Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

 

 


Pozvánka na 35. etologickou konferenci České a Slovenské etologické společnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační výbor ČSEtS si Vás dovoluje pozvat na 38. konferenci ČSEtS, jejímž spolupořadatelem je katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a která bude věnována nedožitým osmdesátinám prof. Zdeňka Veselovského.

Termín konference: 12. - 15. 11. 2008
Termín uzávěrky abstraktů: 30.6. 2008
Termín ukončení plateb: 15.9. 2008

 

Místo konání: Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity a Biologické centrum AV ČR, Branišovská 31, České Budějovice

Ubytování a stravování: bude upřesněno

Jelikož z časových důvodů není možné vyhovět všem žadatelům o ústní sdělení, budou abstrakta přednášek bodově hodnocena posuzovateli z řad publikačně nejúspěšnějších členů společnosti. Příspěvky s nízkým bodovým hodnocením mohou být prezentovány jako poster.

Podmínkou přijetí příspěvku jako ústního sdělení je prezentace originálních empirických či teoretických výsledku v oblasti behaviorálních věd. Výjimkou mohou být příspěvky studentů, kteří přednesou literární přehled, hypotézy a metodiku své bakalářské, diplomové nebo disertační práce v počátečním stádiu řešení. Tyto práce budou předneseny v sekci věnované studentským příspěvkům.

Kontakt na organizátory:

Martina Konečná
Katedra Zoologie
Přírodovědecká fakulta JU
Branišovská 31
37005 České Budějovice
tel. 389022254
email: konecnamar@ yahoo.com

 

 

 

2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová