Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Štvrtok 15.4.2004

   
10:00 Zahájenie       
 
              Plenárna prednáška  
10:10 Kršiak Etologie člověka – pohled z vnějšku
  Sekcia: Ľudské sexuálne správanie
  Predsedajúci: Komárek
11:00 Havlíček Olfaktorická atraktivita a dominance: efekt fáze menstruačního cyklu
11:20 Husárová Sexuálne stratégie partnerov - Mate guarding a prediktory jeho intenzity
11:40 Klapilová Změny sexuálního chování stálých partnerů v závislosti na ženském menstruačním cyklu – plán projektu
12:00 Obed  
  Sekcia: Ľudské sexuálne správanie (pokračovanie)
  Predsedajúci: Komárek
13:00 Šmídová Vztah atraktivity a sexuálních preferencí u člověka
13:20 Valentová Přehled evolučních teorií mužské homosexuality
13:40 Murín Estetizovaný pohyb človeka slúžiaci k výberu partnera (K semiotike pohybu)
  Sekcia: Medzipohlavné rozdiely z ľudskom správaní
  Predsedajúci: Havlíček
14:00 Blažek Anxiozita a interpretace mezipohlavních rozdílů neverbálních projevů
14:20 Pivoňková Mezipohlavní rozdíly v preferencích rozdílu tělesné výšky v páru muž-žena
14:40 Hanusová Vliv latentní toxoplasmózy na chování mužů a žen
15:00 Prestávka  
  Sekcia: Filozofické otázky etológie
  Predsedajúci: Špinka
15:30 Blažek Problém vymezení kultury v antropologických vědách
15:50 Komárek Názory Konrada Lorenze na autodomestikaci člověka a jejich dobový rámec
16:10 Stella Kritiky díla Konrada Lorenze ve Východním bloku
  Sekcia: Etologické metódy
  Predsedajúci: Bartoš
16:30 Žďárek Etologické problémy metody eradikace mouchy tsetse vypouštěním sterilních samců (SIT)
16:50 Novacký Etologický prístup v práci Milíča Blahouta - po 25-tich rokoch
  Sekcia: Postery 1
17:10 Predsedajúci: Illmanová
18:00 Večera  
19:00 Valné zhromaždenie ČSEtS
  Diapozitívy  
  Grim Bolívia
  Lhota Madagaskar
Piatok 16.4.2004  
  Plenárna prednáška  
9:00 Weidinger Studium interakce dravec-kořist na modelu predace ptačích hnízd: ekologie, etologie, evoluce
  Sekcia: Behaviorálna ekológia
  Predsedajúci: Weidinger
9:50 Grim Mimikry hnízdních parazitů
10:10 Procházka Reakce vzácných hostitelů kukačky obecné (Cuculus canorus) na cizí vejce
10:30 Krištín Životné roznodnutia druhu Lanius minor
10:50 Prestávka  
11:10 Schnitzer Karotenoidní zbarvení a reprodukční úspěšnost hýla rudého (Carpodacus erythrinus)
11:30 Pavel Varovné hlasy lindušky luční při obraně hnízd – zastrašování nepřítele nebo volání o pomoc?
11:50 Kumstátová Avisoft - a rozumíme řeči zvířat!?
12:10 Obed  
  Plenárna prednáška  
13:10 Špinka Využití evolučních přístupů v etologii domácích zvířat
  Sekcia: Rodičovské správanie
  Predsedajúci: Baranyiová
14:00 Illmannová Může synchronizace kojení zabránit allosucklingu?
14:20 Maletínská Růst selat a kojící chování prasnic v rozdílných systémech ustájení
14:40 Pokorná Strategie allosucklingu a hmotnostní přírůstek u selat
15:00 Prestávka  
  Sekcia: Sociálne a agonistické správanie
  Predsedajúci: Novacký
15:30 Bartoš Vliv změny sociální struktury skupiny na vztahy dominance a hladiny testosteronu u samců jelena evropského (Cervus elaphus)
15:50 Šustr Je Davidovo skóre lepší dominanční index než metoda Clutton-Brocka a spolupracovníků?
16:10 Dubcová Zařazování hříbat do stáda: Klisny útočí…?
16:30 Dušek Ovlivňuje dominanční úspěšnost laně dominanční úspěšnost koloucha?
16:50 Pluháček Jak vyšší postavení v sociální hierarchii zvýhodňuje jeji reprodukční úspěch u klisen zeber stepních Equus burchelli chovaných v zajetí
  Sekcia: Postery 2
17:10 Predsedajúci: Víchová
     
19:00 Spoločenský večer  
     
Sobota 17.4.2004  
  Plenárna prednáška  
9:00 Tkadlec Sex ratio: poměr pohlaví u vyšších obratlovců
  Sekcia: Preklinické behaviorálne modely depresie
  Predsedajúci: Kršiak
9:50 Šulcová Preklinické behaviorální modely deprese
  Pistovčáková Posudzovanie možného antidepresívneho účinku farmák podľa zmien správania potkanov s bilaterálnou olfaktorickou bulbektómiou
  Šlais Posuzování možného antidepresivního účinku podle lokomočně-pátracího chování myší vystavených opakovaně agresivním interakcím
  Landa Posuzování možného antidepresivního účinku farmak podle změn agonistického chování myší
10:50 Prestávka  
  Sekcia: Behaviorálna fyziológia hydiny
  Predsedajúci: Košťál
11:20 Zeman Transovariálny prenos testosterónu a jeho účinky na vybrané charakteristiky správania prepelice japonskej
11:40 Sedlačková Sliepky s vysokou a nízkou frekvenciou ozobávania peria sa líšia hustotou dopamínových D1 a D2 receptorov v mozgu
12:00 Rajman Sexuálne a agresívne správanie samcov rodičov brojlerov
12:20 Obed  
  Sekcia: Varia
  Predsedajúci: Maletínská
13:30 Víchová Pokládání mezi telaty: příprava na budoucnost...?
13:50 Tykalová Stereotypni chovani u koní
14:10 Panamá Arias Vztah mezi osobnostními rysy a postoji dojičů a jejich chováním k dojnicím v průběhu dojení
14:30 Svobodová Testování štěňat plemene NO (německý ovčák) za účelem predikce budoucí pracovní upotřebitelnosti
14:50 Vajnerová Strategie úniku potkanů z Morrisova vodního bludiště má vztah k dalším charakteristikám jejich chování
15:10 Konečná Jak je vidíme? Aneb hodnocení osobnosti prostřednictvím dotazníků u volně žijících hulmanů posvátných (Semnopithecus etellus)
15:30 Kolesár  Prezentácia multimediálneho CD o aplikovanej etológii
15:45 Ukončenie  

 

2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová