Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Časový program 28. etologickej konferencie CSETS

Deň Čas Sekcia Autor Názov
3.5.2001 14:00 Súhrná prednáška Debrecéni, O. Špecifiká aplikácie etológie v živočíšnej výrobe.
3.5.2001 14:30 Správanie hospodárskych zvierat Bilčík, B. Klovanie peria u nosníc - je to problém, alebo nie je?
3.5.2001 14:45 Správanie hospodárskych zvierat Košťál, L. Welfare kúr chovaných na produkciu mäsa (brojlerov)
3.5.2001 15:00 Správanie hospodárskych zvierat Kubíková, l. - Košťál, L. - Výboh, P. Denzita D1 a D2 dopamínových receptorov v telencefale sliepočiek materskej línie brojlerov pri chronickej reštrikcii krmiva
3.5.2001 15:15 Správanie hospodárskych zvierat Gere, T. Behaviour of cows in milking parlour
3.5.2001 15:30 Správanie hospodárskych zvierat Winnicki, S. - Olechnowicz, J. - Korczewski M. Ethological reactions of cows to the milking man.
3.5.2001 15:45 Správanie hospodárskych zvierat Veselý, P. Vliv teploty na etologii pastvy ovcí v NPR Mohelenská hadcová step
3.5.2001 16:00 Coffee break    
3.5.2001 16:15 Správanie divožijúcich zvierat Bičík, V. - Roskaft, E. - Moksies, A. Experimentální studium reakcí hostitelů na atrapy kukačky obecné (Cucculus canorus)
3.5.2001 16:30 Správanie divožijúcich zvierat Labudzki, l. - Kasprak, J. - Torgowski, j. - Winnicki, S. Home range analysis of fallow deer in "the game management center opf Zielonka" based on radiotelemetry study.
3.5.2001 16:45 Správanie divožijúcich zvierat Winnicki, S. - Lyszczarz-Jankowiak, I. - Torgowski, J. - Labudzki, L. - Barlik, R.. Behaviour of Dama dama, Cervus elaphus and Ovis musimon held in fenced-in pasture.
3.5.2001 17:00 Správanie divožijúcich zvierat Bartoš, L. - Šustr, P. - Panamá, J. - Kšáda, V. - Janovský, P. Dominance a fluktuující asymetrie paroží u daňka skvrnitého (Dama dama).
3.5.2001 17:15 Správanie divožijúcich zvierat Fričová, B. Ovlivňuje přítomnost samic bojové chování samců v době říje u daňka skvrnitého (Dama dama)?
3.5.2001 17:30 Správanie divožijúcich zvierat Žďárek, J. Úloha hormonů při regulaci potravního a metamorfozního chování kruhošvých much (Diptera, Cyclorrhapha).
3.5.2001 17:45 Správanie divožijúcich zvierat Prokop, P. Sexuálny kanibalizmus Modliviek (Mantodea): súčasný stav poznania a perspektívy.
3.5.2001 18:00 Poster session    
4.5.2001 8:00 Súhrná prednáška Novacký, M. Etologia na Slovensku v rokoch 1967 - 2001
4.5.2001 8:30 Správanie divožijúcich zvierat Lhota, S. Potraty u hulmanů posvátných (Semnopithecus entellus): Bruceové efekt?
4.5.2001 8:45 Správanie divožijúcich zvierat Mrlík, V. Chování mladých motáků pochopů (Circus aeruginosus) v období pohnízdní závislosti
4.5.2001 9:00 Správanie divožijúcich zvierat Sychrová, V. Změny agonistického chování samce a samice motáka pochopa (Circus aeuruginosus) během hnízdní sezóny.
4.5.2001 9:15 Správanie hospodárskych zvierat Stěhulová, I. - Špinka, M. Jsou dominanční vztahy ve stádě masného skotu stálé?
4.5.2001 9:30 Správanie hospodárskych zvierat Víchova, J., Bartoš, L. Allosuckling u skotu II.
4.5.2001 9:45 Správanie hospodárskych zvierat Illmannová, G. - Špinka, M - Jonge, F. Vokalizace selat kolem ejekce mléka u domestikovaných prasat: je to spolehlivý indikátor kondice selat?
4.5.2001 10:00 Správanie hospodárskych zvierat Maletínská, J. - Špinka, M. Synchronizace a krizove sani u selat
4.5.2001 10:15 Coffee break    
4.5.2001 10:30 Správanie hospodárskych zvierat Smazalová, Z. - Illmannová, G. - Špinka, M. - Svobodová, I. Křížové sání selat u dvojice společne ustájených prasnic
4.5.2001 10:45 Správanie hospodárskych zvierat Chaloupková, H. Welfare březích a kojících prasnic, legislativa ČR a EU
4.5.2001 11:00 Správanie hospodárskych zvierat Hrouz J. - Dembele I. - Veselý, P. Analyza faktorů technologie chovu dojnic mléčného skotu z hlediska dosažitelnosti welfare chovu
4.5.2001 11:15 Správanie hospodárskych zvierat Klecker, D. - Hrouz, J. - Marek, Z. - Havlíček, Z. - Zapletal, D. Využití etologického pozorování kura při optimalizaci technologických postupů
4.5.2001 11:30 Správanie hospodárskych zvierat Zimmermann, V. - Juhás, P. - Debrecéni, O. Materinské správanie dojníc a správanie teliat v podmienkach polodivokého chovu.
4.5.2001 11:45 Správanie hospodárskych zvierat Dubravská, J. - Gyarmathy, E. Správanie kôz v ustajňovacom priestore
4.5.2001 12:00 Správanie domácich zvierat Baranyiová E., Holub A. Psi v rodinných domech a městských bytech
4.5.2001 12:15 Správanie domácich zvierat Holub A. - Baranyiová E. Psi a děti v domácnostech
5.5.2001 8:00 Správanie človeka Havlíček, J. Pohlavní rozdíly v důležitosti jednotlivých smyslů při výběru partnera
5.5.2001 8:15 Správanie človeka Hroch, V. Etologie jako základ psychologie
5.5.2001 8:30 Správanie laboratórnych zvierat Kršková, L. Akustická komunikácia v sociálnej skupine škrečka džungarského
5.5.2001 8:45 Správanie laboratórnych zvierat Vácha, M. - Soukupová, H. - Paveleková, M. Potemník moučný používavá magnetický kompas - záleží ale na osvětlení.
5.5.2001 9:00 Správanie zvierat v ZOO Surovec, P. - Kršková, L. Vrodené motorické prejavy vybraných druhov čeľade Felidae v letnom období v ZOO Bratislava
5.5.2001 9:15 Správanie zvierat v ZOO Winnicki, S. - Lyszczarz-Jankowiak, I. - Sokalska, A. Ethologic observations of Muntiacus reeves in a zoological garden.
5.5.2001 9:30 Coffee break    
5.5.2001 10:00 Správanie hospodárskych zvierat Novacký, M. - Liday, I. Individuálne rozdiely z hľadiska vysokej a nízkej excitability CNS a rýchlosť učenia.
5.5.2001 10:15 Správanie hospodárskych zvierat Brouček, J. Ovplyvňuje pôvod po otcovi, pohlavie a vek základné životné prejavy?
5.5.2001 10:30 Správanie hospodárskych zvierat Kišac P. - Brouček J. - Fľak P. - Uhrinčať M. - Mihina Š. - Hanus A. - Marenčák Š. Vplyv pôvodu po otcovi na správanie jalovíc v etologických testoch.
5.5.2001 10:45 Správanie hospodárskych zvierat Uhrinčať, M. Vplyv technológie odchovu jalovičiek na ich materské správanie.
5.5.2001 11:00 Správanie hospodárskych zvierat Botto, L. - V. Brestenský, V. - Krška, P. - Kišac, P. - Mihina, Š. - Szabová, G. - Etologický režim vo voľnom skupinovom ustajnení prasníc v pôrodnici
5.5.2001 11:15 Správanie hospodárskych zvierat Krška, P. - Jan Brouček, Bahelka, I. - Mihina, Š. - Marenčák, Š. Učenlivosť rastúcich ošípaných v bludisku (predbežné výsledky).
5.5.2001 11:30 Správanie hospodárskych zvierat Margetínová, J. – Brouček, J. – Apolen, D. Vplyv veku, rohatosti a dojivosti na poradie kôz pri dojení
2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová