Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Program 33. etologickej konferencie ČSEtS

 

Streda 19.4.

 

15:00-19:00

Registrácia

 

18:00

Večera

 

19:00

Uvítanie

 

Štvrtok 20.4.

 

8:30

Zahájenie

 

Plenárna prednáška

 

8:40

Exnerová

Aposematismus z ptačí perspektivy

Sekcia :

Fyziológia správania a neuroetológia

Predsedajúci : Boris Biľčík

 

9:30

Kubíková

Bazálne gangliá modulujú behaviorálne indukovanú génovú expresiu motorickej dráhy

9:50

Landa

Behaviorální senzitizace k účinkům metamfetaminu , kanabinoidů a extáze u myší

10:10

Prestávka + postery

Predsedajúci : Jan Pluháček

10:50

Vlček

Poškození paměti episodického typu v různých stádiích Alzheimerovy choroby

11:10

Okuliarová S

Zvýšený obsah testosterónu vo vajci diferenciálne ovplyvňuje správanie samcov prepelice japonskej počas ontogenézy

11:30

Bartoš

Vliv sociálního prostředí na hladiny testosteronu a kortikosteronu u samců jelena evropského ( Cervus elaphus )

11:50

Rajman S

Vzťah medzi postavením v hierarchickom rebríčku a fyziologickými parametrami samcov brojlerov – rádiotelemetrická štúdia

12:10

Obed

 

13:10

Tančin

Význam zvýšených hladín oxytocínu vyvolaných naloxónom na priebeh dojenia kráv .

13:30

Mačuhová

Vplyv stresu pred a počas dojenia na parametre dojiteľnosti bahníc

Plenárna prednáška

 

13:50

Reichard

Reprodukční strategie hořavky duhové : samčí strategie , samičí volba a pohlavní výběr

Sekcia :

 

Sexuálne správanie

Predsedajúci :

Luděk Bartoš

 

14:40

Marván S

Postavení v dominanční hierarchii , sexuální chování a reprodukční úspěch samců šimpanze bonobo (Pan paniscus )

15:00

Blažek

Preference tělesných znaků při výběru partnera

15:20

Prestávka + postery

Predsedajúci : Jan Pluháček

16:00

Klapilova S

Faktory ovlivňující mužskou žárlivost a její projevy

16:20

Husárová S

Ako merať žiarlivosť – nová projektívna metóda a jej využitie

16:40

Havlíček

Jíst či nejíst maso ? Vliv konzumace na masa na příjemnost tělesné vůně .

16:50

Valentová S

Mužská homosexualita z interkulturní perspektivy

17:00

Prestávka

 

17:10

Stella S

Rádl , Dexler a mluvící koně . Zapomenutá kapitola z dějin výzkumu chování v Čechách

17:30

Komárek

Kde se vzal koncept aposematismu ? Historický pohled

17:50

Bilčík

Invázia sedemnástiek ! ( alebo kam chodil Hitchcock pre inšpiráciu )

18:10

Večera

 

19:20

Valné zhromazdenie  

Piatok 21.4.  

 

Sekcia :

Welfare zvierat v chovoch a ZOO

Predsedajúci : Marek Špinka

 

8:30

Chaloupková

Vliv raného ustájení selat na jejich stresovou reakci před odstavem a v období výkrmu

8:50

Uhrinčať

Preferencia pôrodného koterca dojnicami v závislosti na jeho veľkosti .

9:10

Kišac

Vplyv napájania vodou na neskoršie ociciavanie teliat

9:30

Orság

Motivácia sliepok popoliť sa

Sekcia :

 

Voľná sekcia

Predsedajúci :

Lubor Košťáľ

 

9:50

Konečná S

Porovnání hodnocení vlastností u volně žijících samců hulmanů posvátných ( Semnopithecus entellus) se zaznamenaným chováním .

10:10

Kaňková S

Vliv latentní toxoplasmózy na sekundární pohlavní index u člověka .

10:30

Šustr

Srovnání velikosti a kvality domovských areálů jelence viržinského

10:50

Prestávka + postery

 

11:20

Špinka

Matematický model synchronizace chování ve dvojici zvířat

11:40

Šárová S

Vliv přítomnosti vlastního telete na aktivitu a synchronizaci u krav masného skota

12:00

Obed

 

Plenárna prednáška

 

13:00

Zrzavý

Fylogeneze a behaviorální znaky : evoluce psovitých šelem ( Carnivora : Canidae )

14:00

Prestávka + postery

 

15:00

Výlet

 

19:00

Spoločenský večer

 

Sobota 22.4.  

 

Plenárna prednáška

 

8:30

Flegr

Vliv parzita Toxoplasma gondii na lidské chování - ohlédnutí po 15 letech

Sekcia :

Rodičovské správanie

Predsedajúci : Eva Baranyiová

 

9:20

Pluhaček S

Kdo ukončuje kojení u zebry stepní Equus burchelli chované v zoo

9:40

Dušek S

Vliv pohlaví koloucha na úspěšnost sání u cizích laní jelena evropského ( Cervus elaphus ): podpora kompenzační hypotézy

10:00

Prestávka

 

10:30

Kumstátová S

Rozdíly v „ nářečí “ lindušek lesních z českých lokalit

10:50

Porkert

Krmení mláďat a současně snášení vajec:Přechod rodičovské péče mezi prvním a druhým hnízděním u rehka zahradního ( Phoenicurus phoenicurus )

11:10

Illmannová

Reaktivnost prasnice na vokalizaci selat během 24 hodin po porodu

11:30

Botto

Obsadzovanie ceckov dojčiacich prasníc v rôznom veku prasiatok

Sekcia :

Komunikácia

Predsedajúci : Jiří Porkert

 

11:50

Kopečková S

Není černočervená jako černočervená ? Jak se naivní koňadry učí a generalizují ploštice ( Heteroptera ), slunéčka ( Coccinella septempunctata ) a pěnodějky ( Cercopis vulnerata )

12:10

Obed

 

13:10

Víchová

Význam rozevírání pre- orbitálních žláz ( slzníků ) u kolouchů jelena evropského ( Cervus elaphus ): indikátor excitace ?

13:30

Lenochová S

Budeš mi zítra vonět jako dnes ? aneb Stabilita a proměnlivost kvality lidských vůní v průběhu času

13:50

Pivoňková S

Psychologická dominance mužů pozitivně koreluje s mírou jejich morfologické maskulinity

S ….. studentská přednáška

2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová