Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Informace pro přihlášené na 29. konferenci ČSEtS

Vážení účastníci,

 

29. konference České a Slovenské etologické společnosti se kvapem blíží, posíláme proto konferenční program a něco informací o místě konání, dopravě a podobně.

 

Konference se koná 9. až 11. května 2002 v areálu JUNIOR centra, a.s. na břehu Sečské přehrady, vrací se tedy na místo činu z roku 1996. JUNIOR centrum, a.s. najdete na ulici Československých pionýrů 197 v obci Seč. Seč je malá obec v okrese Chrudim, nedaleko Pardubic. Centrum si můžete prohlédnout a další informace zvědět na adrese www.juniorcentrum.cz. Některá možná dopravní spojení z Prahy, Brna, Olomouce, Bratislavy a Nitry najdete v příloze, další se dají vyhledat kupříkladu na www.vlak-bus.cz, konečná stanice je Seč (CR). Pokud pojedete autem a máte volné místo, můžete ho naším prostřednictvím kolegiálně nabídnout ostatním účastníkům, kteří takové štěstí nemají. Zejména studenti tuto možnost s radostí uvítají.

 

Konference tradičně začíná čtvrtečním obědem, oficiálně bude zahájena ve 13.00 hodin. Účastníci se mohou registrovat počínaje jedenáctou hodinou. Po jedenácté hodině bude rovněž možno instalovat postery (odpovědnou osobou bude Helena Chaloupková) a kopírovat soubory s přednáškami na počítač. Ubytování a jídlo se platí přímo JUNIOR centru, a.s. registrační poplatky je rovněž možno platit až na místě (Roman Suchochleb, Jitka Víchová).

 

Elektronické přednášky musí být zpracovány v programu MS PowerPoint, k dispozici bude verze PowerPoint 2000 nebo XP, plně kompatibilní se staršími verzemi. Soubory musí být uloženy na disketě nebo na CD (doporučujeme vypálené CD uzavřít, vzhledem k možným potížím CD mechaniky se čtením média nedoporučujeme přepisovací CD). Pro dvouminutovou ústní presentaci posterů (2 folie nebo 2 diapozitivy) lze případně rovněž použít LCD projektor (promítání z počítače). Přednášející zkopíruje a zkontroluje svůj soubor nejpozději o přestávce předcházející sekci, ve které vystupuje. Osobami technicky zdatnými a zodpovědnými budou Pavel Šustr, José Panamá, Marek Špinka, popř. Jitka Víchová.

 

Přednášející hodlající využít jinou promítací techniku (meotar, diaprojektor, videopřehrávač VHS) svůj záměr rovněž oznámí o přestávce před presentací.

 

Prosíme přednášející, aby dodržovali stanovené časové limity (ústní přednáška 20 minut, ze kterých alespoň 5 minut připadne na diskusi; krátké představení posteru 2 minuty). Dodržování časového plánu bude bedlivě střeženo, vystoupení časově nedisciplinovaných jedinců budou nemilosrdně utínána sekčními předsedajícími.

 

V příloze si můžete prohlédnout konferenční program. Na tomto místě bych ráda napravila vlastní prohřešek, neboť předsedající jednotlivých sekcí o svém předsednictví nebyli dosud zpraveni a řádně o ně požádáni. Ráda bych tak učinila touto cestou. Nehodí-li se Vám časově, sdělte mi, prosím, co nejdříve. Děkuji mnohokrát.

 

Výše uvedené informace jsou dlouhé, ovšem nemusejí být zdaleka vyčerpávající. Máte-li jakýkoli dotaz spojený s konferencí (či etologickou společností), směřujte jej, prosím, na adresu vichova@vuzv.cz (Jitka Víchová), případně illmannová@vuzv.cz (Gudrun Illmannová, současná předsedkyně společnosti).

 

Srdečně zdraví a na shledání se těší,

Jitka Víchová, jménem organizačního výboru


2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová