Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Program 30. etologické konference ČSEtS

Čtvrtek, 10. Dubna 2003  
9:00 Presence účastníků
11:00 Zahájení: Gudrun Illmannová, předsedkyně ČSEtS
Sekce: Rodičovské chování 
Předsedající: Tomáš Grim
11:10 Stanislav Bureš Využívání zdrojů vápníku pěvci během reprodukce
12:00 Tomáš Grim Proč hostitelé hnízdních parazitů odmítají cizí vejce, ale ne mláďata?
12:20 Eva Šmídová Otestování Trivers-Willardovy hypotézy na datech získaných z laboratorních chovů myši domácí
12:40 Gudrun Illmannová Ovlivňují individuální rozdíly mateřského chování prasnic příjem mléka selaty?
13:00 Jitka Maletínská Jak ovlivňují prasnice proces odstavu ve dvou rozdílných systémech ustájení?
13:20 Přestávka  
       
Sekce: Sociální a agonistické chování, mezidruhové interakce
Předsedající: Ĺubor Košťál
13:40 Luděk Bartoš Vztah mezi dominancí a časováním parožního cyklu u jelence viržinského (Odocoileus virginianus) za nestabilní sociální situace
14:00 Jan Šklíba Vliv dominance na růst paroží a vliv paroží na dominanci u daňka skvrnitého (Dama dama)
14:20 Tereza Kumstátová Vnitrodruhová a mezidruhová agresivita lindušky lesní (Anthus trivialis) a lindušky luční (Anthus pratensis) na lokalitách se společným a odděleným výskytem
14:40 Pavol Prokop Hniezdna interferencia medzi sokolom myšiarom (Falco tinnunculus) a strakou čiernozobou (Pica pica)
       
Sekce: Volná  
15:00 Pavel Šustr TELEMETRIE 1.5 - program pro analýzu telemetrických dat
15:20 Přestávka  
       
Studentská sekce   
Předsedající: Luděk Bartoš
15:40 Marek Rajman Funkcia dopamínu v sexuálnom správaní samcov vtákov
16:00 Zuzana Smazalová Vliv ustájení na mateřské chování prasnic během porodního a časně poporodního období s ohledem na příjem mléka selaty
16:20 Radim Líčeník Komunikace v medicíně
16:40 Diskuse k sekci  
     
Sekce: Postery  
Předsedající: Helena Chaloupková  
16:50 Poster talks, prohlídka posterů  
18:00 Večeře  
19:00 Valná hromada
  Promítání diapozitivů (Radim Kotrba, Senegal)
       
Pátek, 11. Dubna 2003    
Sekce: Sociální a agonistické chování, mezidruhové interakce 
Předsedající: Gudrun Illmannová
9:00 Hynek Burda Podzemní organizace a orientace v podzemí: Socialita a smyslová ekologie rypošů (Bathyergidae, Rodentia)
9:50 Klára Tichá Samovolné odkřídlování panenských královen u Leptothorax crassispinus (Hymenoptera: Formicidae)
10:10 Lucia Kršková Ovplyvňuje prítomnosť zvieraťa správanie autistických deti?
10:30 Jan Havlíček Dnes voníš plodně, miláčku. Olfaktorické změny v průběhu menstruačního cyklu
     
Sekce: Postery  
Předsedající: Helena Chaloupková
10:50 Postery  
11:10 Jan Votýpka Proč jsou samci krásní aneb Obecné aspekty fenoménu vzniku sexuality a sexuálního výběru z pohledu parazitů
12:00 Oběd  
 
WORKSHOP: Genomické a proteomické přístupy v etologii myší
Předsedající: Pavel Stopka
Příspěvky:
13:00   P. Stopka & P Munclinger: Zahájení workshopu
13:10   Pavel Munclinger: Myši, druhy, geny: možnosti a omezení výzkumu chování domácích myší
13:30   Eva Božíková: Chování mtDNA a myší v hybridní zóně
13:45   Barbora Bímová: Poznáme se podle slin?
14:00   Romana Stopková: Chování pod taktovkou mRNA?
14:15   Katka Janotová: Močové proteiny: vizitka jedince nebo druhu?
14:30   Petr Jedelský: Močové Proteiny: čárový kód jedince?
14:45   Pavel Stopka a kol.: Syntéza a diskuse – gen, jedinec, druh a jejich chování 
     
16:00 Přestávka  
16:00 Vycházka  
19:00 Společenský večer
       
Sobota, 12. Dubna 2003  
Sekce: Fyziologie a neuroetologie
Předsedající: Jan Žďárek
9:00 Kamil Vlček Jednostranná léze hipokampu u člověka snižuje úspěšnost v počítačovém testu disociované prostorové pozornosti
9:20 Karel Ježek Model aktivace paměti nezávisle na kontextu jejího získání u laboratorního potkana
9:40 Karel Šlais Potlačení behaviorální sensitizace k metamfetaminu u myší kanabiodním antagonistou
10:00 Leoš Landa Behaviorální reakce na bolestivou stimulaci u jehňat a možnosti jejich ovlivnění
     
Sekce: Sexuální chování  
10:20 Jitka Víchová Pokládání krav telaty: komunikace s matkou nebo sexuální trénink?
10:40 Jan Žďárek Vliv meteorologických proměnných na let samců píďalky podzimní, Operophtera brumata L.
11:00 Přestávka  
     
Sekce: Welfare zvířat držených člověkem
Předsedající: Jitka Maletínská
11:20 Monika Sedlačková Dopamínergické mechanizmy regulácie ozobávania peria u nosníc
11:40 Helena Chaloupková Vliv ustájení selat na jejich schopnost vyrovnat se se stresem
12:00 Peter Kišac Vplyv spôsobu odchovu jalovíc počas prvého týždňa života na averzné správanie
12:20 Alena Minárová Študium animal welfare - integrovana disciplina?
   
12:40 Ukončení konference, oběd

 

2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová