Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Několik postřehů z 26. etologické konference

Tomáš Matyáštík

Organizačním výborem 26. etologické konference jsem byl požádán, abych jako začínající etolog napsal své dojmy, které ve mne tato konference zanechala. Konferenční jednání probíhala ve dnech 6. - 8. 5. 1999 v Dubové nedaleko známého vinařského centra Modré. Po oficiálním zahájení konference následovala souborná přednáška S. Fraňkové "Metakomunikace zvířat a člověka", která byla velmi obsažná a měla značný ohlas většiny přítomných. Zaujaly i ostatní přednášky v sekci etologie primátů. Poté následovaly přednášky z etologie hmyzu, které rovněž vzbudily živou diskusi.
Další den (pátek 7.5.) byl program vyplněn sérií přednášek z etologie hospodářských a laboratorních zvířat. V této části konference zazněla jak velmi kvalitně připravená sdělení (Košťál, Novacký, Bilčík, Illmannová), tak i některé referáty, které se mi jevily méně přesvědčivé a jejich výsledky méně průkazné. Po celodenním maratónu následoval společenský večer, který měl vysokou úroveň, a během kterého jsme se my, noví účastníci konference, mohli osobně seznámit s našimi předními etology a navázat velmi užitečné kontakty.
Poslední den konference se zabýval teoretickými a etickými otázkami etologie, kde zaujala především přednáška Z. Kleina o motivaci chování. Následovala sekce etologie volně žijících zvířat, díky které byl obsah konference v závěru rozšířen o etologii dalších živočišných druhů - jelena evropského, daňka skvrnitého, jezevce lesního, ještěrku zelenou a osm druhů hrabošů. Škoda, že nemohly proběhnout diskuse ke dvěma vystaveným posterům kvůli nepřítomnosti autorů.
26. etologická konference ve mne zanechala pěkný dojem. Je pravda, že k jednotlivým referátům diskutovali převážně zkušenější etologové (prof. Holub, prof. Bičík, doc. Fraňková, doc. Novacký, doc. Ždárek a dr. Ilmannová), ale z jejich promyšlených a dobře cílených otázek získali poučení i ostatní. Také předsedající jednotlivých sekcí přispěli k dobré úrovni konference a dodržování časových limitů.
Na valném shromáždění ČSEtS byl v průběhu konference zvolen nový výbor této společnosti, kterému lze popřát, aby stejně úspěšnou konferenci zorganizoval i v roce 2000.

2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová