Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Program 36. etologické konference

Kostelec nad Černými lesy, 11.-14. listopadu 2009

 

STŘEDA      
17:00
registrace    
18:45
uvítací přípitek    
19:00
M. Konečná   Borneo: Tajemný hulman a divoká řeka.
       
ČTVRTEK      
9:00
Zahájení konference - J. Havlíček a L. Jebavý
předsedající: M. Kršiak    
Plenární přednáška    
9:10
S. Pekár   Evolúcia nedokonalých Batesových mimikov.
Sekce: Prostorová kognice  
10:00
K. Blahna S Prostorová navigace v dynamickém prostředí, aneb „Od potkana v bludišti k člověku ve virtuální realitě.“
10:20
I. Fajnerová S Hledání skrytého cíle ve virtuální aréně na základě uložených lokálních pohledů.
10:40
prezentace posterů
       
11:00
Přestávka a postery (max. rozměr posteru je 120 x 120 cm)
       
předsedající: G. Illmannová    
Sekce: Sociální a agonistické chování  
11:30 T. Jakuba S Agresivita psov na Slovensku.
11:50 Z. Varadínová S Vzorce agregačného správania švábov (Blattaria: Blaberidae).
12:10 B. Eliášová S Agonistické chování myši kyperské (Mus cypriacus).
12:30 V. Roubová S - Vítěz ceny Zdeňka Veselovského Vliv dominance na distribuci sociálního čištění u samic makaků magotů (Macaca sylvanus).
12:50 R. Kotrba   Může být dominantní postavení ve stádě antilop losích důležité z hlediska zajištění potravních zdrojů?
13:10 oběd    
14:00 Exkurze do obory Aldašín
       
předsedající: J. Bartošová    
Plenární přednáška
16:00 L. Bartoš   Vzpomínka na Jaroslava Madlafouska.
Sekce: Rodičovské chování I  
16:40 G. Illmannová   Rozdíly ve struktuře hlasu selat při zalehnutí matkou a jejich vliv na reaktivitu prasnice.
17:00 J. Pluháček   Délka kojení u zebry stepní: konflikt matky a potomka
17:20 M. Komárková S Matky v depresi...? Vysoký stupeň inbrídinku neovlivňuje kojení u domácích koní.
17:40 L. Bartoš   Běžná chovatelská rutina vozit klisny na zálety se nevyplácí: hrozí potrat.
18:00 večeře    
   
19:00 Valná hromada
       
PÁTEK      
předsedající: D. Frynta    
Plenární přednáška
9:00 M. Smrček   Enrichment v zoologických zahradách.
Sekce: Sexuální chování  
9:50 J. Valentová S - Vítěz ceny Zdeňka Veselovského Rozpoznávání mužské sexuální orientace z videonahrávek - mezikulturní perspektiva.
10:10 J. Lindová   Neverbální chování partnerů v souvislosti se spokojeností v dlouhodobém partnerském vztahu.
10:30 J. Havlíček   Souvislost tendencí k partnerské nevěře s předchozí zkušeností s nevěrou.
10:50 M. Konečná S Tajemství úspěchu alfa samce: Přístup k samicím a agrese u samců makaků magotů (Macaca sylvanus).
       
11:10 Přestávka a postery (max. rozměr posteru je 120 x 120 cm)
       
předsedající: R. Kotrba    
Sekce: Etologie a ekologie plazů  
11:50 V. Musilová S Reakce gekončíka nočního Eublepharis macularius na přítomnost hadího predátora.
12:10 O. Šimková S Kdy chování mění tvar: Případ pohlavní dvojtvárnosti hroznýšovce kubánského (Epicrates angulifer).
12:30 H. Svobodová S - Vítěz ceny Zdeňka Veselovského Mořské želvy a jiná megafauna v příbřežních vodách jižního Irska.
13:00 oběd    
       
předsedající: J. Lindová    
Sekce: Kognice I.
14:00 E. Landová   Reakce lidí na živé hady a jejich fotografie: zhodnocení krásy a děsivosti v rámci rodu Lampropeltis.
14:20 K. Soukupová S Kognitivní schopnosti papouška šedého - experiment ,,Výběr podle vzoru“.
14:40 L. Tichotová S Výuka papouška šedého referenčním pojmům.
       
předsedající: K. Vlček    
Sekce: Rodičovské chování II.
15:00 J. Bartošová   Gravidita mění dělbu mateřské péče kojící matkou (alespoň u koně domácího).
15:20 B. Matysioková S Inkubační krmení a intenzita inkubace u sýkory koňadry: role ornamentů, kvality teritoria a vnějšího prostředí.
15:40 Přestávka a postery (max. rozměr posteru je 120 x 120 cm)
       
předsedající: T. Petrusková    
Sekce: Volná
16:20 J. Vokurková S „Smíšení zpěváci“ – důsledek křížení nebo chyba v procesu učení?
16:40 D. Kohoutová S Vnímání příjemnosti každodenních vůní u dětí.
17:00 A. Šandová S Pohlavní rozdíly v uvědomování čichu u dětí.
17:20 A. Karadžos S Akustické signály vybraných zástupců koňovitých (Equidae).
       
19:00 Společenský večer  
       
       
SOBOTA      
předsedající: L. Bartoš
Plenární přednáška
9:00 V. Remeš   Funkční ekologie ornamentů u ptáků.
Sekce: Kognice II.
9:50 J. Lindová   Profil úspěšného cvičitele papouška (Psittacus erithacus).
10:10 K. Vlček   Je paměť epizodického typu pamětí epizodickou?
10:30 Z. Štorchová S Proč si některé sýkory ukládají potravu a jiné ne: zhodnocení ekologických faktorů.
10:50 A. Rubešová   Přesnost hodnocení osobnostních faktorů neznámého jedince na základě dvou různých zdrojů informací .
11:10 L. Příplatová S Známky podle hormonů? - Změny v hladinách testosteronu a kortizolu v závislosti na výsledcích písemných testů.
     
11:30 Ukončení konference  

 

2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová