra Praha, kde se zabýval především behaviorální antropologií a lidskou etologií. Byl nadšeným etologem, který proslul zejména studiem terciárních pohlavních znaků, semiotikou lidské nonverbální komunikace (sestavil a vydal pozoruhodný Atlas gest), a pracemi v oblasti chiromantiky. Zdeněk Klein rád a s nasazením jezdil na etologické konference, kde jako odborník i společník účinně propojoval svět přírodovědy, medicíny, psychiatrie a věd o chování. Byl oddaným ctitelem Karla Čapka. Působil jako spiritus movens čapkovského bulletinu. Byl organizátorem celoústavních seminářů PCP, oblíbeným učitelem na Přírodovědecké fakultě i na 3.lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Ztrácíme v něm skromného a spolehlivého spolupracovníka, vzácného přítele a laskavého člověka. Nikdy na něho nezapomeneme.

 

Prof.MUDr.Cyril Höschl, DrSc.

Přidáno 11. 10. 2000

Abstrakty z 27. etologické konference

 1. Chování mladých psů v domácnostech
  E. Baranyiová, A. Holub, M. Ernstová

 2. Potlačená pátrací aktivita myší po opakovaných agonistických interakcích s agresívním partnerem - možný model deprese
  L. Bartoňková, J. Gorbunov, A. Šulcová

 3. Taktika samců daňka skvrnitého (Dama dama) při bojovém chování v říji
  L. Bartoš, B. Špinková, P. Šustr, J. Panamá, J. Víchová, J. Maletínská, V. Kšáda

 4. Hustota dopamínových D1 a D2 receptorov v mozgu nosníc
  B. Bilčík, Ľ. Košťál, Ľ. Kubíková, P. Výboh1, L. J. Keeling

 5. Obsadzovanie ceckov ciciakmi a ich správanie v rôznom
  Ľ. Botto, V. Brestenský, Š. Mihina, G. Szabová, A. Hanus

 6. Vplyv systému odchovu jalovíc na ich vzťah k človeku, pohybové a hravé správanie
  J. Brouček, M. Uhrinčať, Š. Mihina, A. Hanus, Š. Marenčák, P. Kišac

 7. Etologie koní v průběhu porodu a puerperia
  J. Dražan, S. Hošák

 8. Etológia kôz po pôrode
  E. Gyarmathy, J. Dubravská

 9. Zhoršení psychomotorické výkonnosti a zvýšení rizika dopravní nehody v důsledku latentní infekce prvokem Toxoplasma gondii
  J. Havlíček, Z. Šmahel, P. Kodym, M. Malý a J. Flegr

 10. Chování starých psů v domácnostech
  A. Holub, E. Baranyiová, M. Ernstová, B. Janáčková

 11. Vliv ustájení kojících prasnic na vývoj agonistického
  H. Chaloupková, G. Illmannová

 12. Mohou prasnice vokalizací při kojení vzájemně ovlivnit frekvenci kojení
  G. Illmannová, H. Chaloupková, J. Podroužek, M. Špinka

 13. Poruchy správania hovädzieho dobytka na Slovensku
  P. Juhás, O. Debrecéni

 14. Vzťah medzi umiestnením chlpového víru na hlave jalovíc
  P. Kišac, J. Brouček, P. Fľak, M. Uhrinčať, Š. Mihina, A. Hanus, Š. Marenčák

 15. Využití poznatků o příjmu krmiva při volbě
  D. Klecker, Z. Havlíček, V. Jedlička, L. Zeman

 16. Klíč k užití neparametrického testu u nominálních
  Zd. Klein

 17. Variácia srdečného tepu, krvného tlaku a telesnej teploty u rodičov brojlerov počas dňa a v závislosti na správaní a kŕmnom režime
  Ľ. Košťál a C. J. Savory

 18. Kvalitatívne a kvantitatívne rozdiely v hlasových prejavoch športových koní vo vzťahu k excitabilite CNS
  L. Kršková

 19. Vplyv reštrikcie krmiva na denzitu centrálnych dopamínových receptorov u rodičovských línií brojlerov
  Ľ. Kubíková, Ľ. Košťál, P. Výboh

 20. Zabíjet či nezabíjet
  S. Lhota, J. Havlíček

 21. Únikové správanie jašterice zelenej (Lacerta viridis)
  I. Majláth,V. Fekiač, B. Šmajda

 22. Vybrané etologické prejavy jašterice zelenej (Lacerta viridis)
  I. Majláth, V. Fekiač, B. Šmajda

 23. Jak rozezná prasnice vlastní selata od cizích II
  J. Maletínská, M. Špinka, J. Víchová, I. Stěhulová, J. Panamá, J. Šimůnek

 24. Pachové značky jezevce lesního ve vztahu k jeho domovskému okrsku
  T. Matyáštík a V. Bičík

 25. Horizonty lidského světa
  R. Nesnídalová, V. Hroch

 26. Individuálne rozdiely v excitabilite CNS a v bludiskovom učení u súrodencov ošípaných (Sus scrofa f. domestica)
  M. Novacký, I. Liday

 27. "I. v. drug self-administration" - zvířecí experimentální model farmakologického studia drogových závislostí
  J. Nováková, J. Vinklerová, A.Šulcová

 28. Rozmnožovací úspěšnost u osmáka degu (Octodon degus)
  J. L. Panamá Arias

 29. Etologie a anestezie
  P. Raušer

 30. Působení klimatu na člověka
  M. Semotánová, J. Semotán

 31. Analýza hravého chování selat domácího prasete a selat – kříženců domácího a divokého prasete
  E. Šmídová, M. Špinka, F. de Jonge a G. Illmannová

 32. Změnilo se mateřské chování prasat v průběhu domestikace
  M. Špinka, G. Illmannová, F. de Jonge, M. Andersson

 33. Je cílem soubojů samců daňka skvrnitého (Dama dama) v době říje zisk nových daněl
  B. Špinková, L. Bartoš, P. Šustr, J. Panamá, J. Víchová, J. Maletínská, V. Kšáda

 34. Sociální chování skotu bez tržní produkce mléka - hierarchie stáda a mateřské chování skotu v období od porodu do 180 dnů věku telete
  I. Stěhulová, M. Špinka, J. Víchová, J. Podroužek

 35. Etologické aspekty taxonomického hodnocení mravence Leptothorax nylanderi
  K. Tichá

 36. Vzťah medzi matkou a teľaťom pri rôznej veľkosti
  M. Uhrinčať, J. Brouček, Š Mihina, A. Hanus

 37. Kompasový smysl zvířat
  M. Vácha

 38. Ověření magnetometotaxe potemníka moučného
  M. Vácha, M. Pavelková

 39. Chování potkanů v Morrisově vodním bludišti za testové situace s možností výběru
  O. Vajnerová, H. Koryntová

 40. Mezidenní variabilita v stanovištní etologii při pastvě ovcí na Mohelenské hadcové stepi
  P. Veselý

 41. Etologie pastvy jalovic
  P. Veselý, V. Divilek

 42. Allosucking u skotu I
  J. Víchová, L. Bartoš

 43. Hormonální regulace chování hmyzu
  J. Žďárek

 44. Správanie sa stáda kráv v prírodných podmienkach
  V. Zimmermann, P. Juhás

Přidáno 24. 6. 2000

2024 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová