Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Zpráva o finančním hospodaření ČSEtS za rok 1997

Dominika Vaňková

STAV K 31. 12. 1997 6 157,93 Kč
u Čs. spořitelny (účet č. 375159-018) (bilanční výpis č. 44) 5 288,03 Kč
pokladní hotovost 869,90 Kč
 
ROK 1998
 
PŘÍJMY CELKEM 13 661,92 Kč
členské příspěvky 8 580,00 Kč
úroky u Čs. spořitelny 51,21 Kč
poplatky přihlášených na 25. Etologickou konferenci 4 974,71 Kč
platba Česká pošta 151/35 56,00 Kč
 
VÝDAJE CELKEM 5 768,40 Kč
tisk Sborníku 25. Etologické konference 2.543,80 Kč
poštovné 2 349,60 Kč
poplatky Čs. spořitelně (za vedení účtu) 875.00 Kč
 
STAV K 31.12. 1998 14 051,45 Kč
 
u Čs. spořitelny (bilanční výpis č. 44) 11 670,55 Kč
pokladní hotovost 2 380,90 Kč
 
Hospodárenie ČSEtS na Slovensku
 
STAV K 31. 12. 1997 3071,00 Sk
 
členské príspevky 824,00 Sk
úroky 55,24 Sk
 
STAV K 31.12. 1998 3 950,24 Sk
2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová