Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Pozvánka na 37. etologickú konferenciu ČSEtS

Pozvánka na 37. etologickú konferenciu ČSEtS

Organizačný výbor ČSEtS

si Vás dovoluje pozvať na 37. konferenciu ČSEtS,
ktorej spoluorganizátorom je

Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
Ivánka pri Dunaji
a

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie,
Univerzity Komenského v Bratislave

Termín konferencie : 15. - 17. 11. 2010

Termín uzávierky abstraktov : 10. 9. 2010

Termín ukončenia platieb : 30. 9. 2010

 

Miesto konania:

Kongresové centrum Slovenskej akadémie vied
Zámocká č. 18
919 04 Smolenice
(klinutím prejdete na stránku Kongresového centra)

Plenárne prednášky:

Doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.,
Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava:
Úloha testosterónu v etiológii autizmu.

Prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.,
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie:
Maternálny testosterón ako signál epigenetickej adaptácie na podmienky prostredia.

Prof. Dr. Christoph Winckler,
Universität für Bodenkultur Wien:
Inclusion of behavioural measures in on-farm welfare assessment - opportunities and challenges.

Kontakt na organizátorov:

RNDr. Boris Bilčík, PhD.
RNDr. Lucia Kršková, PhD.
casetolspol@gmail.com

Ubytovanie:

Kongresové centrum SAV Smolenice
Konferenciu podporujú
2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová