Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Program 29. etologické konference ČSEtS

Čtvrtek 9. 5. 2002
       
11:00   presence účastníků, oběd 
13:00   zahájení konference  
 
Sekce: Hnízdní parazitismus, rodičovské investování do cizích potomků
Předsedající: Gudrun Illmannová
13:10   Tomáš Grim Evoluce hnízdního parazitismu: co je nového? 
14:00   Marcel Honza Chováni kukačky obecné před a v průběhu parasitace hnízda hostitele
14:02   Jitka Víchová Allosuckling u skotu III: Individuální preference?
14:40   Zuzana Smazalová Investují selata do strategie sání u cizích prasnic?
15:00   Přestávka  
 
Sekce: Rodičovské investování do vlastních potomků
Předsedající: Jan Brouček
15:15   Gudrun Illmannová Ovlivní chybějící selata při některých kojeních rytmus kojení prasnice? 
 
Sekce: Welfare hospodářských zvířat
Předsedající: Jan Brouček
15:35   Helena Chaloupková Vliv ustájení kojících prasnic na chování selat I.
15:55   Dalibor Klecker Komfortní klecové technologie pro slepice
16:15   Zdeněk Havlíček Mikroklima v chovu slepic
16:35   Přestávka  
 
16:50        Postery
Předsedající: Helena Chaloupková
18:00   Večeře  
19:00   Valná hromada ČSEtS  
19:00   Promítání diapozitivů z dalekých cest 
       
Pátek 10. 5. 2002 (začátek v 9.00 hodin)
       
Sekce: Sociobiologie
Předsedající: Tomáš Grim
9:00   Pavel Stopka Prisoner´s dilemma is dead: Evoluce kooperativního allo-groomingu
9:50   Marek Špinka Modelování evoluce žebravého chování: Skupinová a individuální selekce vedou k různým výsledkům
10:10   Klára Tichá Hranice eusociality
10:30   Dušana Slobodová Post-kopulačný pohlavný výber: môžu si samice vrabca domového vyberať „dobrých otcov"?
10:50   Přestávka  
 
11:05          Postery
Předsedající: Helena Chaloupková
       
12:00   Oběd  
 
Sekce: Komunikace 
Předsedající: Jan Žďárek
13:00   Jan Havlíček Muži jsou zkrátka muži. Positivní korelace mezi pachově a visuálně vnímanou maskulinitou
13:20   Ema Knotková Vokalizace rypoše stříbřitého (Heliophobius argenteocinereus)
 
Sekce: Příspěvky na volné téma
Předsedající: Pavel Stopka 
13:40   Pavel Rödl Souvisí destrukční aktivita potkanů s jejich agresivitou?
14:00   Peter Kišac Vplyv času odstavu od matky na averzné správanie dojníc na prvej laktácii
14:20   Michael Duruttya Rychlostní standardy a metrické vyjádření lokomočních projevů koní různych plemen
14:40   Přestávka  
15:00   Vycházka  
18:00   Večeře  
19:00   Společenský večer  
 
Sobota 11. 5. 2002 (začátek v 9.00 hodin)
 
Sekce: Počítačové technologie v etologii
Předsedající: Martin Vácha
9:00   Rostislav Zemek Výpočetní technika a etologie: příklady využití v experimentální entomologii.
9:50   Pavel Šustr Automatická počítačová analýza hry selat
 
Sekce: Fyziologie chování
Předsedající: Martin Vácha
10:10   Marek Rajman Zmeny správania a fyziologických parametrov kury domácej v domácom a novom prostredí vplyvom nečakaného zvuku, znehybnenia človekom a sociálnej situácie 
10:30   Přestávka  
 
Sekce: Neuroetologie
Předsedající: Marek Špinka
10:50   Martin Vácha Testování magnetorecepce potemníka moučného.
11:10   Martina Vitáková Vliv parazita Toxoplasma gondii na lidské chování: zhoršení pozornosti u osob s "bezpříznakovou" toxoplazmózou
11:30   Jan Žďárek Způsob působení hmyzího neuropeptidu leucopyrokininu na pupariační chování masařky Neobellieria bullata
11:50   Ukončení konference  
12:00   Oběd  

 

2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová