Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Comitee addressbook

doc. Ing. Helena Chaloupková, PhD.
Chairman
Česká zemědělská univerzita v Praze
Katedra etologie a zájmových chovů
Kamýcká 129
165 21 Praha 6
Česká republika
chaloupkovah@af.czu.cz
Mgr. Ondřej Fišer
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice 
Česká republika
ondra.fis@seznam.cz
Mgr. Iveta Štolhoferová
web page administrator 
Katedra zoologie
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Viničná 7
128 43 Praha 2
iveta.stolhoferova@natur.cuni.cz
Mgr. Katarína Pichova, Ph.D.
Ústav biochémie a genetiky živočíchov
Centrum biovied, Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
840 05 Bratislava
Slovenská republika
katarina.pichova@savba.sk
Mgr. Tereza Roubalová
pokladník
Fakulta humanitních studií
Univerzita Karlova
Pátkova 2137/5
182 00 Praha 8
teraroub@centrum.cz
Ing. Petra Eretová, Ph.D.
secretary
Česká zemědělská univerzita v Praze
Katedra etologie a zájmových chovů
Kamýcká 129
165 21 Praha 6
Česká republika
eretova@af.czu.cz
Ing. Ágnes Moravcsíková
Česká zemědělská univerzita v Praze
Katedra etologie a zájmových chovů
Kamýcká 129
165 21 Praha 6
Česká republika
omsenga@gmail.com

 

2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová