Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Pozvánka na 34. etologickou konferenci ČSEtS

 

Pozvánka na 34. etologickou konferenci ČSEtS

Organizační výbor 34. etologické konference
si Vás dovoluje pozvat ve dnech
7. – 10. listopadu 2007
do Nitry (SR)

  • Datum : 7.- 10. 11. 2007
  • Místo konání : Nitra, Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu
  • Ubytování a stravování: bude upřesněno

Důležité informace:

Platby budou upřesněny do 31. 3. 2007
   zvýhodněný konferenční poplatek pro členy ČSEtS

Uzávěrka pro přihlášky a abstrakta: 31. 7. 2007 (pozdější přihlášení pouze po osobní dohodě a bez příspěvku)

Jelikož z casových duvodu není možné vyhovet všem žadatelum o ústní sdelení, budou abstrakta prednášek bodove hodnocena posuzovateli z rad publikacne nejúspešnejších clenu Spolecnosti. Hodnocení abstrakt bude dvoukolové, po prvním kole posuzování obdrží autor pripomínky, jejichž zpracování muže prispet k vyššímu bodovému zisku. Príspevky „pod carou“ budou presentovány jako poster.

Podmínkou prijetí príspevku jako ústního sdelení prezentace originálních empirických ci teoretických výsledku v oblasti behaviorálních ved. Výjimkou mohou být príspevky studentu, kterí prednesou literární prehled, hypotézy a metodiku své bakalárské, diplomové nebo disertacní práce v pocátecním stádiu rešení. Tyto práce budou predneseny v sekci venované vedeckému dorostu.

Uzávěrka na platby: 15. 9. 2007 (platby pouze na účet společnosti, hotově pouze po osobní domluvě)

Kontakt na organizátory:

konference.csets@seznam.cz
hlavní organizátor:  
  Michal Uhrinčať
uhrincat@scpv.sk
tel.: +421 37 6546 162
pokladník:  
  Radka Šárová
sarova.radka@vuzv.cz
tel.: +420 267 009 765

Veškeré informace o místě konání naleznete na:

http://www.nitra.sk
http://www.nisys.sk
http://www.vuzv.sk

pro ubytování: http://www.mesto.travelguide.sk/nitra/ 

 

 

 

2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová