Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Program 27. etologické konference

 

Česká a slovenská etologická společnost
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno


pod záštitou
prof. RNDr. Václava Suchého, DrSc., rektora
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno,
doc. MVDr. Vladimíra Večerka, CSc., děkana
Fakulty veterinární hygieny a ekologie,
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Brno - Nové Dvory
4. - 6. 5. 2000


K tisku připravily
Doc. MVDr. Eva Baranyiová, CSc. a Ing. Věra Čermáková (VÚVeL Brno)
Vytisklo Ediční středisko VFUB -ing. Jiří Latini
© Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2000
© Česká a slovenská etologická společnost 2000

 


 

Čtvrtek, 4. května

 

11:30 registrace účastníků (po celou dobu konference)

13.00 oběd

14.00 zahájení konference

 

Chování člověka

Předsedají J. Žďárek, V. Bičík

14.15 S. Fraňková (přehledná přednáška)

K některým problémům evoluce potravního chování člověka

14:50 R. Nesnídalová, V. Hroch

Horizonty lidského světa

15:10 J. Havlíček, Z. Šmahel, P. Kodym, M. Malý, J. Flegr

Zhoršení psychomotorické výkonnosti a zvýšení rizika dopravní nehody v důsledku latentní infekce Toxoplasma gondii

15.30 N. Semotánová, J. Semotán

Působení klimatu na člověka

 

15:50 Přestávka

 

Chování hmyzu

Předsedají J. Maletínská, B. Bilčík

16:10 J. Žďárek (přehledná přednáška)

Hormonální regulace chování hmyzu

16:50 P. Myška

Další pootevření ”černé schránky” hmyzího mozku

17:10 K. Tichá

Etologické aspekty taxonomického hodnocení mravence Leptothorax nylanderi

17.30 M.Vácha

Kompasový smysl zvířat

 

18:30 Večeře

19:30 valná hromada ČSEtS

20:30 volné promítání, diapozitivy

 

 

Pátek, 5. května

Chování hospodářských zvířat I.

Předsedají Ľ. Botto, L. Bartoš

8:00 I. Stěhulová, M. Špinka, J. Víchová, J. Podroužek

Sociální chování skotu bez tržní produkce mléka – hierarchie stáda a mateřské chování skotu v období od porodu do 180 dnů věku telete

8:20 J. Víchová, L. Bartoš

Allosucking u skotu I.

8:40 M. Uhrinčať, J. Brouček, Š. Mihina, A. Hanus

Vzťah medzi matkou a teľaťom při rôznej veľkosti pôrodného koterca

9:00 J. Brouček, M. Uhrinčať, Š. Mihina, A. Hanus, Š. Marenčák, P. Kišac

Vplyv systému odchovu jalovíc na ich vzťah k človeku, pohybové a hravé správanie

9:20 P. Kišac, J. Brouček, P.Fľak, M. Uhrinčať, Š. Mihina, A. Hanus, Š. Marenčák

Vzťah medzi umiestnením chlpového víru na hlave jalovíc a ich excitabilitou

9:40 P. Juhás, O. Debrecéni

Poruchy správania hovädzieho dobytka na Slovensku

10:00 V. Zimmermann, P. Juhás

Správanie sa stáda kráv v prírodných podmienkach

10:20 E. Gyarmathy, J. Dúbravská

Etológia kôz po pôrode

10.40 P. Veselý

Mezidenní variabilita v stanovištní etologii při pastvě ovcí na Mohelenské hadcové stepi

11:00 Přestávka

 

Varia I.

Předsedají Ľ. Košťál, V. Struhár

11:20 L. Kršková

Kvalitatívne a kvantitatívne rozdiely v hlasových prejavoch športových koní vo vzťahu k excitabilite CNS

11:40 J. Dražan, S. Hošák

Etologie koní v průběhu porodu a puerperia

12:00 E. Baranyiová, A. Holub, M. Ernstová, B. Janáčková

Chování mladých psů v domácnostech

12:20 A. Holub, E. Baranyiová, M. Ernstová, B. Janáčková

Chování starých psů v domácnostech

12:40 A. Nečas, E. Baranyiová, A. Holub, M. Martiníková, J. Zatloukal

Pokousání při střetech psů

 

13.00 oběd

Pátek, 5. května odpoledne

Chování hospodářských zvířat II.

Předsedají A. Holub, Zd. Klein

14.00 H. Chaloupková, G. Illmannová

Vliv ustájení kojících prasnic na vývoj agonistického chování selat

14.20 M. Špinka, G. Illmannová, F. de Jonge, M. Andersson

Změnilo se mateřské chování prasat v průběhu domestikace?

14:40 G. Illmannnová, H. Chaloupková, J. Podroužek, M. Špinka

Mohou prasnice vokalizací při kojení vzájemně ovlivnit frekvenci kojení?

15:00 J. Maletínská, M. Špinka, J.Víchová, I. Stěhulová, J. L. Panamá, J. Šimůnek

Jak rozezná prasnice vlastní selata od cizích II.?

15:20 E. Šmídová, M. Špinka, F. de Jonge. G. Illmannová

Analýza hravého chování selat domácího prasete a selat-kříženců domácího a divokého prasete

15:40 M. Novacký, I. Liday

Individuálne rozdiely v excitabilite CNS a v bludiskovom učení u súrodencov ošípaných (Sus scrofa f. domestica)

16:00 Ľ. Botto, V. Brestenský, Š. Mihina, G. Szabová, A. Hanus

Obsadzovanie ceckov ciciakmi a ich správanie v rôznom období dojčenia

16:20 přestávka

Chování laboratorních zvířat

Předsedají S. Fraňková, M. Špinka

16:40 J. Nováková, J. Vinklerová, A. Šulcová

"I. v. drug self-administration" - zvířecí experimentální model farmakologického studia drogových závislostí

17:00 L. Bartoňková, J. Gorbunov, A. Šulcová

Potlačená pátrací aktivita myší po opakovaných agonistických interakcích s agresivním partnerem - možný model deprese

17.20 O. Vajnerová, H. Koryntová

Chování potkanů v Morrisově vodním bludišti za testové situace s možností výběru

 

 

Chování hospodářských zvířat III.

Předsedají G. Illmannová, I. Liday

17:40 Ľ. Košťál, C. J. Savory

Variácia srdečného tepu, krvného tlaku a telesnej teploty u rodičov brojlerov počas dňa a v závislosti na správaní a kŕmnom režime

18.00 Ľ. Kubíková

Vplyv reštrikcie krmiva na správanie rodičov brojlerových kurčiat a na denzitu centrálnych dopamínových receptorov

18.20 B. Bilčík, Ľ. Košťál, Ľ. Kubíková, P. Výboh, L. J. Keeling

Hustota dopamínových D1 a D2 receptorov v mozgu nosníc s vysokou a nízkou frekvenciou klovania peria

 

19:00 Společenský večer

Sobota, 6. května

Chování volně žijících zvířat

Předsedají E. Baranyiová, M. Novacký

8:30 S. Lhota, J. Havlíček (souborná přednáška)

Zabíjet či nezabíjet? Aneb ještě jiný pohled na infanticidu

9:10 T. Matyáštík, V. Bičík

Pachové značky jezevce lesního ve vztahu k jeho domovskému okrsku

9:30 L. Bartoš, B. Špinková, P. Šustr, J. L. Panamá, J. Víchová, J. Maletínská,
V. Kšáda

Taktika samců daňka skvrnitého (Dama dama) při bojovém chování v říji

9:50 B. Špinková, L. Bartoš, P. Šustr, J. L. Panamá, J. Víchová, J. Maletínská,
V. Kšáda

Je cílem soubojů samců daňka skvrnitého (Dama dama) v době říje zisk nových daněl?

10:10 J. L. Panamá Arias

Rozmnožovací úspěšnost u osmáka degu (Octodon degus)

 

 

10:30 přestávka

 

 

Varia II.

Předsedají J. Brouček, E. Gyarmathy

 

10:50 I. Majláth, V. Fekiač, B. Šmajda

Únikové správanie jašterice zelenej (Lacerta viridis) v jej prirodzenom prostredí

11:10 I. Majláth, V. Fekiač, B. Šmajda

Vybrané etologické prejavy jašterice zelenej (Lacerta viridis) v jej prirodzenom prostredí so zreteľom na jej dennú a sezónnu aktivitu

11:30 P. Raušer

Etologie a anestezie

11:50 Zd. Klein

Klíč k užití neparametrického testu u nominálních a ordinálních dat

12:10 A. Minárová

Súčasné filozoficko etické koncepcie morálneho a právneho statusu zvierat

 

12:30 oběd

14:00 vycházka – historie kraje

Postery

M. Vácha, M. Pavelková

Ověření magnetometotaxe potemníka moučného

D. Klecker, Z. Havlíček, V. Jedlička, L. Zeman

Etologické aspekty použití světelných programů u kuřat ve výkrmu

P. Veselý, V. Divilek

Etologie pastvy jalovic

2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová