Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Informace pro přihlášené na 28. konferenci ČSEtS

28. Etologická konferencia Českej a Slovenskej etologickej spoločnosti

3. - 5. 5. 2001 - Račková dolina - Slovensko

Organizačný výbor:
Predseda: doc. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
                   Ing. Vladimír Zimmermann, CSc.
                   Mgr. Peter Juhás, Ph.D.
Odborný garant:
doc. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.

V máji 2001 bude Katedra špeciálnej zootechniky Agronomickej fakulty Slovenskej Poľnohospodárskej univerzity v Nitre organizátorom 28. Etologickej konferencie Českej a Slovenskej etologickej spoločnosti. Pri tejto príležitosti Vás čo najsrdečnejšie pozývame na rokovania o rozličných aspektoch správania zvierat aj ľudí. Miestom konania bude Učebno-výcvikové zariadenie Chata Račkova dolina v Pribyline, patriace Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Stretnutie s kolegami v príjemnom prostredí Vysokých Tatier ponúka príležitosť pre výmenu vedomostí a skúseností, ako aj nadviazanie a prehĺbenie osobných vzťahov s kolegami riešiace podobné úlohy na rôznych iných pracoviskách.

Chata má kapacitu 100 miest. S nocľahom sa dá objednať aj celodenná strava v jedálni. Je možné objednať si vegetariánske menu. Okrem jedálne je v chate k dispozícíí bar s nápojmi a drobným občerstvením. Kedže je chata vzdialená od dediny, nie je možnosť nákupu ani stravovania v inom zariadení. Rokovacia miestnosť bude vybavená diaprojektorom, meotarom, LCD projektorom a videoprehrávačom.

Umiestnenie chaty umožňuje strávenie voľného času výstupom na Baranec, Ostredok, alebo prechádzkou Jamnickou či Račkovou dolinou.

K chate je prístup z hlavnej cesty smer Liptovský Hrádok - Pribylina (viď mapa). V Pribiline treba pri benzinovej pumpe za hotelom Esperanto odbočiť na prvej odbočke doľava. K chate vedie úzka asfaltová cesta, asi 4 km dlhá. V prípade dopravy autobusom, treba vystúpiť v Pribyline na zastávke pri družstve.

Tešíme sa na stretnute s Vami

Organizačný výbor

 

Kontaktná adresa:
Peter Juhás
KŠZ AF SPU Nitra
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
Slovenská republika
e-mail juhas@sai.uniag.sk

Poplatky pre účastnikov zo Slovenska a Čiech
Konferenčný poplatok  500,- Sk
Nocľah                           140,- Sk
Raňajky                            27,- Sk
Obed                                67,- Sk
Večera                             61,- Sk
Platbu zasielajte na účet: AGROUNI, Poľnobanka Nitra, č. u. 2398753/1200

Spoločenský večer 100, Sk
Platba za spoločenský večer bude inkasovaná na mieste registrácie.

2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová